หน้าแรกแกลเลอรี่

เตรียมระเบิดศึกยูโดชิงแชมป์ประเทศไทย ที่หนองบัวลำภู 5-8 เม.ย.นี้

เตรียมระเบิดศึกยูโดชิงแชมป์ประเทศไทย ที่หนองบัวลำภู 5-8 เม.ย.นี้

ไทยรัฐฉบับพิมพ์

3 มี.ค. 2561 13:00 น.

สมาคมกีฬายูโดแห่งประเทศไทย และจังหวัดหนองบัวลำภู พร้อมจัดงาน “มหกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว โดยชุมชนอำเภอนาวัง การแข่งขันยูโดชิงแชมป์ประเทศไทย ประจำปี 2561” ระหว่างวันที่ 5-8 เมษายน 2561 ที่โรงเรียนนาวังศึกษาวิช อำเภอนาวัง จังหวัดหนองบัวลำภู ซึ่งถือเป็นรูปแบบใหม่ของการแข่งขัน เป็นการทำงานแบบประชารัฐโดยแท้จริง ทุกภาคส่วนเข้ามาร่วม โดยเฉพาะภาคประชาชนเข้ามามีบทบาทในการจัดงานนี้อย่างเข้มแข็ง ขณะที่ภาครัฐเป็นผู้สนับสนุนส่งเสริม

เมื่อวันที่ 2 มี.ค.ที่ผ่านมา ที่ห้องประชุม 222 สนามราชมังคลากีฬาสถาน การกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) มีงานแถลงข่าวการจัดการแข่งขัน “มหกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว โดยชุมชนอำเภอนาวัง การแข่งขันยูโดชิงแชมป์ประเทศไทย ประจำปี 2561” โดยมีนายเวียงชัย แก้วพินิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู

นายวิษณุ ไล่ชะพิษ ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากีฬาเป็นเลิศ กกท.กล่าวว่า ในนาม กกท.ขอขอบพระคุณจังหวัดหนองบัวลำภู ที่ได้ให้เกียรติร่วมกับสมาคมกีฬายูโดแห่งประเทศไทย เป็นเจ้าภาพจัดงานมหกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนอำเภอนาวัง และการจัดการแข่งขันกีฬายูโดยุวชน เยาวชน ชิงแชมป์ประเทศไทย ครั้งที่ 22 และประชาชนชิงแชมป์ประเทศไทย ครั้งที่ 8 ประจำปี 2561 ในระหว่างวันที่ 5-8 เมษายน 2561 ที่โรงเรียนนาวังศึกษาวิช อำเภอนาวัง จังหวัดหนองบัวลำภู ถือได้ว่าเป็นมิติใหม่ในการจัดการแข่งขันกีฬาระดับประเทศที่จัดอยู่ในส่วนภูมิภาค และเป็นการขับเคลื่อนงานแบบประชารัฐ ภาคประชาชนดำเนินงาน รัฐเสริมหนุน เพื่อเป็นที่รู้จักกันอย่างกว้างขวางมากขึ้น

นายธนากร อึ้งจิตรไพศาล ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู กล่าวว่า จังหวัดหนองบัวลำภูเป็นเมืองเล็กๆ ที่ล้อมรอบด้วยขุนเขา ไม่มีโรงงานอุตสาหกรรม ยังคงความเป็นธรรมชาติวิถีชีวิตแบบเรียบง่าย อยู่กันอย่างมีความสุข ทุกภาคส่วนมีความร่วมไม้ร่วมมือในการทำงานกันเป็นอย่างดีในห้วงปี 2561 นี้ จังหวัดหนองบัวลำภู ได้เป็นเจ้าภาพในการจัดงานใหญ่ระดับชาติหลายงาน เช่น ปั่นจักรยานนานาชาติหนองบัวลำภู-อุดรฯ-หนองคาย-เวียงจันทน์ 2.การแข่งขันเจ็ตสกี และล่าสุด 3.วันที่ 5-8 เมษายน 2561 จะเป็นเจ้าภาพจัดงานใหญ่อีกครั้ง “งานมหกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนอำเภอนาวัง แข่งขันกีฬายูโดชิงแชมป์ประเทศไทย ประจำปี 2561” เป็นการทำงานแบบประชารัฐโดยแท้จริง ทุกภาคส่วนเข้ามาร่วมกันทำงาน โดยเฉพาะภาคประชาชนเข้ามาร่วมในการจัดงานนี้อย่างเข้มแข็ง ภาครัฐเป็นผู้หนุนเสริม

โดยวัตถุประสงค์การจัดงาน เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวโดยชุมชน, ของดีในพื้นที่อำเภอนาวัง และจังหวัดหนองบัวลำภู ปลุกพลังความรักบ้านเกิด ให้ชุมชนลุกขึ้นมาพัฒนาชุมชนตนเองเป็นชุมชนการจัดการท่องเที่ยวแบบยั่งยืน เพื่อสนับสนุนส่งเสริมกิจกรรมการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน และสนับสนุนด้านกีฬาและนันทนาการของเด็กและเยาวชน และเพื่อเกิดการทำงานแบบมีส่วนร่วมตามนโยบายประชารัฐ ให้เกิดความรักสามัคคีระหว่างหมู่คณะและองค์กรภาคีในพื้นที่

นพ.ศราวุธ สันตินันตะรักษ์ นายก อบจ.หนองบัวลำภู กล่าวว่า ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภูมีความยินดียิ่งที่ได้มีส่วนร่วม และสนับสนุนงานมหกรรมมหัศจรรย์ท่องเที่ยวนาวัง แข่งขันกีฬายูโดชิงแชมป์ประเทศไทยประจำปี 2561 โดยเฉพาะแล้ว ทาง อบจ.ได้มีแผนพัฒนาสนับสนุน ท้องถิ่น ภาคประชาชนในการจัดการกีฬาอยู่แล้ว ในส่วนของการแข่งขันกีฬายูโดครั้งนี้ได้รับการเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุน ทาง อบจ.ได้พิจารณาให้การสนับสนุนตามกรอบที่สามารถดำเนินการได้ไม่ขัดกับระเบียบอย่างเต็มที่ และยินดีเป็นอย่างมากในการได้ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดงานครั้งนี้ในนามของจังหวัดหนองบัวลำภู

นายรุ่งศักดิ์ สันตินันตรักษ์ นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดหนองบัวลำภู กล่าวว่า ถือว่าเป็นมิติใหม่ของหนองบัวลำภู ที่ชุมชนได้ร่วมกันดำเนินงานด้านการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน และใช้กีฬาในการส่งเสริมด้านการท่องเที่ยวในพื้นที่ ในนามของสมาคมกีฬาจังหวัดหนองบัวลำภู ได้เห็นภาพความตื่นตัวของทุกภาคส่วนร่วมมือกันในการดำเนินการครั้งนี้ ทั้งภาครัฐ เอกชน และชุมชน ทุกระดับตั้งแต่ระดับจังหวัด อำเภอ และพื้นที่ ถือว่ามีความพร้อม งานครั้งนี้ได้แบ่งเป็น 2 ส่วนงาน ภาคส่วนที่ 1 การจัดการแข่งกันกีฬายูโดชิงแชมป์ประเทศไทย ภาคส่วนที่ 2 งานมหกรรมส่งเสริมท่องเที่ยวโดยชุมชน

หน่วยงานหลักที่ช่วยกันดูแลรับผิดชอบ จะเป็นสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด, สมาคมกีฬาจังหวัด, ชมรมกีฬายูโด, ครูพลศึกษาจากโรงเรียนในระดับพื้นที่ เป็นต้น ส่วนด้านศิลปวัฒนธรรม วิถีชีวิตชุมชนท้องถิ่น หน่วยงานหลักที่ร่วมกันดูแล คือ สำนักงานวัฒนธรรม, พัฒนาชุมชน, พาณิชย์, อุตสาหกรรม, สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัด, เครือข่ายการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนจังหวัดหนองบัวลำภู, องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น, สภาองค์กรชุมชน เป็นต้น

ทั้ง 2 ส่วนงานนี้จัดอยู่ในพื้นที่เดียวกัน เป็นการจัดงานประสานสัมพันธ์ระหว่างงานด้านการท่องเที่ยวและกีฬา และในงานครั้งนี้ทางชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนอำเภอนาวัง และคณะกรรมการดำเนินงานได้จัดหาเบาะยูโดมาเป็นเบาะสำหรับฝึกซ้อมเยาวชนที่สนใจเข้าร่วมแข่งขันหรือสนใจกีฬายูโดได้เข้าฝึกซ้อม โดยมอบให้โรงเรียนนาวังศึกษาวิชกับชมรมกีฬายูโดจังหวัดหนองบัวลำภู เป็นผู้ดูแล

นายหัสบดินทร์ โรจนชีวะ นายกสมาคมกีฬายูโดแห่งประเทศไทย กล่าวว่า การจัดงาน “มหกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนอำเภอนาวัง แข่งขันกีฬายูโดชิงแชมป์ประเทศไทย ประจำปี 2561” ในครั้งนี้ เป็นมิติใหม่ของประเทศไทยก็ว่าได้ เพราะทุกที่ที่ผ่านมาส่วนมากจะเห็นแต่จังหวัด กกท.ในจังหวัดนั้นๆ และสมาคมกีฬาเป็นผู้ดำเนินการจัด ในครั้งนี้เป็นการดำเนินงานโดยภาคประชาชนในพื้นที่ โดยภาคราชการเป็นผู้เสริมหนุน ซึ่งตรงกับนโยบายกกท. ในการสร้างความเป็นเลิศที่แท้จริง โดยร่วมกันทุกภาคส่วน ในปีนี้เพื่อให้เต็มรูปแบบ ทางสมาคมกีฬายูโดแห่งประเทศไทย จึงได้จัดให้มีการสอบคณะกรรมการผู้ตัดสินระดับประเทศ และสอบสายด้วย จึงขอเชิญชวนคณะครูอาจารย์ทุกชมรมสมาคม และนักกีฬาทุกท่าน เข้าร่วมการแข่งขันในครั้งนี้ ซึ่งมั่นใจได้ว่าทุกอย่างจะเป็นไปตามมาตรฐานสากล.

วิดีโอแนะนำ

ข้าราชการเมากร่าง-ตบหญิง โวยไม่ให้ดูวงจรปิดตามหาคนร้ายขโมยเอทีเอ็ม
03:26

ข้าราชการเมากร่าง-ตบหญิง โวยไม่ให้ดูวงจรปิดตามหาคนร้ายขโมยเอทีเอ็ม