icon member

คอลัมน์ > หนังสือพิมพ์ > บทบรรณาธิการ

บทบรรณาธิการ

ประชาธิปไตยเสียงข้างน้อย

ประชาธิปไตยเสียงข้างน้อย

การเลือก สว.ชุดใหม่ 200 คน ที่ กกต.รับประกันว่าเป็นไป “ด้วยความถูกต้อง สุจริตและเที่ยงธรรม” จะนำการเมืองไปสู่ การปฏิรูปการเมือง เพื่อให้ประเทศไทยเป็นประชาธิปไตยเต็มใบเสียที หรือว่าจะต้องจมปลักอยู่ในระบบเผด็จการนํ้าเน่าอย่างไม่มีวันสิ้นสุด อย่างที่เป็นมากว่า 92 ปี นับแต่เปลี่ยนแปลงการปกครอง