หน้าแรกแกลเลอรี่

เตรียมระเบิดศึกยูโดชิงแชมป์ประเทศไทย ที่หนองบัวลำภู 5-8 เม.ย.นี้

เตรียมระเบิดศึกยูโดชิงแชมป์ประเทศไทย ที่หนองบัวลำภู 5-8 เม.ย.นี้

ไทยรัฐฉบับพิมพ์

3 มี.ค. 2561 13:00 น.

สมาคมกีฬายูโดแห่งประเทศไทย และจังหวัดหนองบัวลำภู พร้อมจัดงาน “มหกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว โดยชุมชนอำเภอนาวัง การแข่งขันยูโดชิงแชมป์ประเทศไทย ประจำปี 2561” ระหว่างวันที่ 5-8 เมษายน 2561 ที่โรงเรียนนาวังศึกษาวิช อำเภอนาวัง จังหวัดหนองบัวลำภู ซึ่งถือเป็นรูปแบบใหม่ของการแข่งขัน เป็นการทำงานแบบประชารัฐโดยแท้จริง ทุกภาคส่วนเข้ามาร่วม โดยเฉพาะภาคประชาชนเข้ามามีบทบาทในการจัดงานนี้อย่างเข้มแข็ง ขณะที่ภาครัฐเป็นผู้สนับสนุนส่งเสริม

เมื่อวันที่ 2 มี.ค.ที่ผ่านมา ที่ห้องประชุม 222 สนามราชมังคลากีฬาสถาน การกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) มีงานแถลงข่าวการจัดการแข่งขัน “มหกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว โดยชุมชนอำเภอนาวัง การแข่งขันยูโดชิงแชมป์ประเทศไทย ประจำปี 2561” โดยมีนายเวียงชัย แก้วพินิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู

ข่าวแนะนำ

นายวิษณุ ไล่ชะพิษ ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากีฬาเป็นเลิศ กกท.กล่าวว่า ในนาม กกท.ขอขอบพระคุณจังหวัดหนองบัวลำภู ที่ได้ให้เกียรติร่วมกับสมาคมกีฬายูโดแห่งประเทศไทย เป็นเจ้าภาพจัดงานมหกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนอำเภอนาวัง และการจัดการแข่งขันกีฬายูโดยุวชน เยาวชน ชิงแชมป์ประเทศไทย ครั้งที่ 22 และประชาชนชิงแชมป์ประเทศไทย ครั้งที่ 8 ประจำปี 2561 ในระหว่างวันที่ 5-8 เมษายน 2561 ที่โรงเรียนนาวังศึกษาวิช อำเภอนาวัง จังหวัดหนองบัวลำภู ถือได้ว่าเป็นมิติใหม่ในการจัดการแข่งขันกีฬาระดับประเทศที่จัดอยู่ในส่วนภูมิภาค และเป็นการขับเคลื่อนงานแบบประชารัฐ ภาคประชาชนดำเนินงาน รัฐเสริมหนุน เพื่อเป็นที่รู้จักกันอย่างกว้างขวางมากขึ้น

นายธนากร อึ้งจิตรไพศาล ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู กล่าวว่า จังหวัดหนองบัวลำภูเป็นเมืองเล็กๆ ที่ล้อมรอบด้วยขุนเขา ไม่มีโรงงานอุตสาหกรรม ยังคงความเป็นธรรมชาติวิถีชีวิตแบบเรียบง่าย อยู่กันอย่างมีความสุข ทุกภาคส่วนมีความร่วมไม้ร่วมมือในการทำงานกันเป็นอย่างดีในห้วงปี 2561 นี้ จังหวัดหนองบัวลำภู ได้เป็นเจ้าภาพในการจัดงานใหญ่ระดับชาติหลายงาน เช่น ปั่นจักรยานนานาชาติหนองบัวลำภู-อุดรฯ-หนองคาย-เวียงจันทน์ 2.การแข่งขันเจ็ตสกี และล่าสุด 3.วันที่ 5-8 เมษายน 2561 จะเป็นเจ้าภาพจัดงานใหญ่อีกครั้ง “งานมหกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนอำเภอนาวัง แข่งขันกีฬายูโดชิงแชมป์ประเทศไทย ประจำปี 2561” เป็นการทำงานแบบประชารัฐโดยแท้จริง ทุกภาคส่วนเข้ามาร่วมกันทำงาน โดยเฉพาะภาคประชาชนเข้ามาร่วมในการจัดงานนี้อย่างเข้มแข็ง ภาครัฐเป็นผู้หนุนเสริม

โดยวัตถุประสงค์การจัดงาน เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวโดยชุมชน, ของดีในพื้นที่อำเภอนาวัง และจังหวัดหนองบัวลำภู ปลุกพลังความรักบ้านเกิด ให้ชุมชนลุกขึ้นมาพัฒนาชุมชนตนเองเป็นชุมชนการจัดการท่องเที่ยวแบบยั่งยืน เพื่อสนับสนุนส่งเสริมกิจกรรมการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน และสนับสนุนด้านกีฬาและนันทนาการของเด็กและเยาวชน และเพื่อเกิดการทำงานแบบมีส่วนร่วมตามนโยบายประชารัฐ ให้เกิดความรักสามัคคีระหว่างหมู่คณะและองค์กรภาคีในพื้นที่

นพ.ศราวุธ สันตินันตะรักษ์ นายก อบจ.หนองบัวลำภู กล่าวว่า ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภูมีความยินดียิ่งที่ได้มีส่วนร่วม และสนับสนุนงานมหกรรมมหัศจรรย์ท่องเที่ยวนาวัง แข่งขันกีฬายูโดชิงแชมป์ประเทศไทยประจำปี 2561 โดยเฉพาะแล้ว ทาง อบจ.ได้มีแผนพัฒนาสนับสนุน ท้องถิ่น ภาคประชาชนในการจัดการกีฬาอยู่แล้ว ในส่วนของการแข่งขันกีฬายูโดครั้งนี้ได้รับการเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุน ทาง อบจ.ได้พิจารณาให้การสนับสนุนตามกรอบที่สามารถดำเนินการได้ไม่ขัดกับระเบียบอย่างเต็มที่ และยินดีเป็นอย่างมากในการได้ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดงานครั้งนี้ในนามของจังหวัดหนองบัวลำภู

นายรุ่งศักดิ์ สันตินันตรักษ์ นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดหนองบัวลำภู กล่าวว่า ถือว่าเป็นมิติใหม่ของหนองบัวลำภู ที่ชุมชนได้ร่วมกันดำเนินงานด้านการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน และใช้กีฬาในการส่งเสริมด้านการท่องเที่ยวในพื้นที่ ในนามของสมาคมกีฬาจังหวัดหนองบัวลำภู ได้เห็นภาพความตื่นตัวของทุกภาคส่วนร่วมมือกันในการดำเนินการครั้งนี้ ทั้งภาครัฐ เอกชน และชุมชน ทุกระดับตั้งแต่ระดับจังหวัด อำเภอ และพื้นที่ ถือว่ามีความพร้อม งานครั้งนี้ได้แบ่งเป็น 2 ส่วนงาน ภาคส่วนที่ 1 การจัดการแข่งกันกีฬายูโดชิงแชมป์ประเทศไทย ภาคส่วนที่ 2 งานมหกรรมส่งเสริมท่องเที่ยวโดยชุมชน

หน่วยงานหลักที่ช่วยกันดูแลรับผิดชอบ จะเป็นสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด, สมาคมกีฬาจังหวัด, ชมรมกีฬายูโด, ครูพลศึกษาจากโรงเรียนในระดับพื้นที่ เป็นต้น ส่วนด้านศิลปวัฒนธรรม วิถีชีวิตชุมชนท้องถิ่น หน่วยงานหลักที่ร่วมกันดูแล คือ สำนักงานวัฒนธรรม, พัฒนาชุมชน, พาณิชย์, อุตสาหกรรม, สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัด, เครือข่ายการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนจังหวัดหนองบัวลำภู, องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น, สภาองค์กรชุมชน เป็นต้น

ทั้ง 2 ส่วนงานนี้จัดอยู่ในพื้นที่เดียวกัน เป็นการจัดงานประสานสัมพันธ์ระหว่างงานด้านการท่องเที่ยวและกีฬา และในงานครั้งนี้ทางชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนอำเภอนาวัง และคณะกรรมการดำเนินงานได้จัดหาเบาะยูโดมาเป็นเบาะสำหรับฝึกซ้อมเยาวชนที่สนใจเข้าร่วมแข่งขันหรือสนใจกีฬายูโดได้เข้าฝึกซ้อม โดยมอบให้โรงเรียนนาวังศึกษาวิชกับชมรมกีฬายูโดจังหวัดหนองบัวลำภู เป็นผู้ดูแล

นายหัสบดินทร์ โรจนชีวะ นายกสมาคมกีฬายูโดแห่งประเทศไทย กล่าวว่า การจัดงาน “มหกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนอำเภอนาวัง แข่งขันกีฬายูโดชิงแชมป์ประเทศไทย ประจำปี 2561” ในครั้งนี้ เป็นมิติใหม่ของประเทศไทยก็ว่าได้ เพราะทุกที่ที่ผ่านมาส่วนมากจะเห็นแต่จังหวัด กกท.ในจังหวัดนั้นๆ และสมาคมกีฬาเป็นผู้ดำเนินการจัด ในครั้งนี้เป็นการดำเนินงานโดยภาคประชาชนในพื้นที่ โดยภาคราชการเป็นผู้เสริมหนุน ซึ่งตรงกับนโยบายกกท. ในการสร้างความเป็นเลิศที่แท้จริง โดยร่วมกันทุกภาคส่วน ในปีนี้เพื่อให้เต็มรูปแบบ ทางสมาคมกีฬายูโดแห่งประเทศไทย จึงได้จัดให้มีการสอบคณะกรรมการผู้ตัดสินระดับประเทศ และสอบสายด้วย จึงขอเชิญชวนคณะครูอาจารย์ทุกชมรมสมาคม และนักกีฬาทุกท่าน เข้าร่วมการแข่งขันในครั้งนี้ ซึ่งมั่นใจได้ว่าทุกอย่างจะเป็นไปตามมาตรฐานสากล.

# แท็กที่เกี่ยวข้อง

สมาคมกีฬายูโดแห่งประเทศไทยยูโดชิงแชมป์ประเทศไทยหนองบัวลำภู

ข่าวแนะนำ

Most Viewed

คุณอาจสนใจข่าวนี้