icon member

คอลัมน์ > หนังสือพิมพ์

คอลัมน์ล่าสุด

วิเคราะห์การเมือง : สังขารกับเกมอำนาจ

วิเคราะห์การเมือง : สังขารกับเกมอำนาจ

ภาวะสังคมไทยเป็นเหยื่อเฟกนิวส์ง่าย ในสถานการณ์ของบ้านเมืองที่ “ไอโอ” ว่อน ปฏิบัติการข้อมูลข่าวสาร การใช้สื่อออนไลน์เป็นเครื่องมือทางการเมือง โยงกับอารมณ์ “ชาตินิยม” ของฝ่าย “อนุรักษ์นิยม” ที่เบิ้ลบลัฟกับฝ่าย “เสรีนิยม”

หมายเหตุประเทศไทย
กล้าได้กล้าเสีย
เหะหะพาที
คาบลูกคาบดอก
สำนักข่าวหัวเขียว
เรียงหน้าชน
คลื่นรบกวน
คนดังอะราวนด์เดอะเวิลด์
เปิดฟ้าส่องโลก
เปิดม่าน joke opera
เลขที่1 วิภาวดีฯ
ตะลุยฟุตบอลโลก
ชี้มวยเด็ด
บุคคลในข่าว
สนามพระ
ปาฏิหาริย์ จาก หิ้งพระ

การเมือง