icon member

คอลัมน์ > หนังสือพิมพ์ > ห้องร้องทุกข์

ห้องร้องทุกข์

ชาวบ้านร้องเรียน คอสะพานข้ามแม่น้ำชี ตลาดธวัชดินแดง จ.ร้อยเอ็ด ถูกน้ำเซาะจนทรุด

ชาวบ้านร้องเรียน คอสะพานข้ามแม่น้ำชี ตลาดธวัชดินแดง จ.ร้อยเอ็ด ถูกน้ำเซาะจนทรุด

พื้นดินบริเวณคอสะพานข้ามแม่น้ำชี ตลาดธวัชดินแดง ต.ธงธานี อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด ถูกน้ำเซาะ จนดินทรุดตัวเพิ่มมากขึ้นช่วงนี้เกิด หลุมใหญ่ ใต้คอสะพานหวั่นอันตราย คนพื้นที่บ่นกันว่า “เป็นตาย่าน” ทรุดทุกปี