icon member

คอลัมน์ > หนังสือพิมพ์ > วิเคราะห์การเมือง

วิเคราะห์การเมือง

วิเคราะห์การเมือง : สังขารกับเกมอำนาจ

วิเคราะห์การเมือง : สังขารกับเกมอำนาจ

ภาวะสังคมไทยเป็นเหยื่อเฟกนิวส์ง่าย ในสถานการณ์ของบ้านเมืองที่ “ไอโอ” ว่อน ปฏิบัติการข้อมูลข่าวสาร การใช้สื่อออนไลน์เป็นเครื่องมือทางการเมือง โยงกับอารมณ์ “ชาตินิยม” ของฝ่าย “อนุรักษ์นิยม” ที่เบิ้ลบลัฟกับฝ่าย “เสรีนิยม”