สหกรณ์โคเนื้อศรีวิชัย (พัทลุง) สร้างงาน-รายได้-มั่นคง-ยั่งยืน

ข่าว

สหกรณ์โคเนื้อศรีวิชัย (พัทลุง) สร้างงาน-รายได้-มั่นคง-ยั่งยืน

ไทยรัฐฉบับพิมพ์

6 พ.ย. 2561 06:01 น.

บันทึก

ต้องบอกว่า จ.พัทลุง ประชาชนหันมาเลี้ยงสัตว์เป็นอาชีพเสริม มากที่สุดในพื้นที่ 14 จังหวัดภาคใต้ โดยเฉพาะการเลี้ยงโคนม โคเนื้อ โคพื้นบ้าน และควาย จนกลายเป็นพื้นที่นำร่องการเลี้ยงโคเนื้อศรีวิชัย ของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย จ.สงขลา จ.พัทลุง จ.สุราษฎร์ธานี จ.ชุมพร และ จ.นครศรีธรรมราช

เริ่มจากเลี้ยงโคนม ผลิตน้ำนมสดป้อน โรงงานผลิตภัณฑ์นมสด พัทลุง เพื่อแปรรูปเป็นนมพาสเจอไรซ์ นมยูเอชที ส่งจำหน่ายทั่วภาคใต้ ได้ตลอดทั้งปี ทำให้เกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม จ.พัทลุง มีรายได้เป็นที่น่าพอใจ

ส่วนการเลี้ยงโคเนื้อ หรือโคพื้นบ้าน ในอดีตเกษตรกรมีรายได้ไม่มั่นคงและไม่มีตลาดรับซื้อ เมื่อ จ.พัทลุง ได้รับงบประมาณจาก กลุ่มจังหวัด ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย ประจำปีงบประมาณ 2561 จึงใช้ปรับเปลี่ยนการ บริหารงานจาก สหกรณ์โคเนื้อพัทลุง จำกัด ให้กลายเป็น สหกรณ์โคเนื้อ ศรีวิชัย (พัทลุง) จำกัด

นายกู้เกียรติ วงศ์กระพันธุ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง.
นายกู้เกียรติ วงศ์กระพันธุ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง.
นายศิลป์ชัย รามณีย์ รอง ผวจ.พัทลุง ทำพิธีเปิด “ตลาดนัดโค ครั้งที่ 5” ปีนี้ เพื่อรับซื้อโค โครงการลูกผสมเพศผู้ ส่งไปเลี้ยงในฟาร์มต้นแบบอำเภอละ 10 ฟาร์ม รวม 110 ฟาร์ม ฟาร์มละ 20 ตัว.
นายศิลป์ชัย รามณีย์ รอง ผวจ.พัทลุง ทำพิธีเปิด “ตลาดนัดโค ครั้งที่ 5” ปีนี้ เพื่อรับซื้อโค โครงการลูกผสมเพศผู้ ส่งไปเลี้ยงในฟาร์มต้นแบบอำเภอละ 10 ฟาร์ม รวม 110 ฟาร์ม ฟาร์มละ 20 ตัว.

นายสุพัฒน์ ธรรมเพชร อดีต ส.ส.พัทลุง ในฐานะประธานกรรมการสหกรณ์โคเนื้อศรีวิชัย จำกัด กล่าวว่า จากการขับเคลื่อนงานอย่างจริงจัง ส่งผลให้สมาชิกที่มีอยู่เดิมเพียง 140 ราย ได้เพิ่มขึ้นเป็น 1,270 ราย และ 2,000 ราย ภายในสิ้นปีนี้

เมื่อต้นปี พ.ศ.2561 ยังได้ร่วมกับปศุสัตว์จังหวัด อบจ.พัทลุง จัดตั้ง ศูนย์ปฏิบัติการโคเนื้อศรีวิชัย (พัทลุง) จำกัด ภายใน วิทยาลัยเกษตรและ เทคโนโลยีพัทลุง ต.ควนมะพร้าว อ.เมืองพัทลุง พื้นที่โดยรวมกว่า 300 ไร่

ภายในพื้นที่แห่งนี้ ประกอบด้วย สำนักงานสหกรณ์ฯ และโรงเรือนโคแม่พันธุ์ ตลาดนัดโคเนื้อ ศูนย์กลางจำหน่ายโคเนื้อศรีวิชัยภาคใต้ โรงพยาบาลสัตว์ โรงงานปุ๋ยอินทรีย์ โรงงานอาหารสัตว์ โรงงานแปรรูปเนื้อโค

นายสุพัฒน์ ธรรมเพชร ประธานสหกรณ์โคเนื้อศรีวิชัย จ.พัทลุง.
นายสุพัฒน์ ธรรมเพชร ประธานสหกรณ์โคเนื้อศรีวิชัย จ.พัทลุง.

นอกจากนี้ยังมีพื้นที่ปลูกหญ้าชนิดต่างๆ 100 ไร่ พื้นที่ปลูกปาล์มน้ำมัน เพื่อนำใบปาล์มน้ำมัน มาแปรรูปเป็นอาหารสัตว์ พร้อมกันนั้นยังเปิด ศูนย์ปฏิบัติการโคเนื้อศรีวิชัย (พัทลุง) จำกัด เพื่อให้เป็นศูนย์เรียนรู้ และศึกษาดูงานของเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อจากจังหวัดต่างๆ

ประการสำคัญได้จัดโครงการ “บัณฑิต ประจำตำบล” สาขาสัตวศาสตร์ ในปีการศึกษา 2561 โดยระหว่างการศึกษา สหกรณ์จะรับผิดชอบด้านค่าใช้จ่าย ซึ่งในปีแรกนี้รับนักศึกษาเข้ามาศึกษาแล้ว 10 คน

พื้นที่เลี้ยงวัวภายใน ศูนย์ปฏิบัติการโคเนื้อศรีวิชัย (พัทลุง) ภายใน วิทยาลัยเกษตร และเทคโนโลยีพัทลุง ต.ควนมะพร้าว อ.เมือง จ.พัทลุง กว่า 300 ไร่.
พื้นที่เลี้ยงวัวภายใน ศูนย์ปฏิบัติการโคเนื้อศรีวิชัย (พัทลุง) ภายใน วิทยาลัยเกษตร และเทคโนโลยีพัทลุง ต.ควนมะพร้าว อ.เมือง จ.พัทลุง กว่า 300 ไร่.

สำหรับการเปิด ตลาดนัดโคเนื้อ ปีนี้ เปิดมาแล้ว 5 ครั้ง โดยรับซื้อโคโครงการลูกผสมเพศผู้ น้ำหนักไม่เกิน 400 กิโลกรัม/ตัว ราคาประกันกิโลกรัมละ 86 บาท ส่งไปเลี้ยงในฟาร์มต้นแบบอำเภอละ 10 ฟาร์ม รวม 110 ฟาร์ม ฟาร์มละ 20 ตัว เมื่อเลี้ยงได้ ระยะ 4 เดือน จะรับซื้อโคเนื้อดังกล่าวในราคากิโลกรัมละ 90 บาท

ส่งจำหน่ายไปยังประเทศมาเลเซีย พื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ พื้นที่ฝั่งอันดามัน ประเทศจีน และประเทศเวียดนาม ส่วนเนื้อโคจากโรงฆ่าสัตว์ ตามมาตรฐานสินค้าฮาลาลจากโรงฆ่าสัตว์ อ.ปากพะยูน และ อ.กงหรา จะนำมาตกแต่งชิ้นส่วน ส่งจำหน่ายตามห้างสรรพสินค้าและตลาดทั่วไป ทั้งในและต่างจังหวัด

เครื่องชั่งวัดน้ำหนักโคแต่ละตัว เพื่อซื้อขายในตลาดนัดโค.
เครื่องชั่งวัดน้ำหนักโคแต่ละตัว เพื่อซื้อขายในตลาดนัดโค.
ชาวบ้านหมู่ 8 ต.ลำปํา อ.เมือง จ.พัทลุง หนึ่งในเกษตรกรเลี้ยงโค ในโครงการนี้ต่างพอใจที่มีรายได้มั่นคงและยั่งยืน.
ชาวบ้านหมู่ 8 ต.ลำปํา อ.เมือง จ.พัทลุง หนึ่งในเกษตรกรเลี้ยงโค ในโครงการนี้ต่างพอใจที่มีรายได้มั่นคงและยั่งยืน.

ในขณะที่เศษเนื้อบางส่วนไม่ได้ทิ้งให้เสียหาย แต่เตรียมนำไปทำเป็นลูกชิ้น ไส้กรอก เนื้อแดดเดียว โดยกระบวนการตัดแต่งเนื้อ นำไปใช้ในเรื่องนี้จะทำได้ต้นปี 2562 เป็นต้นไป

ด้าน นายณรงค์ สุทธิสังข์ ปศุสัตว์ จ.พัทลุง เผยว่า ปัจจุบัน จ.พัทลุง มีโคอยู่ประมาณ 127,000 ตัว เป็นโคแม่พันธุ์พื้นเมืองประมาณ 57,000 ตัว แม่พันธุ์ โคเนื้อลูกผสมประมาณ 6,000 ตัว ซึ่งภายในเวลา 5 ปี จะมีการผสมพันธุ์โคออกมาเป็นโคเนื้อลักษณะ “พันธุ์โคศรีวิชัย” (พัทลุง) ให้สำเร็จ

ท่ามกลางวิกฤติของราคาพืชผลทางการเกษตร ตกต่ำ อาชีพการเลี้ยงโคเนื้อ โคขุน และโคนม จึงน่าจะเป็นอาชีพเสริมและอาชีพหลักที่มั่นคงและยั่งยืน โดยมีตลาดทั้งในและต่างประเทศ รับซื้อแบบไม่อั้น

นายณรงค์ สุทธิสังข์ ปศุสัตว์จังหวัดพัทลุง.
นายณรงค์ สุทธิสังข์ ปศุสัตว์จังหวัดพัทลุง.

เฉพาะการลงนามสัญญาการซื้อขาย โคเนื้อ โคนม และ โคกุรบาน ระหว่าง จ.พัทลุง กับประเทศ มาเลเซีย ในการตกลงซื้อโคเนื้อก่อนขุนไม่น้อยกว่า เดือนละ 300 ตัว ราคาไม่น้อยกว่าตัวละ 19,500 บาท ซื้อโคเนื้อขุนไม่น้อยกว่าเดือนละ 200 ตัว ราคาไม่น้อยกว่ากิโลกรัมละ 94 บาท

การซื้อ โคเนื้อขุนกุรบาน น้ำหนัก 250-350 กิโลกรัมไม่น้อยกว่าปีละ 1,000 ตัว ราคาไม่น้อยกว่ากิโลกรัมละ 105 บาท ซื้อโคนมเพศผู้ ก่อนขุนไม่น้อยกว่ากิโลกรัมละ 80 บาท ซึ่งผู้ซื้อตกลงซื้อโคนมเพศผู้ขุนแล้วไม่น้อยกว่ากิโลกรัมละ 88 บาทนั้น ถือเป็นนิมิตหมายที่ดีต่อการสร้างงาน สร้างรายได้ให้เกษตรกรผู้เลี้ยงโคอย่างดี

นายกู้เกียรติ วงศ์กระพันธุ์ ผวจ.พัทลุง เผยว่า การขับเคลื่อนการเลี้ยง โคเนื้อศรีวิชัย ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยของ จ.พัทลุง เป็นที่น่าพอใจ จากการบูรณาการของหน่วยงานต่างๆ

เจ้าหน้าที่สหกรณ์การเกษตรติดตามการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง.
เจ้าหน้าที่สหกรณ์การเกษตรติดตามการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง.

ผนวกด้วย มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง นำโดย ดร.สุชาติ สุขสถิต รองอธิการบดี และ ผศ.ดร.สุรศักดิ์ คชภักดี คณบดีคณะเทคโนโลยี และการพัฒนาชุมชน ดูแลช่วยเหลือด้านวิชาการ งานวิจัย การทำสัญญาซื้อขายกับต่างประเทศ และอื่นๆอย่างรอบด้าน

จึงทำให้การดำเนินงานโครงการโคเนื้อ ศรีวิชัยเป็นที่ยอมรับของจังหวัดต่างๆทั่วภาคใต้.

อ่านเพิ่มเติม...

วิดีโอแนะนำ

สาวผวา ถูกชายโดดขวาง จยย. หวังชิงทรัพย์
03:27

สาวผวา ถูกชายโดดขวาง จยย. หวังชิงทรัพย์

thairath-logo

ApplicationMy Thairath

ios-app-logoandroid-app-logohuawei-app-logo
วันอังคารที่ 28 มิถุนายน 2565 เวลา 02:19 น.
ติดต่อโฆษณาร่วมงานกับเราติดต่อเรา
เกี่ยวกับไทยรัฐมูลนิธิไทยรัฐศูนย์ข้อมูลไทยรัฐบริการข่าวไทยรัฐ - App & SMSFAQศูนย์ช่วยเหลือนโยบายความเป็นส่วนตัวเงื่อนไขข้อตกลงการใช้บริการไทยรัฐโลจิสติคส์