ข่าว
 • Thairath Talk
 • 100 year

  คอลัมนิสต์หนังสือพิมพ์

  คอลัมน์ > หนังสือพิมพ์ > คอลัมนิสต์ > แม่ลูกจันทร์

  แม่ลูกจันทร์

  ถึงศาลรัฐธรรมนูญ

  ถึงศาลรัฐธรรมนูญ

  เมืองไทยยุคประชาธิปไตยครึ่งใบ การตีความกฎหมาย จึงต้องตีแบบครึ่งใบ ครึ่งบวกครึ่งลบ ครึ่งร้ายครึ่งดี ครึ่งผีครึ่งคน ไม่เชื่อก็ต้องเชื่อ รัฐธรรมนูญมาตราเดียวกัน ยังตีความได้ 2 ประตู