สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯไปทรงเป็นประธานในพิธีพุทธาภิเษก พระพุทธมหาสุวรรณปฏิมากร (จำลอง) ซึ่ง มูลนิธิรามาธิบดีฯ และ วัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร ได้ร่วมกันจัดสร้างให้ประชาชนเช่าบูชา เพื่อนำ รายได้ร่วมสมทบทุน “โครงการอาคารโรงพยาบาลรามาธิบดี และย่านนวัตกรรมโยธี” ในการนี้ ศ.คลินิก นพ.อาทิตย์ อังกานนท์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี และประธานคณะกรรมการบริหารมูลนิธิรามาธิบดีฯ ศ.นพ.ปิยะมิตร ศรีธรา ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหารมูลนิธิรามาธิบดีฯ และคณะเฝ้ารับเสด็จ ณ พระมหามณฑปเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา วัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร เมื่อเร็วๆนี้

โอกาสนี้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม ราชกุมารี เสด็จฯเข้าสู่พระมหามณฑปเฉลิมพระเกียรติฯ แล้วทรงจุดธูปเทียน เครื่องนมัสการ บูชาพระพุทธมหาสุวรรณปฏิมากร จากนั้นเสด็จฯไปยังตู้เทียนชัย ทรงเจิมเทียนชัย ทรงรับเทียนชนวน และทรงจุดไฟจากโคมไฟฟ้า แล้วถวายแด่สมเด็จพระพุฒาจารย์ (สนิท ชวนปญฺโญ) เจ้าอาวาสวัดไตรมิตรฯ รับเทียนบริกรรมคาถา จุดเทียนแล้วถวายคืน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จ พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงรับเทียนชนวน แล้วพระราชทานแก่เจ้าหน้าที่พระราชพิธี จากนั้นเสด็จฯไปทรงเจิมเทียนพระมหามงคล เทียนวิปัสสี ทรงจุดเทียนชนวนจากโคมไฟฟ้า แล้วทรงจุดเทียนพระมหามงคล เทียนวิปัสสี และเทียนนวหรคุณ พร้อมทั้งทรงเจิมพระพุทธมหาสุวรรณปฏิมากร (จำลอง) และทรงพระสุหร่าย พระพุทธมหาสุวรรณปฏิมากร (จำลอง) ขนาดหน้าตัก 5 นิ้ว 3 นิ้ว 1 นิ้ว และ 1/2 นิ้ว และทรงโปรยดอกมะลิในมณฑลราชวัติ จากนั้นทรงหลั่งทักษิโณทก ในเวลาต่อมาทรงจุดเทียนทอง เทียนเงิน เครื่องบูชากระบะมุกพระสวดภาณวาร และทรงจุดเทียนพุทธา ภิเษกที่ขันสาครข้างตู้เทียนชัย ก่อนเสด็จออกจากพระมหามณฑปเฉลิมพระเกียรติฯ และเสด็จฯกลับ

พระพุทธมหาสุวรรณปฏิมากร (จำลอง) หรือ “พระพุทธรูปทองคำ” วัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร ของมูลนิธิรามาธิบดีฯ เปิดให้ประชาชนทั่วไปเช่าบูชา 5 รูปแบบ ได้แก่ พระบูชาขนาดหน้าตัก 5 นิ้ว องค์เรซิ่น หุ้มทองคํา 99.99% น้ำหนักทอง ประมาณ 100 กรัม (รวมฐาน) ราคา 1,000,000 บาท/องค์ พระ ขนาดหน้าตัก 1 นิ้ว เนื้อทองคํา 96.5% พ่นทราย น้ำหนักทอง 15.2 กรัม ราคา 200,000 บาท/องค์ พระขนาดหน้าตัก 1/2 นิ้ว เนื้อทองคํา 96.5% พ่นทราย น้ำหนักทองประมาณ 7.6 กรัม ราคา 100,000 บาท/องค์ พระขนาดหน้าตัก 1 นิ้ว เนื้อบรอนซ์นอก ชุบทอง ราคา 2,000 บาท/องค์ พระขนาดหน้าตัก 1/2 นิ้ว เนื้อบรอนซ์นอก ชุบทอง ราคา 1,000 บาท/องค์ ผู้บริจาคตั้งแต่ 200,000 บาทขึ้นไป จะได้รับการจารึกชื่อ ที่อาคารโรงพยาบาลรามาธิบดี และย่านนวัตกรรมโยธี โดยใบเสร็จรับเงินสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ 2 เท่า สอบถามได้ที่มูลนิธิรามาธิบดีฯหรือทางออนไลน์ www.ramafoundation.or.th  สอบถามได้ที่ LINE @RAMAFOUNDATION หรือโทร.0-2201-1111 (ในวัน-เวลาราชการ)

อ่าน “คอลัมน์หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ” ทั้งหมดที่นี่