ไลฟ์สไตล์
100 year

ประชาธิปไตยไม่ทุจริต?

ไทยรัฐฉบับพิมพ์4 ก.พ. 2562 05:01 น.
SHARE

นายกรัฐมนตรีเป็นประธานในการแถลงผลงานรัฐบาล 4 ปี อ้างว่าประสบความสำเร็จตามยุทธศาสตร์ชาติ 6 ด้าน คือ ด้านความมั่นคง การสร้างความสามารถในการแข่งขัน การพัฒนาและเสริมสร้างทรัพยากรมนุษย์ การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม การสร้างการเติบโตบน คุณภาพชีวิต และการพัฒนาระบบการบริหารรัฐ

ด้านความมั่นคง รายงานระบุว่า รัฐบาลได้จัดทำยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี เป้าหมายสร้างประเทศให้มั่งคั่ง ประชาชนมีความสุข ความปลอดภัย มีความสงบเรียบร้อยในทุกระดับ โดยการปราบอาชญากรรม แต่ไม่ได้พูดถึงสถานการณ์ในจังหวัดชายแดนภาคใต้มีความสงบเรียบร้อยดีอยู่หรือไม่ เมื่อไหร่จะมองเห็นแสงสว่างที่ปลายทางในการดับไฟใต้

ข่าวแนะนำ

ส่วนผลงานด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม เพื่อลดความเหลื่อมล้ำ รัฐบาลพูดถึงการแจกบัตรสวัสดิการแห่งรัฐให้แก่ผู้มีรายได้น้อย 14.5 ล้านคน และการแก้หนี้นอกระบบ 1.2 ล้านคน แต่ไม่ได้พูดถึงรายงานของธนาคารสวิส เมื่อเร็วๆนี้ ที่ยกให้ไทยเป็นประเทศที่มีความเหลื่อมล้ำสูงสุดในโลก วิ่งแซงหน้าอินเดียกับรัสเซียขึ้นมาคว้าแชมป์

ผลงานตามยุทธศาสตร์ที่ 5 การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ระบุถึงการหยุดยั้งการบุกรุกทำลายป่า รักษาพื้นที่ป่า 102 ล้านไร่ การกำจัดขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย ขณะที่ท้องฟ้า กทม. และจังหวัดปริมณฑล ถูกปกคลุมด้วยฝุ่นละอองพิษที่ยืดเยื้อข้ามปี และการแก้ปัญหาไปวันๆ ด้วยการฉีดน้ำโดยอ้างว่าดีกว่าไม่ทำอะไรเลย

ส่วนผลงานตามยุทธศาสตร์ ด้าน 6 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการรัฐอ้างถึงการประกาศให้การป้องกันและปราบปรามการทุจริตเป็นวาระแห่งชาติ ขณะที่องค์กรความโปร่งใสนานาชาติลดความโปร่งใสของไทยได้ 36 คะแนน จากคะแนนเต็มร้อยเป็นอันดับที่ 99 ในบรรดาประเทศที่สำรวจ 180 ประเทศ สอบตกเรื่องทุจริตคอร์รัปชัน สืบต่อไป

นายกรัฐมนตรีบอกว่าเหตุที่คะแนนความโปร่งใสของไทยลด อาจเนื่องจากองค์กรผู้สำรวจมองว่าไทย “ไม่เป็นประชาธิปไตย” อาจเป็นเหตุผลที่ถูกต้อง เพราะประเทศประชาธิปไตยจะมีระบบการตรวจสอบและถ่วงดุลที่เข้มแข็ง ระหว่างอำนาจนิติบัญญัติ บริหารและตุลาการ องค์กรตรวจสอบและศาลเป็นอิสระ ปลอดจากการแทรกแซงจากการเมือง

ประเทศไทยภายใต้การปกครองของรัฐบาล คสช.เกือบ 5 ปี มีความไม่แน่ใจว่าองค์กรอิสระบางองค์กรถูกการเมืองแทรกแซงหรือไม่ โดยเฉพาะ ป.ป.ช. ซึ่งมีอำนาจหน้าที่ปราบปรามการทุจริตโดยตรง แม้แต่ กกต.ก็ถูกวิจารณ์เรื่องการปฏิบัติหน้าที่ควบคุมการเลือกตั้ง และเคยมีกรรมการ กกต.ถูกสั่งปลดฟ้าฝ่า ทั้ง ป.ป.ช. และ กกต. แต่งตั้งในรัฐบาล คสช.

อ่านเพิ่มเติม...

แท็กที่เกี่ยวข้อง

แถลงผลงาน 4 ปีผลงานรัฐบาล 4 ปีผลงานรัฐบาลประชาธิปไตยไม่ทุจริตบทบรรณาธิการ

ข่าวแนะนำ

Most Viewed

คุณอาจสนใจข่าวนี้

thairath-logo

ApplicationMy Thairath

ios-app-logoandroid-app-logohuawei-app-logo
Trendvg3 logo
วันจันทร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2563 เวลา 05:53 น.