icon member

คอลัมน์ > หนังสือพิมพ์ > สำนักข่าวหัวเขียว

สำนักข่าวหัวเขียว

ก็ดีเหมือนกัน

ก็ดีเหมือนกัน

เมื่อ กกต.ประกาศรับรองรายชื่อ สว.ชุดใหม่ 200 คน กระแสเรียกร้องให้ กกต.ตรวจสอบหลักฐานการฮั้วเลือกตั้งต้องยุติลงโดยปริยาย เพราะเมื่อ กกต.ประกาศรับรองรายชื่อ 200 สว.ชุดใหม่อย่างเป็นทางการ เท่ากับ กกต.ได้ให้การรับรองว่าการลงคะแนนเลือกกันเองของผู้สมัคร สว.ถูกต้องตามกติกา