ภญ.สุภัทรา บุญเสริม ผู้ทรงคุณวุฒิด้านมาตรฐานผลิตภัณฑ์ด้านสาธารณสุข และรักษาการรองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา ชี้แจงว่า สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ได้ตรวจสอบพบผลิตภัณฑ์ “ฟ้า fA Andrographis Paniculata Cordata 600 mg” ส่วนประกอบระบุว่า ประกอบด้วย andrographis paniculata 400 mg ฟ้าทะลายโจร 60 เปอร์เซ็นต์ ฉลากแสดงเลขสารบบอาหาร 13-1-27660-5-0029 จัดจำหน่ายโดยบริษัท เรือนแก้วอินเตอร์ ดรักส์ จำกัด อ.สามโคก จ.ปทุมธานี

อย.ตรวจสอบผลิตภัณฑ์ยืนยันว่าเป็นผลิตภัณฑ์ปลอม เนื่องจากผลิตภัณฑ์ที่มีเลขสารบบอาหารได้รับอนุญาตเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารในชื่อฟ้า (ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร)/FA (Dietary Supplement Product)

ส่วนประกอบไม่ใช่ฟ้าทะลายโจร

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบสถานที่ผลิต พบว่าสถานที่ดังกล่าวไม่มีการผลิตผลิตภัณฑ์ฟ้าทะลายโจร โดยบริษัทได้ผลิตผลิตภัณฑ์เลขสารบบอาหารดังกล่าวครั้งสุดท้ายเมื่อเดือนมีนาคม 2563 และไม่ได้ผลิตอีก

เมื่อตรวจสอบภายในสถานที่ผลิต ไม่พบวัตถุดิบ ฉลาก และผลิตภัณฑ์ที่เป็นฟ้าทะลายโจร ดังนั้น ผลิตภัณฑ์ฟ้า Andrographis Paniculata Cordata 600 mg จึงเป็นผลิตภัณฑ์ปลอม แอบอ้างใช้เลขสารบบอาหารของผลิตภัณฑ์อื่น

ภญ.สุภัทรา บอกว่า ขณะนี้มีประชาชนจำนวนมากให้ความสนใจซื้อผลิตภัณฑ์ฟ้าทะลายโจรมาตุนเก็บไว้ ทำให้ผลิตภัณฑ์ขาดตลาดอย่างรวดเร็ว จึงเป็นช่องทางให้มิจฉาชีพฉวยโอกาสนำผลิตภัณฑ์ปลอม หรือผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้คุณภาพมาตรฐานมาจำหน่าย อย.

ขอให้ประชาชนระมัดระวังในการซื้อผลิตภัณฑ์ฟ้าทะลายโจรโดยผลิตภัณฑ์นี้จัดเป็นผลิตภัณฑ์สมุนไพร ไม่ใช่ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ฉลากต้องมีเลขทะเบียนตำรับสมุนไพร ขึ้นต้นด้วยอักษร “G” แนะนำว่าก่อนซื้อผลิตภัณฑ์ ขอให้ตรวจสอบอย่างละเอียด เพื่อจะได้ไม่เสี่ยงกับผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้คุณภาพมาตรฐาน

...

หรือผลิตภัณฑ์ปลอม

ระวังมิจฉาชีพอาศัยช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ซ้ำเติม เอาผลิตภัณฑ์ปลอมหลอกขาย แนะก่อนซื้อ ดูฉลากผลิตภัณฑ์ต้องมีเลขทะเบียนตำรับสมุนไพรขึ้นต้นด้วยอักษร “G”

ตรวจสอบได้ที่ระบบตรวจสอบการอนุญาตผลิตภัณฑ์ www.fda.moph.go.th หรือ Oryor Smart Application

หากพบผลิตภัณฑ์ที่สงสัยว่าจะผิดกฎหมายแจ้งได้ที่สายด่วน อย. 1556.

“เพลิงพยัคฆ์”
pluengpayak@thairath.co.th