หน้าแรกแกลเลอรี่

เปิดรายชื่อนักเตะลุยศึกฟุตซอลไทยลีก 2020

เปิดรายชื่อนักเตะลุยศึกฟุตซอลไทยลีก 2020

ไทยรัฐออนไลน์

4 พ.ค. 2563 20:00 น.

14 สโมสรแบโผรายชื่อพร้อมลุยศึกฟุตซอลไทยลีก 2020 เผยยอดนักเตะทั้งสิ้น 295 ราย เป็นต่างชาติ 19 ราย

วันที่ 4 พ.ค. 2563 หลังจาก บริษัท ฟุตซอลไทยลีก จำกัด ปิดการลงทะเบียนนักกีฬาที่จะฟาดแข้งฟุตซอลไทยลีก 2020 ปีนี้ โดยทั้ง 14 สโมสรต่างส่งชื่อพร้อมทำการแข่งขันกันแล้ว

จากการขึ้นทะเบียน มียอดนักเตะทั้งสิ้น 295 ราย เป็นต่างชาติ 19 รายในจำนวนนี้มาจากบราซิลถึง 17 รายและญี่ปุ่น 2 ราย โดยโผรายชื่อแต่ละสโมสรมีดังนี้

การท่าเรือ เอเอสเอ็ม - ประกิต ด่านขุนทด(ประตู),คณิศร ภู่พันธ์(ประตู),นัทธพงศ์ หยีมะเหรบ (ประตู),ภควัต พานพบ,เลิศชาย อิสราสุวิภากร,ชัยวัฒน์ แจ่มกระจ่าง,มาร์กอส วินิซิอุส เดอ เมนดอนซ่า,พรมงคล ศรีทรัพย์แสง,ธวัชชัย ไร่รัตน์,วีระยุทธ วนเชียงราก,สุทธิพร กลัดเจริญ,วรศักดิ์ ศรีหรั่งไพโรจน์ ,วัชระ ลัยศรี,ธนากูล วิเชียรกุล,ธราดล ห่วงวิเชียร,ธนัญชัย ชมบุญ,อนุกูล มินิ,สรศักดิ์ พูนจังหรีด,วิษณุ มีมากบาง,บรรหาร ขันติชัยขจร,รังสิมันต์ จั่นนพคุณ,บุญญาเชษฐ์ ทัศนา,อนันตชัย ปราบวงษา,ไรอัน โกเมส,ปราโมทย์ สมบูรณ์ผล


พีทีที บลูเวฟ ชลบุรี - ภัคพล ไชยคำนวน(ประตู),วทัญญู ศิริรัตนพันธ์ (ประตู),อรุษ เส็นบัตร(ประตู),คฑาวุธ หาญคำภา(ประตู),รณขัย จูงวงษ์สุข,ศุภกร บวรรัชฏากุล,กฤษดา วงษ์แก้ว,จิรวัฒน์ สอนวิเชียร,วรุฒ หวังสะมาแอล,มูฮัมหมัด อุสมานมูซา,ณัฐวุฒิ หมัดยะลาน,ศุภกร สังอ้ม,ปาณัสม์ กิตติภานุวงศ์,อภิวัฒน์ แจ่มเจริญ,พีรพัฒน์ แก้ววิลัย,ธนาตุล ธาดาวิโรจน์,กฤษณ์ อรัญสัญญาลักษณ์,Marcus Vinicius Canalla Gava

ราชนาวี - จีรเดช มูลจันทา(ประตู) ,พู่กานต์ โด่งดัง (ประตู),กฤษณะพงศ์ แสงงาม (ประตู), จีรเดช มูลจันทา, พู่กานต์ โด่งดัง ,กฤษณะพงศ์ แสงงาม, บุญมี มาตย์วิเศษ, มานะชัย สุโพธิ์ , ปีติชา ธาราศักดิ์ ,พันธวัช ธงชัย ,เจษฎา ชูเดช, วรกานต์ นุชลออ, อิทธิชา ประภาพันธ์, วิภูษณะ เปี่ยมสวัสดิ์, อธิศักดิ์ ศรีจันทร์,พรพจน์ พรหมตระกูล, กิตติกร ทรัพย์อาภาพร, ณัฐพล จรจิตร, Yuta Tokutake ,สุระกฤษณ์ ฤทธิ์หมุน, ศิวณัฐ บัวงาม

บีเคซี ปราจีนบุรี ไฮเวย์ - อัครพิชญ์ ภมรวทัญญู(ผู้รักษาประตู),กิตติภัทร ศักดิ์เสริมสุข (ผู้รักษาประตู), อัสราวุฒิ หนูเจ้ย (ผู้รักษาประตู), ธีรภัทร์ อาจเดช, อัษฎาวุฒิ แจ้งคต , วรพจน์ พุทไธสง, ณัฐดนัย สังข์สุวรรณ, ถิรวัฒน์ วิชางาม, สุรสิทธิ์ อรุณลึก, อติราช สิทธิศักดิ์, ภุชงค์ เจริญศรีหัศนา, ศิกษกะ พรามอนงค์ , วรพจน์ อากรรัตน์, ภูดิท ธรรมรจน์, ภูดิท โตสงเคราะห์, พันธกานต์ สังข์สุวรรณ, พายุพัด เสาธงใหญ่, ชนาธิป จิตวิบูลย์ , อนุพงษ์ ฤทธิธาพรม , อนุชา แซ่ลิ้ม, เตชพนธ์ กิจวิทยี

มรภ.เพชรบุรี - นันทภพ วรธรรม (ผู้รักษาประตู), กานต์ดนัย พึ่งเสือ(ผู้รักษาประตู), ณัฐพันธ์ โคระรัตน์ นพชัย น้อยจันทร์ ผู้รักษาประตู) , พลัช บุญยู้ , ไพศาล ทองจำนงค์, เจริญ แซ่น้า, นภัสถ์ ละประโคน, กวินท์ แก้วประเสริฐ, คณิศร สายกระสินธุ์ , ณัฐภัทร เทพมณี, ยุทธภูมิ สิทธิศร, อธิปพงศ์ มุ่นพลาย, เทอดศักดิ์ เจริญพงษ์ , พีระพัฒน์ ศักดิ์เพชร , ธนกฤต หนูจันทร์ , ศักดิ์สิทธิ์ อุดมภูมิ , ณรงค์ฤทธิ์ มีคุณ , ธนวุฒิ พันคำ , อิทธิกร จารุเมฆิน, ปัญญา วิเศษวงษา , จักรกฤษณ์ หนูจันทร์, รัชชานนท์ วงษ์สกุล , ณัฐพล พรมมาลี, จิรายุ จุนเด็น

แคท เอฟซี - ธีระวัตร แก้ววิลัย ผู้รักษาประตู , บริบูรณ์ กลางหล้า ผู้รักษาประตู, ทศพร ตั้งไพบูลย์ ผู้รักษาประตู, ปณชัย พุทธประมวล , จักรพล อาจเอี่ยม , ศาสตราคม ทาทอง , สาโรจน์ โฮกอ่อน , ธนพล ชาวปากน้ำ, ตระการ เติมธนะศักดิ์ , เกรียงศักดิ์ สองสมุทร, ศิริชัย อุ่นความดี , วีระยุทธ ทวีกัน , กัณชาติ มีมาก , สหรัฐ อินปัน, สุทธิพงษ์ ศรีอ่อน,
ภานุพงศ์ หินนอก , UDSON GONCALVES VIEIRA , ภูมินทร์ นกแก้ว, ณัฐพล รัตนวงษ์ ,เอกธนา ธรรมกิจ ,ธีรชาติ เทียนทอง, AIRTON OLIVEIRA DA HORA BRANDAO

ม.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ -เจริญพงษ์ ประสานสัตย์ (ผู้รักษาประตู), วิศรุจน์ ศิรวัชจิราพงศ์ (ผู้รักษาประตู) , สิทธิชัย วระไวย์ (ผู้รักษาประตู ), พุฒิกานต์ ฉิ่นเจริญ , อนุวัฒน์ ปานนพภา , ELLYSON CASTELO BRANCO, มนัสวีร์ รัตนวิศ, อิทธิพล รุ่งแจ้ง, ธนากร เพ็ญพกุล, เกียรติศักดิ์ กันทะสอน , ชลธร เนียมไผ่, เกียรติศักดิ์ สอนท่าโก, ชัยพงษ์ อัญญโพธิ์, ปฐพี พิมสิม, อัคพล กล่อมเกลี้ยง , ธนากร ปิยะปรีชายุทธ, VICTOR ACASSIO, ชุติพงศ์ สุรดิษอนันท์,

ม.เกษมบัณฑิต - อมรชัย ใจป้ำ (ผู้รักษาประตู), ชนินกร จักรสวย (ผู้รักษาประตู), YUDAI IWASAKI (ผู้รักษาประตู ),ภานุวัฒร์ มะลิเลาะ, ภานุพงษ์ มีสุขสกุลเจริญ , กฤษฎาภรณ์ ทองขาว , กฤตพล โปรษยะบุตร, จัหจาฮ อันเวอร์ บัตต์, สหทรัพย์ ทวีสุข, ทศพร โอทอง, ธงชัย รื่นวุฒิ , จักรรินทร์ พิสุทธิพันธ์, คณากร ศรีทวีกาศ, นฤชา แสงทอง , อนันท์วัช ทรัพย์อุดม , สิริพันธ์ อรมสุข, ณัฐวุฒิ โซะเฮง, เฉลิมพล ฮุนอยู่ , บูรฮานุดดีน ลอแม , วัชรินทร์ นมัสการ, กิติพงษ์ เทพวาที

ธรรมศาสตร์ สแตลเลี่ยน - อริญชย์ สัมฤทธิ์รินทร์ (ผู้รักษาประตู) , ภานุรัตน์ โอฬา (ผู้รักษาประตู ), ไพรัช ผอบนาค (ผู้รักษาประตู ), นพรัตน์ สาแก้ว , ณัฐศักดิ์ โพธิ , ศักดิ์รพี โพธิ์แตง, ทัศษิยะ โพธิ์ศรี, ธนวัฒน์ เกิดบางระจัน m จรูญเดช หมื่นเที่ยง , พีรพัฒน์ หลิมสวาสดิ์ , DOS SANTOS BARBOSA PAULO ANDRE , วรกุล กลิ่นเกษร ,จิรายุ สมแหลม ,พงศธร เพิ่มพูล, ปิยะพันธ์ เอี่ยมวิไล , ทรงชัย เลิศฤทธิ์, วันชาติ ผิวอ่อน, นาวิน เอี่ยมวิไล , สมชาย อุ๊นย่งเซ็ง, มนัสชัย อยู่สบาย , CARVALHO JUNIOR ROSENCLER, สมภพ แจ้งเกษตร , สุรชัย พลทามูล

แบงค็อก บีทีเอส - หัสดี มักเชียว (ผู้รักษาประตู ),ภาคียะ จันทร์แถม (ผู้รักษาประตู), ณตฐพล บุญกุลเศรษฐ์ (ผู้รักษาประตู), ธนโชติ เสาะแสวง , ปัญญพนต์ พุ่มวิเศษ, อัคเดช ช่วยคล้า,ย RAMON PAVAO DE SOUZA, พีระพล สัตย์ซื่อ , นาวิน รัตนวงศ์สวัสดิ์, ณัฎฐ์ติกร นามคาน, กฤษณะ กิ่งกังวาลย์, วิวัฒน์ ไทยเจริญ , นำทาง โง้วเจริญไพศาล, อธิชัย ภู่สว่าง, นนธพรรณ์ โพธิ์พืช , ธีร์ดนัย ยาเขียว, รัตติคุณ โพล้งหิรัญ, ธีรวัฒน์ งามฤทธิ์, ประภาส อยู่สำราญ , กีรติ จงสถิตเสถียร

สิงห์ สมุทรสาคร - ปารเมศ จิตสำราญ (ผู้รักษาประตู ),ธนวิทย์ ทองชูศรี (ผู้รักษาประตู), อนุวัติ สระเกตุ (ผู้รักษาประตู),ก้องหล้า เหล็กกล้า , วีระศักดิ์ ศรีไชย, วรปรัชญ์ จิวจรัสรงค์, อรรตพล เผือกลาดพร้าว, สราวุท ผลาพฤกษ์, ธนพล มณีเพชร , ธนาธิป แสงสังข์, นพดล โคกเพิ่มทรัพย์ , วีระยุทธ เบียชิ, อธิวัฒน์ ภิบาลสิงห์, ณัฐพล จันทร์หอมหวล, ณัฐพล ทิพรม , ปัญญา อรัญภูวนารถ , ปัญญา บัวคำ, จุตินันท์ รักษาทรัพย์, พีรพล ตากิ่มนอก, ศิวกร จงกลฐากร , ณัฐวัติ ลักษณะโต , WENDEL MENDES DA SILVA MENDES RICARDO CÈSAR SOUBREIRA CARDOSO


ทีมห้องเย็นท่าข้าม - อธิวัฒน์ นนทลักษณ์ (ผู้รักษาประตู), กฤษดา ไวยมงคุณ (ผู้รักษาประตู), สุรัตน์ แซ่อุย (ผู้รักษาประตู) ,เฉลิมศรี พ่วงศรีผู้รักษาประตู , แสนชัย ชีวอำไพโรจน์, เอกสิทธิ์ แก้วคงเมือง, สหรัฐ ศรีวงกต, อลงกรณ์ จันทร์พร ,อำพล ศรีระแก้ว , สิทธิชัย ประสงค์ศิลป์, คฑาวุธ ภู่พันธ์, ฮวน คาร์ลอส เปไรร่า คอสต้า(บราซิล), วีรพงษ์ ชัยวงษ์,ปิยะณัฐ นุสยา ,พรเทพโสณะมิตร, ณรงค์ศักดิ์ วิงวอน, สุพจน์ มากรักษ์ ,ธนากร ใจเวช, ลัทธพล รุณเหลือง,โภควินท์ อนันตศักดิ์โสธร, ดิเอโก้ ซีซาร์ นาซิเมนโต้ ดา คอสต้า (บราซิล), อภิศักดิ์ พันธุ์ดี

บางกอก ซิตี้ -พงษ์พันธ์ ติยาภรณ์ชัย (ผู้รักษาประตู),กวิน ดิลกธนาเลิศ (ผู้รักษาประตู), ภาณุวัฒน์ นวลศรีไพร (ผู้รักษาประตู),รัชชานนท์ ใบเตย ผู้รักษาประตู, กิตติพงษ์ โพธิ์ชัย, จักรพล ศรีนารา ,พู่กัน โด่งดัง, พงศ์สิริ จงตั้งสัจกุล ,มนัส บู่ทอง ,นที ธุศิริ ,Raimundo Helio Carneiro Neto ,ตู ปุรเชษฐ์ นวลวิจิตร, ณัฐนนท์ พัวตะมะ, เดชภาคิน พุทธานันท์, ธีระพงษ์ จันสกุลวิบูลย์, ชาคริต โล่ห์เพชรรัตน์, เกียรติยศ แฉล้มเขตร์, จิรสิน กิ้มเส็ง, ภาสกรณ์ สกลวารี , วิวัฒน์ ศรียานงค์

สุราษฏร์ธานี - นัทฐนันท์ ไพฑูรย์ (ผู้รักษาประตู) , ไกรมาตร ศรีละพันธ์ (ผู้รักษาประตู ), ปรเมธ ลิมนภาพวัลย์ (ผู้รักษาประตู ),สามารถ กาฬภักดี , เลโอนาร์โด้ ซิลวา ซานตาน่า หรือ “เลโอซิน” (บราซิล) , กีรติ โตสะสุตร์ , สหรัชฎ์ พันธุ์ดี, ภูเบศ คงทอง ,โสฬส สังพาลี , ปรัชญา ศรีมันตะ, นคร คิดเห็น , เอกพงษ์ สุรัตน์สว่าง, ณพวุฒิ เชื้อสุวรรณ ,วันนิวัต กรีลพ ,ไตรรงค์ เพ็ชรเทียม , นิลุกุมัน นิมะ, ทศวรรษ โพธิ์ทอง, วีรชัย แสงประทีป, จักริน ต้นเนียม, เรนาโต้ โกเมส มิรันด้า (บราซิล) , จิรายุทธ จ่าแก้ว

วิดีโอแนะนำ

ไฟไหม้โรงงานผลิตสี-ทินเนอร์ นิคมอมตะนคร ชลบุรี เจ็บ 2 ราย
01:01

ไฟไหม้โรงงานผลิตสี-ทินเนอร์ นิคมอมตะนคร ชลบุรี เจ็บ 2 ราย

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง