ข่าว
 • Thairath Talk
 • 100 year

  สรุปผลแข่ง "เรือใบ" ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2563 ที่ชลบุรี

  ไทยรัฐออนไลน์28 ก.ย. 2563 11:00 น.
  SHARE

  พิธีมอบรางวัลและปิดการแข่งขันเรือใบรายการชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2563 โดยที่มีนายกสมาคมกีฬาแข่งเรือใบแห่งประเทศไทย เป็นผู้มอบรางวัล

  วันที่ 28 ก.ย. 63 พลเรือเอก นริส ประทุมสุวรรณ นายกสมาคมกีฬาแข่งเรือใบแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลให้แก่ผู้ชนะเลิศและปิดการแข่งขันเรือใบรายการชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2563 ณ ศูนย์สมุทรกีฬา สมาคมกีฬาแข่งเรือใบแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ที่ได้จัดให้มีขึ้นระหว่างวันที่ 25-27 กันยายน 2563 ณ อ่าวดงตาล อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี มีนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันจำนวน 299 คน เรือ 271 ลำ จาก 16 ประเภท

  สรุปผลการแข่งขันเรือใบทุกประเภท มีดังนี้

  ประเภทเรือ 420 (ชนะเลิศ) ได้แก่ นางสาวอินทิรา ภารพิบูลย์ (นายเรือ)
  ปิยพร เข็มแก้ว (ลูกเรือ)
  ทีม สมาคมกีฬาแข่งเรือใบแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

  รองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้แก่
  นายจิตพัทธ์ พรหมจันดา (นายเรือ)
  และนายกันตพงษ์ พุ่มเล้ง (ลูกเรือ)
  ทีม สมาคมกีฬาแข่งเรือใบแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

  รองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้แก่
  นางสาวปาลิกา พูนพัฒน์ (นายเรือ)
  นายจักรภัทร วิริยะกิตติ (ลูกเรือ)
  ทีม สมาคมกีฬาแข่งเรือใบแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

  ประเภทเรือ 470
  ชนะเลิศ ได้แก่
  จ่าตรี นาวี ธรรมสุนทร (นายเรือ)
  นางสาวนริสรา สัตตะ (ลูกเรือ)
  ทีม สมาคมกีฬาแข่งเรือใบแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

  รองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้แก่
  นางสาวชาลิสา กฤตนัย (นายเรือ)
  นายวิมุติ กลิ่นสุคนธชาติ (ลูกเรือ)
  ทีม สมาคมกีฬาแข่งเรือใบแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

  รองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้แก่
  อาสาสมัครทหารพรานหญิง กัณพันธุ์ ปชาติกปัญญา (นายเรือ)
  เรือตรี รัฐเศรษฐ์ ปชาติกปัญญา (ลูกเรือ)
  ทีม สโมสรเรือใบหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน

  ประเภทเรือ F18
  ชนะเลิศ ได้แก่
  Florent Herson (นายเรือ)
  Chanon Thanaitayaudom (ลูกเรือ)

  รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่
  John Higham (นายเรือ)
  Jordan (ลูกเรือ)

  รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่
  Collin (นายเรือ)
  Xu Ming (ลูกเรือ)

  ประเภทเรือ 49er FX และ Nacra 15
  ชนะเลิศ ได้แก่
  นางสาวกมลชนก กล้าหาญ (นายเรือ)
  นางสาวนิชาภา ไหวไว (ลูกเรือ)
  ทีม สมาคมกีฬาแข่งเรือใบแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

  รองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้แก่
  เด็กชาย อาทิตย์ เฮนรี่ (นายเรือ)
  เด็กหญิง ชัชฎาภรณ์ กลีบกำไล (ลูกเรือ)
  ทีม สมาคมกีฬาแข่งเรือใบแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

  รองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้แก่
  นายธนากร แมรฟิลเดอะ (นายเรือ)
  นางสาวศรัณพร อ่อองเอื้อ (ลูกเรือ)
  ทีม สโมสรเรือใบทัพเรือภาคที่ 3

  ประเภทเรือ Nacra 15
  เด็กชาย อาทิตย์ เฮนรี่ (นายเรือ)
  เด็กหญิง ชัชฎาภรณ์ กลีบกำไล (ลูกเรือ)
  ทีม สมาคมกีฬาแข่งเรือใบแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

  รองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้แก่
  นายธนากร แมรฟิลเดอะ (นายเรือ)
  นางสาวศรัณพร อ่องเอื้อ (ลูกเรือ)
  ทีม สโมสรเรือใบทัพเรือภาคที่ 3

  ประเภทเรือ Hobie 16
  ชนะเลิศ ได้แก่
  นายนพพร บุญเชิด (นายเรือ)
  นายธนพนธ์ โชติช่วง (ลูกเรือ)
  ทีม สมาคมกีฬาแข่งเรือใบแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

  รองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้แก่
  นายโรเบิร์ต เฮนรี่ (นายเรือ)
  เอเมษ วิตาลีน บัวคำ โมลาเว (ลูกเรือ)
  ทีม สมาคมกีฬาแข่งเรือใบแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

  รองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้แก่
  Grahame Soudtwick (นายเรือ)
  Siriwimon Harinthachat (ลูกเรือ)
  ทีม สมาคมสโมสรเรือใบราชวรุณ ในพระบรมราชูปถัมภ์


  ประเภทเรือ ILCA Standard ชาย
  ชนะเลิศ ได้แก่ นายอธิษฐ์ โรมานิค
  ทีม สมาคมกีฬาแข่งเรือใบแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

  รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ จ่าโท กีระติ บัวลง
  ทีม สมาคมกีฬาแข่งเรือใบแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

  รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ นายจารุพงษ์ มีอยู่สามเสน
  ทีม สโมสรเรือใบราชนาวี

  ประเภทเรือ ILCA Standard อายุมากกว่า 60 ปี
  ชนะเลิศ ได้แก่ นาวาโท นิทัศน์ รอดนุ่น
  ทีม สโมสรเรือใบราชนาวี

  ประเภทเรือ ILCA Radial
  ชนะเลิศ ได้แก่ นางสาวกมลวรรณ จันทร์ยิ้ม
  ทีม สมาคมกีฬาแข่งเรือใบแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

  รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ นางสาวชนกชนม์ หวังสุข
  ทีม สมาคมกีฬาแข่งเรือใบแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

  รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ นายศุภรักษ์ เนียมรักษา
  สโมสรเรือใบหน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง

  ประเภทเรือ ILCA 4.7 อายุต่ำกว่า 13 ปี
  ชนะเลิศ ได้แก่ เด็กชาย ปภพ วงศ์ทิม
  ทีม สมาคมกีฬาแข่งเรือใบแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

  รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ เด็กหญิง พรรณพัตรสา คุ้มบ้าน
  ทีม สโมสรเรือใบทัพเรือภาคที่ 3

  รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ เด็กหญิง คลอขวัญ วิสุทธิประภานนท์
  ทีม สโมสรเรือใบสัตหีบ
  ประเภทเรือ ILCA 4.7 อายุต่ำกว่า 15 ปี
  ชนะเลิศ ได้แก่ เด็กชาย ชาตรี มากมูล
  ทีม สมาคมกีฬาแข่งเรือใบแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

  รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ เด็กชาย ชมม์ชนก ชื่นทอง
  ทีม สมาคมกีฬาแข่งเรือใบแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

  รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ เด็กชาย บวรนันท์ ชันรัมย์
  ทีม สมาคมกีฬาแข่งเรือใบแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

  ประเภทเรือ ILCA 4.7
  ชนะเลิศ ได้แก่ นายวรินันท์ ชันรัมย์
  ทีม สมาคมกีฬาแข่งเรือใบแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

  รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ นางสาวพัชรี ศรีงาม
  ทีม สมาคมกีฬาแข่งเรือใบแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

  รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ นางสาวสุชานรี เดชทศพล
  ทีม สมาคมกีฬาแข่งเรือใบแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

  ประเภทเรือ Optimist กลุ่มที่ 1
  ชนะเลิศ ได้แก่ ม.ล.เวฆา ภาณุพันธ์
  ทีม สมาคมสโมสรเรือใบราชวรุณ ในพระบรมราชูปถัมภ์

  รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ เด็กชายพันวา บุนนาค
  ทีม สมาคมกีฬาแข่งเรือใบแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

  รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ เด็กชาย ชนาธิป ทองลุ่ม
  ทีม สโมสรเรือใบหน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง

  ประเภทเรือ Optimist กลุ่มที่ 2
  ชนะเลิศ ได้แก่ เด็กชาย ธร รัตนะ
  ทีม สมาคมสโมสรเรือใบราชวรุณ ในพระบรมราชูปถัมภ์

  รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ เด็กหญิง สุภาการ เกิดสกุล
  ทีม สมาคมกีฬาแข่งเรือใบแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

  รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ เด็กชายธัน รัตนะ
  ทีม สมาคมสโมสรเรือใบราชวรุณ ในพระบรมราชูปถัมภ์

  ประเภทเรือ Optimist กลุ่มที่ 3
  ชนะเลิศ ได้แก่ เด็กชาย อเล็กซานเดอร์ วิลเลียม พุทธา ฟลิ้นท์
  ทีม สโมสรเรือใบหน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง

  รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ เด็กชายภาณุเดช ผลพูล
  ทีม สมาคมกีฬาแข่งเรือใบแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

  รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ เด็กชายวสวัตติ์ พึ่งประดิษฐ์
  ทีม สโมสรเรือใบหน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง

  ประเภทเรือ Optimist ชาย
  ชนะเลิศ ได้แก่ ม.ล.เวฆา ภาณุพันธ์
  ทีม สมาคมสโมสรเรือใบราชวรุณ ในพระบรมราชูปถัมภ์

  รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ เด็กชายพันวา บุนนาค
  ทีม สมาคมกีฬาแข่งเรือใบแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

  รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ เด็กชายชนาธิป ทองลุ่ม
  ทีม สโมสรเรือใบหน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง

  ประเภทเรือ Optimist หญิง
  ชนะเลิศ ได้แก่ เด็กหญิงทอฝัน บุนนาค
  ทีม สมาคมกีฬาแข่งเรือใบแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

  รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ เด็กหญิงณัฐกานต์ ส้มดี
  ทีม สมาคมกีฬาแข่งเรือใบแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

  รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ เด็กหญิงนพภัสสร ขุนบุญจันทร์
  ทีม สมาคมกีฬาแข่งเรือใบแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

  ประเภทเรือ Optimist อายุต่ำกว่า 12 ปี
  ชนะเลิศ ได้แก่ เด็กชายหรรษลักณ์ ศรีนคร
  ทีม สมาคมกีฬาแข่งเรือใบแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

  รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ เด็กชายนาวากร เพียงแก้ว
  ทีม สโมสรเรือใบหน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง

  รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ เด็กหญิงปภัสสร แก้วพรม
  ทีม สมาคมกีฬาแข่งเรือใบแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

  ประเภทเรือ Optimist อายุต่ำกว่า 10 ปี
  ชนะเลิศ ได้แก่ เด็กชายทีฑะทัศน์ แดงประทุม
  ทีม สโมสรเรือใบหน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง

  รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ เด็กหญิงสุราภา ม่วงงาม
  ทีม สโมสรเรือใบหน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง

  รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ เด็กชายภาณุเดช ผลพูล
  ทีม สมาคมกีฬาแข่งเรือใบแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

  ประเภทเรือ OK Dinghy
  ชนะเลิศ ได้แก่ พันจ่าเอก ดำรงศักดิ์ พงษ์วิเชียร
  ทีม สโมสรเรือใบราชนาวี

  รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ จาก้อบเซ็น มอตัน
  ทีม สมาคมสโมสรเรือใบราชวรุณ ในพระบรมราชูปถัมภ์

  รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ พลเรือโท บรรพต เนตรกระจ่าง
  ทีม สโมสรเรือใบราชนาวี

  ประเภทเรือ OK Dinghy อายุมากกว่า 50 ปี
  ชนะเลิศ ได้แก่ พันจ่าเอก ดำรงศักดิ์ พงษ์วิเชียร
  ทีม สโมสรเรือใบราชนาวี

  ประเภทเรือ OK Dinghy อายุมากกว่า 60 ปี
  ชนะเลิศ ได้แก่ พลเรือโท บรรพต เนตรกระจ่าง
  ทีม สโมสรเรือใบราชนาวี

  ประเภทเรือ Super Moth
  ชนะเลิศ ได้แก่ นาวาโท วรศาสตร์ สะอาดเอี่ยม
  ทีม สโมสรเรือใบฐานทัพเรือสัตหีบ

  รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ เด็กหญิงกรกฏ สอนง่าย
  ทีม ชมรมเรือใบประจวบคีรีขันธ์

  รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ นายธนากร แก้วล้วน
  ทีม สโมสรเรือใบฐานทัพเรือสงขลา

  ประเภทเรือ Open Skiff
  ชนะเลิศ ได้แก่ เกียโคโม
  ทีม สโมสรเรือใบภูเก็ตยอร์ชคลับ

  รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ มิลินทร์ แก้วสุวรรณสุข
  ทีม ชมรมเรือใบประจวบคีรีขันธ์

  รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ ลาเชน แอนโทนนี่ มิเนส
  ทีม สมาคมสโมสรเรือใบราชวรุณ ในพระบรมราชูปถัมภ์

  ประเภทเรือ Platu
  ชนะเลิศ ได้แก่ Nathan Masopust (นายเรือ)
  Dous Smith (ลูกเรือ)
  Espen Sanderburg (ลูกเรือ)
  Davict Gray (ลูกเรือ)
  Adrian Hunt (ลูกเรือ)
  ทีม สโมสรเรือใบโอเชี่ยน มาริน่า ยอร์ท คลับ

  รองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้แก่
  นายอมร สุนทรญาณกิจ (นายเรือ)
  นายปกรณ์ สุนทรญาณกิจ (ลูกเรือ)
  นายพีรพล วิสาขะ (ลูกเรือ)
  นายวรดนัย อังอติชาติ (ลูกเรือ)
  นายพงศพัฒน์ พุ่มแย้ม (ลูกเรือ)
  ทีม สมาคมกีฬาแข่งเรือใบแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

  รองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้แก่
  นางสาวนพเก้า พูนพัฒน์ (นายเรือ)
  นายเควิน วิทคราฟต์ (ลูกเรือ)
  นายจอห์น ไฮนากี (ลูกเรือ)
  นายอเล็กซ์ ไฟฟัลล์ (ลูกเรือ)
  ทีม สโมสรเรือใบโอเชี่ยน มาริน่า ยอร์ท คลับ

  อ่านเพิ่มเติม...

  แท็กที่เกี่ยวข้อง

  สมาคมกีฬาแข่งเรือใบแห่งประเทศไทยเรือใบเรือใบ ชิงแชมป์ประเทศไทยข่าวกีฬาพลเรือเอก นริส ประทุมสุวรรณ

  ข่าวแนะนำ

  Most Viewed

  คุณอาจสนใจข่าวนี้

  thairath-logo

  ApplicationMy Thairath

  ios-app-logoandroid-app-logohuawei-app-logo
  Trendvg3 logo
  วันจันทร์ที่ 26 ตุลาคม 2563 เวลา 13:19 น.