กีฬา
100 year

2 ซุปเปอร์บอร์ดป้ายแดง ขับเคลื่อนกีฬา เต็มตัว!

ไทยรัฐออนไลน์7 เม.ย. 2562 05:01 น.
SHARE

แรกเริ่มเดิมที คณะกรรมการการกีฬาแห่งประเทศไทย หรือบอร์ด กกท. เป็นบอร์ดที่ดูแล และขับเคลื่อนงานนโยบายกีฬาของชาติเป็นหลัก

แต่ด้วยในปัจจุบันเนื้องานกีฬา มีความสำคัญมากขึ้นกว่าเดิม ภาครัฐจึงยกระดับการดูแลไปอีกขั้น โดยมีพระราชบัญญัตินโยบายการกีฬาแห่งชาติ พ.ศ.2561 ขึ้นมารองรับ

ให้คณะกรรมการนโยบายการกีฬาแห่งชาติ หรือ คกช. หรือที่ถูกเรียกว่า “ซุปเปอร์บอร์ด” เป็นบอร์ดที่รับผิดชอบ ดูเรื่องกีฬาใหญ่ที่สุดในเวลานี้ และมี “บิ๊กป้อม” พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ที่ได้รับมอบหมายจากนายกรัฐมนตรี นั่งเป็นประธานทำงาน

อย่างไรก็ตาม เชื่อว่าแม้เวลาจะผ่านมาระยะหนึ่ง แต่ก็ยังมีอีกหลายคน ที่ยังงงๆ ว่า บอร์ด คกช. หรือ “ซุปเปอร์บอร์ด” คืออะไร หน้าที่เป็นเช่นใด ดังนั้น ในวันนี้ “ฮอตสปอร์ต” ของกราวกีฬาไทยรัฐ จะพาไปรู้จักบอร์ดดังกล่าวพร้อมๆกัน

สำหรับบอร์ด คกช. จะมีคณะกรรมการทั้งหมด 31 คน โดยนายกรัฐมนตรี หรือรองนายกรัฐมนตรี ที่ได้รับมอบหมาย เป็นประธาน, รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นรองประธาน, กรรมการโดยตำแหน่ง 18 คน, กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ไม่เกิน 6 คน, ผู้แทนสมาคมกีฬาที่ใช้คำว่า “แห่งประเทศไทย” 1 คน เป็นกรรมการ, ผู้แทนสมาคมกีฬาจังหวัด 1 คน เป็นกรรมการ, ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นกรรมการและเลขานุการ, อธิบดีกรมพลศึกษา เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ และผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

ส่วนหน้าที่และอำนาจของซุปเปอร์บอร์ด คือ จัดทำนโยบายและแผนพัฒนากีฬาแห่งชาติ, ดำเนินการด้านการกีฬาของประเทศ รวมทั้งเสนอมาตรการแก้ไขปัญหาอุปสรรคการปฏิบัติตามนโยบาย และแผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติและการปรับปรุงกฎหมาย กฎ ระเบียบ หรือข้อบังคับที่เกี่ยวข้องให้เอื้อต่อการพัฒนาการกีฬาของชาติ

พิจารณาให้หน่วยงานของรัฐ ดำเนินการแก้ไขปรับปรุงแผนปฏิบัติการพัฒนาการกีฬาให้เป็นไปตามแผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ, ส่งเสริมและสนับสนุนการประกอบธุรกิจและอุตสาหกรรมกีฬา รวมทั้งให้มีการจัดทำมาตรฐานโครงสร้างพื้นฐานด้านการกีฬา

อีกทั้ง กำกับ ติดตาม และประเมินผลการดำเนินการของหน่วยงานของรัฐ และภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องกับการกีฬา เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายและแผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ และเสนอแนะเกี่ยวกับนโยบายและติดตามการดำเนินการของกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ตามกฎหมายว่าด้วยการกีฬาแห่งประเทศไทย

ทั้งนี้ในส่วนของการดำเนินการของบอร์ดคกช. มีการจัดประชุมไปก่อนหน้านี้แล้ว 2 ครั้ง ซึ่งส่วนใหญ่เป็นการพูดคุย รับทราบบทบาทหน้าที่ และแผนงานที่จะทำในอนาคต

หลักๆคณะกรรมการอยู่ระหว่างการติดตาม และปรับปรุงแผนพัฒนากีฬาแห่งชาติ ฉบับที่ 6 พ.ศ.2560-2564 และหาข้อมูลเพื่อเตรียมจัดทำแผนพัฒนากีฬาแห่งชาติ ฉบับที่ 7 พ.ศ.2565-2568 รวมทั้งยังเตรียมตั้งคณะอนุกรรมการดูแลเรื่องการเสนอตัวขอเป็นเจ้าภาพมหกรรมกีฬาระดับนานาชาติ อยู่อีกด้วย

และล่าสุดก็ได้ 2 ซุปเปอร์บอร์ดป้ายแดง ในส่วนของผู้แทนสมาคมกีฬา “แห่งประเทศไทย” และผู้แทนสมาคมกีฬา “แห่งจังหวัด” จากการเปิด ให้ผู้มีสิทธิ์ออกเสียงลงคะแนนไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว

โดย “ดร.แพท” ดร.พัฒนาชาติ กฤดิบวร นายกสมาคมกีฬาวู้ดบอลแห่งประเทศไทย ได้เป็น ผู้แทนสมาคมกีฬา “แห่งประเทศไทย” และ “ดร.หรั่ง” ดร.ธนดร พุทธรักษ์ นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดอุดรธานี เป็นผู้แทนสมาคมกีฬา “แห่งจังหวัด”

“ดร.แพท” ดร.พัฒนาชาติ กล่าวว่า ตนพร้อมที่จะผลักดันงานกีฬาของสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย ทุกทางให้บอร์ด คกช. ได้พิจารณา และจะเดินหน้า ทั้งงานกีฬาเป็นเลิศ และมวลชน ควบคู่กันไป ส่งเสริมการกีฬา สนับสนุนการท่องเที่ยว อย่างสุดความสามารถ

“เป็นเรื่องดีที่มีซุปเปอร์บอร์ดเกิดขึ้นมา เพราะจะได้เป็นอีกกลไกหนึ่งในการพัฒนากีฬา โดยเฉพาะกับ 84 สมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย ที่จะได้สะท้อนสิ่งที่ต้องการ และปัญหาต่างๆผ่านมายังผม และผมจะได้นำเสนอให้บอร์ดได้รับทราบต่อไป” ดร.พัฒนาชาติกล่าว

ขณะที่ “ดร.หรั่ง” ดร.ธนดรกล่าวว่า มี 2 ประเด็นสำคัญที่จะผลักดันให้เกิดขึ้น ประการแรก สมาคมกีฬาแห่งจังหวัด ถือเป็นพื้นฐานและรากฐานที่สำคัญของสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย ดังนั้นงานกีฬาภูมิภาคจะต้องมีนโยบายที่ชัดเจนขึ้น และจะผลักดันเพิ่มงบประมาณกับสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดทั่วประเทศให้ได้

“อีกประการ เป็นเรื่องของการจัดการแข่งขัน ถ้าสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดร่วมมือกับสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทยได้ ก็จะทำให้การแข่งขันรายการต่างๆกระจายไปสู่ภูมิภาคมากกว่าเดิม จะทำให้เมืองกีฬาในอนาคตมีมากกว่า 6 จังหวัดที่อยู่ในโครงการสปอร์ต ซิตี้ อย่างแน่นอน” ดร.ธนดรกล่าว

เรียกได้ว่า 2 ซุปเปอร์บอร์ดหน้าใหม่มีความพร้อมเต็มที่ที่จะเข้าไปนั่งทำงาน แต่สุดท้ายจะขับเคลื่อนเนื้องานตนเองได้ลื่นไหลหรือไม่

จะเป็นไปตามความต้องการเพียงใด

ในช่วงวาระ 3 ปีจากนี้ไป ต้องติดตามกันให้ดี...

กัญจน์ ศิริวุฒิ

อ่านเพิ่มเติม...

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ซุปเปอร์บอร์ดการกีฬาแห่งประเทศไทยประวิตร วงษ์สุวรรณพัฒนาชาติ กฤดิบวรธนดร พุทธรักษ์กัญจน์ ศิริวุฒิHotsport

ข่าวแนะนำ

Most Viewed

คุณอาจสนใจข่าวนี้