หน้าแรกแกลเลอรี่

วิ่งป้องกันอัมพาต

วิ่งป้องกันอัมพาต

ฟ้าคำราม

บันทึก
6 ก.ย. 2562 05:01 น.

โรคหลอดเลือดสมองคือภาวะ ที่เซลล์สมองถูกทำลายลง มีสาเหตุมาจากหลอดเลือดสมองตีบ อุดตัน หรือแตก ทำให้ ขัดขวางการลำเลียงเลือด ซึ่งนำออกซิเจนและสารอาหารไปเลี้ยงเซลล์สมอง

ส่งผลทำให้สมองสูญเสียการ ทำหน้าที่จนเกิดอาการอัมพฤกษ์และอัมพาต หรือบางราย ร้ายแรงถึงขั้นเสียชีวิตได้

ในประเทศไทยพบผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองประมาณ 1,880 คนต่อประชากร 100,000 คน หรือร้อยละ 2 ซึ่งถือเป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับ 1 ในเพศหญิง และอันดับ 3 ในเพศชาย รองจากอุบัติเหตุและโรคมะเร็ง

โรคนี้ยังมีอัตราความพิการสูง จากการศึกษาพบว่า ในผู้ป่วย 100 คนที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล จะเสียชีวิตร้อยละ 5 และพิการร้อยละ 70

ซึ่งนอกจากความพิการทางกายแล้ว ยังมีผลทำให้ความจำเสื่อมในภายหลัง

อย่างไรก็ตาม โรคหลอดเลือดสมองเป็นโรคที่สามารถป้องกันได้ ร้อยละ 90 ถ้าสามารถปรับพฤติกรรมเสี่ยงได้

โรงพยาบาลศิริราชและโรงพยาบาลเครือข่าย รวมถึงมูลนิธิไทยคม และกลุ่มบริษัท คิง เพาเวอร์ จึงได้ร่วมมือกัน

จัดกิจกรรมแสงนำใจ ไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 5 เฉลิมพระเกียรติ วันที่ 3 พ.ย.นี้ ที่บริเวณท้องสนามหลวง

เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี ซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ซึ่งทรงเป็นดั่งแสงนำใจของคนไทยทั้งชาติ

เป็นแบบอย่างในการออกกำลังกาย เพื่อรักษาสุขภาพที่ทรงได้ปฏิบัติมาตลอด

อีกทั้งเป็นการรวมพลังขององค์กรภาครัฐ ภาคเอกชนให้กับประชาชนในเรื่องการรักษาสุขภาพ การออกกำลังกายโดยพร้อมเพรียงกัน

เป็นต้นแบบของการจัดกิจกรรมร่วมกันของโรงพยาบาลมหาวิทยาลัย โรงพยาบาลศูนย์ และโรงพยาบาลเครือข่าย

อันจะนำไปสู่ความร่วมมือด้านวิชาการ กำหนดนโยบายรับ-ส่งผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองระหว่างโรงพยาบาลในเขต ซึ่งจะเกิดความเข้มแข็งของการทำงานตามมาอย่างเป็นรูปธรรม

และที่สำคัญ กิจกรรมนี้ยังเป็นการดำเนินงานเชิงรุกสู่ชุมชนและสังคม เพื่อให้ประชาชนทั่วประเทศได้ตระหนักถึงความสำคัญของการป้องกันโรคหลอดเลือดสมอง

โรงพยาบาลศิริราชและพันธมิตรจึงขอเชิญชวนผู้สนใจสมัครเดิน วิ่ง ปั่น ได้ทั้งในแบบออนไลน์ตั้งแต่วันนี้ ทาง https://www.runningconnect.com/event/STK2019 

หรือสมัครด้วยตนเองวันที่ 6-7 ก.ย. ที่โถงอาคารศรีสวรินทิรา โรงพยาบาลศิริราช เวลา 10.00-17.00 น. สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์โรคหลอดเลือดสมองศิริราช โทร. 0-2414-1010

สำหรับผู้มีจิตศรัทธายังสามารถบริจาคสมทบกองทุนเดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ได้ที่ศิริราชมูลนิธิ (ไม่เว้นวันหยุด) โทร. 0-2419-7658-60

แน่นอนว่า นอกจากผู้ร่วมงานจะได้สุขภาพที่ แข็งแรง ห่างไกลจากโรคหลอดเลือดสมองดังกล่าวแล้ว

ยังจะได้ร่วมทำบุญไปพร้อมๆกันอีกด้วย...

ฟ้าคำราม

วิดีโอแนะนำ

เมียเบื่อ สากกะเบือฟาดหัวผัวขี้เหล้าสลบ ไม่เข็ดยังอ้อน "ขอเป๊ก"
02:20

เมียเบื่อ สากกะเบือฟาดหัวผัวขี้เหล้าสลบ ไม่เข็ดยังอ้อน "ขอเป๊ก"