icon member

คอลัมน์ > หนังสือพิมพ์ > เปิดฟ้าส่องโลก

เปิดฟ้าส่องโลก

คลองฟูนันเตโช

คลองฟูนันเตโช

หนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง เป็นชื่อย่อของ ‘แถบเศรษฐกิจเส้นทางสายไหม’ และ ‘เส้นทางสายไหมทางทะเลแห่งศตวรรษที่ 21’ ที่นายสี จิ้นผิง ประธานาธิบดีจีน พูดครั้งแรกในการเยือนเอเชียกลางและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เมื่อกันยายนและตุลาคม ค.ศ.2013