ข่าว
 • Thairath Talk
 • 100 year

  คอลัมน์หนังสือพิมพ์

  คอลัมน์ > หนังสือพิมพ์ > คาบลูกคาบดอก

  คาบลูกคาบดอก

  โครงการธุรกิจเยียวยาสังคม

  โครงการธุรกิจเยียวยาสังคม

  สถานการณ์บ้านเมืองจากนี้ไป ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด–19 จะทำให้เศรษฐกิจของทุกประเทศทั่วโลก รวมทั้งพฤติกรรมของมนุษย์ ต้องเปลี่ยนแปลงไปตามสภาพแวดล้อม หรือที่เรียกว่า New Normal กันจริงๆ