กีฬา
100 year

เมื่อพระศรีอาริย์จะมา

กิเลน ประลองเชิง17 ต.ค. 2562 05:02 น.
SHARE

เรื่องราวในพระไตรปิฎกมี 8 หมื่น 4 พัน พระธรรมขันธ์ ทั้งยืดยาวลึกซึ้งซับซ้อน ชาวพุทธน้อยคนจะอ่านจบ จนวันนี้ มีผู้รู้จำแนกแยกเรื่อง สนใจเรื่องอะไรก็มีหนังสือเฉพาะเรื่องให้อ่านง่ายๆ

หนังสือ “พระศรีอาริย์จะมาเมื่อไหร่ และพระพุทธเจ้า 9 พระองค์” (มูลนิธิแม่นวล พ่อพัว ทรงฤกษ์ จัดพิมพ์ พ.ศ.2554) พี่มหา จำเนียร ทรงฤกษ์ ผมนับถือคุ้นเคย สมัยบวชเณรอยู่วัดดาวดึงษ์ บางยี่ขัน เรียบเรียงให้อ่าน ลึกซึ้งกว้างขวางพิศดารกว่าที่เคยรู้

ขออนุญาตคัดย่อ มาแต่พอเข้าใจ

เมื่อครั้งนั้น ครั้งเมื่อเมืองพาราณสี เปลี่ยนชื่อเป็น “เกตุมดี” มีความยาว 16 โยชน์ กว้าง 1 โยชน์ ที่ประตูเมืองทั้ง 4 แห่ง มีต้นกัลปพฤกษ์ 4 ต้น พระนครเกตุมดี มีกำแพงแก้ว 7 อย่าง 7 ชั้น

พระเจ้าสังขจักรพรรดิ ทรงครองราชสมบัติอยู่ในพระนครเกตุมดีนั้น มีพระราชาทั้งปวงแวดล้อม ทรงครองจักรพรรดิสมบัติในชมพูทวีปทั้งปวง ดั่งเสวยทิพยสมบัติ

ครั้งนั้น พระเมตไตรยโพธิสัตว์ ได้รับเชื้อเชิญจากเทพยดาทั้งหลาย ให้มาบังเกิดจุติจากสวรรค์ชั้นดุสิต มาปฏิสนธิในครรภ์นางพรหมวดี ภรรยาสุพรหมพราหมณ์ ราชปุโรหิต

ในจักรวาลทั้งสิ้นได้มีกลิ่นหอมฟุ้งไป เทพยดาทั้งหลายพากันสักการบูชา ดั่งห่าฝนตกลงมาในท่ามกลางอากาศ ปรากฏนิมิต
น้อยใหญ่ 32 ประการ ในชมพูทวีปทั่วไป

นิมิตน้อยใหญ่ 32 ประการ เป็นประการใด

พี่มหา จำเนียร ทรงฤกษ์ ค้นคว้ามาจากหนังสือหลักปฐมสมโพธิ ของอาจารย์ ปุ้ย แสงฉาย เฉลยไว้ในเชิงอรรถ...ดังต่อไปนี้

1.มีแสงสว่างไม่มีประมาณได้ แผ่นไปในหมื่นโลกธาตุ 2.คนตาบอดกลับตาดี 3.คนหูหนวกได้ยินเสียง 4.คนใบ้พูดได้ 5.คนหลังค่อมมีตัวตรง 6.คนง่อยเปลี่ยนเดินได้

7.สัตว์ถูกพันธนาการหลุดออกหมด 8.ไฟนรกทั้งปวงดับ 9.ความหิวกระหายของเปรตสงบระงับไป 10.ภัยไม่มีแก่สัตว์เดรัจฉานทั้งหลาย 11.โรคและไฟคือกิเลส มีราคะ เป็นต้น สงบระงับไป

12.คนทั้งหลายพูดกันด้วยวาจาอ่อนหวาน 13.ม้าและช้างส่งเสียงร้องก้อง 14.ดนตรีทั้งปวงดังขึ้นเอง 15.เครื่องประดับของมนุษย์กระทบกัน มีเสียงดังกังวาน 16.ทั่วทุกทิศแจ่มใส

17.ลมอ่อนๆเย็นพัดพามาทำให้เกิดความสงบสุขแก่สรรพสัตว์ 18.ฝนนอกฤดูกาลตกลงมา 19.น้ำพุ่งขึ้นจากพื้นดิน 20.ฝูงนกหยุดบิน 21.แม่น้ำหยุดไหล 22.น้ำในมหาสมุทรมีรสหวาน

23.พื้นที่ทั้งปวงดารดาษไปด้วยดอกประทุม 5 อย่าง 24.ดอกไม้ ทั้งบนบกและในน้ำบานสะพรั่ง 25.ต้นไม้ กิ่งไม้ เครือไม้ทั้งหลาย มีดอกปทุมบานสะพรั่ง

26.ดอกปทุมพร้อมก้านผุดขึ้นมาจากแผ่นศิลาแห่งละ 7 ดอก 27.ดอกปทุมห้อยย้อยในอากาศ 28.มีฝนดอกไม้ตกลงมา 29.มีทิพยดนตรีบันลือเสียงในอากาศ

30.ในหมื่นโลกธาตุ มีพวงดอกไม้ มีพัดวาลวีชนี อบร่ำด้วยกลิ่นดอกไม้และกลิ่นธูป 31.โลกันตนรก ที่มืดอยู่เป็นนิจ ก็เกิดมีแสงสว่าง 32.ประตูหน้าต่างเปิดออกเอง

ลองทบทวน 32 นิมิตมหัศจรรย์ ด้วยกัน...ข้อ 20 ฝูงนกหยุดบิน ข้อ 21 แม่น้ำหยุดไหล ข้อ 22 น้ำในมหาสมุทรมีรสหวาน...ยาก ไม่มีทาง เป็นไปไม่ได้

หรือข้อ 12 คนทั้งหลายพูดจากันด้วยวาจาอ่อนหวาน ที่อาจพอเป็นไป แต่เอาเข้าจริง ก็ไม่เป็น

ชาวพุทธแต่โบราณเชื่อตามคัมภีร์นี้ จึงอดทนทำบุญทำกุศลไว้ ตายแล้วเกิด เกิดแล้วตาย ไปอีกเกือบครึ่งพุทธกาล หวังว่าในยุคพระศรีอาริย์ จะได้เกิดอีกครั้ง

ถึงเวลานั้นไม่ว่าจะอยู่นอกสภาฯหรือในสภาฯ มนุษย์จะเลิกทะเลาะกัน หันมาพูดจากันแต่เรื่องดีๆ.

กิเลน ประลองเชิง

อ่านเพิ่มเติม...

แท็กที่เกี่ยวข้อง

พระศรีอาริย์เมื่อพระศรีอาริย์จะมาพระไตรปิฎกชาวพุทธชักธงรบกิเลน ประลองเชิง

ข่าวแนะนำ

Most Viewed

คุณอาจสนใจข่าวนี้