หน้าแรกแกลเลอรี่

โพลระบุแฟนบอลอยากได้โค้ชไทย นั่งแท่นกุนซือ "ช้างศึก" คนต่อไป

โพลระบุแฟนบอลอยากได้โค้ชไทย นั่งแท่นกุนซือ "ช้างศึก" คนต่อไป

ไทยรัฐฉบับพิมพ์

1 เม.ย. 2562 11:20 น.

เคบียู สปอร์ต โพลล์ ม.เกษมบัณฑิต เผยผลสำรวจเรื่อง “ช้างศึกโค้ชไทยหรือโค้ชนอก ในมุมมองของแฟนลูกหนัง” ส่วนใหญ่เห็นว่าควรใช้โค้ชคนไทย เนื่องจากเข้าใจธรรมชาตินักเตะ และเป็นที่เคารพนับถือ ส่วนคุณลักษณะที่ต้องการนั้น อยากได้คนที่มีเทคนิครูปแบบการสอนที่ทันสมัย มีผลงานเป็นที่ยอมรับ และทุ่มเทมุ่งมั่นกล้าตัดสินใจ

เมื่อวันที่ 31 มี.ค. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัฐพงศ์ บุญญานุวัตร ผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรมการพัฒนาทุนมนุษย์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต รายงานผลการสำรวจความคิดเห็นประชาชน เรื่อง “ช้างศึกโค้ชไทย หรือโค้ชนอก ในมุมมองของแฟนลูกหนัง” จากกรณีที่สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ กำลังพิจารณาสรรหาผู้ฝึกสอนนักกีฬาทีมชาติไทยชุดใหญ่ ดังนั้น เพื่อเป็นการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของแฟนลูกหนังในมิติดังกล่าว “เคบียู สปอร์ต โพลล์” จึงสำรวจความคิดเห็นประชาชนที่สนใจและติดตามข่าวกีฬาและความเคลื่อนไหวของนักฟุตบอลทีมชาติไทย

ทั้งนี้ การสำรวจดำเนินการระหว่างวันที่ 27-30 มี.ค. จากกลุ่มตัวอย่างแฟนลูกหนังที่ติดตามและสนใจข่าวสารทางการกีฬาทุกกลุ่มอาชีพทั่วประเทศ อายุตั้งแต่ 18 ปี ขึ้นไป จำนวน 1,148 คน เป็นเพศชาย 745 คน คิดเป็นร้อยละ 64.90 เป็นเพศหญิง 403 คน คิดเป็นร้อยละ 35.10

โดยผลการวิเคราะห์ในภาพรวมพบว่า ความสนใจในการติดตามผลงานของนักเตะทีมชาติไทย กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ ร้อยละ 84.24 สนใจ รองลงมาร้อยละ 9.35 ติดตามเป็นครั้งคราว และร้อยละ 6.41 ไม่ได้ติดตาม

เมื่อถามว่า ในสภาพการณ์ปัจจุบันทีมชาติไทยชุดใหญ่ควรใช้โค้ชไทยหรือโค้ชนอก ส่วนใหญ่ร้อยละ 48.81 เห็นว่าควรเป็นโค้ชไทย เหตุผล จุดแข็ง มีความสามารถและเข้าใจธรรมชาติของนักกีฬา, นักกีฬามีความเชื่อมั่นและให้ความเคารพนับถือ จุดอ่อน การยอมรับในระดับนานาชาติ, รูปแบบและเทคนิคการถ่ายทอด, ระเบียบวินัย, การสื่อสารภาษาอังกฤษ ฯลฯ

รองลงมาร้อยละ 31.98 เห็นว่า ควรเป็นโค้ชชาวต่างชาติ เหตุผล จุดแข็ง มีเทคนิครูปแบบการสอนที่ทันสมัย, ได้รับการยอมรับในระดับนาชาติ, ภาษาและการสื่อสารภาษาอังกฤษ ฯลฯ จุดอ่อนปัญหาความเข้าใจในธรรมชาติของนักกีฬา, ความเข้าใจในวัฒนธรรมไทย, การสื่อสาร ฯลฯ ส่วนร้อยละ 19.21 ชาติไหนก็ได้ เหตุผล เชื่อมั่นในความสามารถ, ผ่านการฝึกอบรมระดับโปรไลเซนส์, ชื่อเสียงและการยอมรับในวงการกีฬาฟุตบอล ฯลฯ

ขณะที่คุณลักษณะโค้ชทีมชาติไทยในมุมมองของแฟนหนัง ส่วนใหญ่ร้อยละ 22.77 เห็นว่าต้องมีรูปแบบและเทคนิคการสอนที่ทันสมัย, รองลงมา ร้อยละ 18.51 ได้รับการยอมรับในผลงานและชื่อเสียง, ร้อยละ 14.20 ทุ่มเทมุ่งมั่นและกล้าตัดสินใจ, ร้อยละ 13.89 มีระเบียบวินัยและจิตวิทยาสูง, ร้อยละ 11.86 เข้าใจในธรรมชาติและสมรรถนะของนักเตะไทย, ร้อยละ 8.07 มีมนุษยสัมพันธ์และการสื่อสาร,ร้อยละ 4.33 รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น และอื่นๆ ร้อยละ 2.37

วิดีโอแนะนำ

"บิว ภูริพล" คว้าทอง วิ่ง 200 ม. ชาย ซีเกมส์
04:17

"บิว ภูริพล" คว้าทอง วิ่ง 200 ม. ชาย ซีเกมส์

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง