ไลฟ์สไตล์
100 year

สอศ.ระดมความพร้อมรับเปิดเทอม 64 ย้ำทุกกิจกรรมต้องผ่าน ศบค.

ไทยรัฐฉบับพิมพ์
14 พ.ค. 2564 10:44 น.
SHARE

เมื่อวันที่ 13 พ.ค. ดร.สุเทพ แก่งสันเทียะ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (กอศ.) เปิดเผยว่า สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ได้เตรียมความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนเพื่อรองรับการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ในวันที่ 1 มิ.ย.นี้ โดยเบื้องต้นแต่ละวิทยาลัยได้จัดการรายงานตัวนักเรียน นักศึกษา การประชุมผู้ปกครอง และการปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาใหม่ ผ่านรูปแบบออนไลน์ ตามบริบทของแต่ละสถานศึกษาแล้ว พร้อมกันนี้ สอศ. ได้สำรวจความพร้อมของสถานศึกษาอาชีวศึกษาทั้งภาครัฐและภาคเอกชน พบว่าจะจัดการเรียนการสอนใน 3 รูปแบบ หลักๆ คือ On-Site, Online และรูปแบบการเรียนแบบผสมผสาน (On-Site+Online) ผ่านแพลตฟอร์มในการจัดการเรียนการสอนรูปแบบออนไลน์ เช่น Zoom, Microsoft Team, Google meet และ Google classroom เป็นต้น

เลขาธิการ กอศ. กล่าวอีกว่า สำหรับการส่งเสริมความรู้ในช่วงที่ขยับเปิดเทอมออกไป 11 วัน ระหว่างวันที่ 17-31 พ.ค.นั้น สอศ.ได้เตรียมการพัฒนาผู้เรียนและครู ผ่านกิจกรรม “Think outside the box” 11 วัน 11 อาชีพ โดยการพัฒนาผู้เรียนอาชีวศึกษา และครูให้มีความพร้อม และมีทักษะที่สอดคล้องสำหรับการเรียนในรูปแบบต่างๆของสถานการณ์โควิด-19 และสมรรถนะอาชีพที่ตรงกับความต้องการของสถานประกอบการ เช่น รายวิชาการเรียนรู้ในห้องเรียนออนไลน์ ตามหลักสูตรของ Google, การเรียนรู้ผ่านสื่อการเรียนการสอน Digital Literacy รู้เท่าทันภัยไซเบอร์ จัดหลักสูตร และพัฒนาทักษะทางด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษ การสนทนาภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐาน สำหรับนักเรียน นักศึกษา และหลักสูตรการสนทนาภาษาอังกฤษระดับกลาง สำหรับครูผู้สอน ผ่านแอปพลิเคชัน NYC English การจัดให้มีการอบรมครูฝึกในสถานประกอบการ และครูนิเทศผ่านระบบออนไลน์สำหรับการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

ข่าวแนะนำ

ในส่วนการให้ความรู้กับภาคประชาชน สอศ.ให้บริการ 3 ด้าน คือการเรียนรู้ผ่านออนไลน์ ใน 11 หมวดหมู่วิชา เช่น อาหารไทย อาหารนานาชาติ เครื่องดื่ม การจัดดอกไม้ การฝึกอบรมวิชาชีพ ในวิทยาลัยสารพัดช่าง 52 แห่ง และในสถานศึกษาสังกัด สอศ. จำนวน 115 แห่ง ในลักษณะกิจกรรมจิตอาสา อาทิ การทำเจลแอลกอฮอล์ การทำหน้ากากอนามัยแบบผ้า การซ่อมระบบสัญญาณ DLTV โรงเรียน สพฐ. เป็นต้น ซึ่งทุกกิจกรรมต้องได้รับอนุญาตจากศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) จังหวัดก่อน.

อ่านเพิ่มเติม...

แท็กที่เกี่ยวข้อง

เปิดเทอมสุเทพ แก่งสันเทียะDLTVการเรียนการสอนปฐมนิเทศเรียนออนไลน์สถานศึกษาการศึกษา

ข่าวแนะนำ

คุณอาจสนใจข่าวนี้

thairath-logo

ApplicationMy Thairath

ios-app-logoandroid-app-logohuawei-app-logo
Trendvg3 logo
วันพุธที่ 16 มิถุนายน 2564 เวลา 05:58 น.