icon member

ความยั่งยืน

แม่บ้าน มท. ประกาศความสำเร็จ "ชดเชยคาร์บอน" สร้างสิ่งที่ดีต่อสิ่งแวดล้อม
6 ก.ค. 67 14:20 น.ความยั่งยืน

แม่บ้าน มท. ประกาศความสำเร็จ "ชดเชยคาร์บอน" สร้างสิ่งที่ดีต่อสิ่งแวดล้อม

นายกแม่บ้านมหาดไทย ประกาศความสำเร็จการเริ่มต้น "กิจกรรมปลอดคาร์บอน" พร้อมเตรียมซื้อคาร์บอนเครดิต จากถังขยะเปียกลดโลกร้อน เพื่อสร้างสรรค์สิ่งที่ดีต่อสิ่งแวดล้อม