รวมที่สุดข่าวเด่น คนดัง แห่งปี 2563

ข่าว

รวมที่สุดข่าวเด่น คนดัง แห่งปี 2563

ไทยรัฐฉบับพิมพ์

1 ม.ค. 2564 07:30 น.

คืนฐานันดรศักดิ์ “เจ้าคุณพระสินีนาฏฯ”

เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม พ.ศ.2563 ราชกิจจานุเบกษาลงประกาศเรื่อง พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาฯ ให้ประกาศว่า โดยที่นางสาวสินีนาฏ วงศ์วชิราภักดิ์ มิได้เป็นผู้มีมลทินมัวหมอง จึงมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นางสาวสินีนาฏ วงศ์วชิราภักดิ์ ดำรงฐานันดรศักดิ์ เป็น...เจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี กับตำแหน่งข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหาร และยศทหาร ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ทุกชั้นตรา สืบเนื่องตลอดมา...โดยให้ถือว่าไม่เคยถูกถอดถอนฐานันดรศักดิ์ กับตำแหน่งข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหาร ตลอดจนยศทหารและเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ทุกชั้นตรามาก่อน!

ย้อนไปเมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ.2562 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราช โองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สถาปนา พลตรีหญิง ท่านผู้หญิงสินีนาฏ วงศ์วชิราภักดิ์ (นามเดิม นางสาวนิรมล อุ่นพรม) ขึ้นเป็น “เจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี” ตามที่จารึกในพระสุพรรณบัฏ ....ต่อมาเมื่อวันที่ 20 ตุลาคม พ.ศ.2562 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เจ้าคุณพระสินีนาฏฯ พ้นจากตำแหน่งข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหาร ถอดฐานันดรศักดิ์ และยศทหาร ตลอดจนเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ทุกชั้นตรา....ก่อนจะมีพระบรมราชโองการคืนฐานันดรศักดิ์ ยศทหารตลอดจนเครื่องราชฯให้ “เจ้าคุณพระสินีนาฏฯ” ในอีก 10 เดือนต่อมา.

โควิด-19...ไวรัสมฤตยูล้างโลก

หายนะของมนุษย์โลก...เปิดฉากขึ้นเมื่อเดือนธันวาคม 2562 ทางการจีนตรวจพบมีการแพร่ระบาดของโรคระบบทางเดินหายใจที่เมืองอู่ฮั่น มณฑลหูเป่ย เป็นครั้งแรก มีประชาชนล้มป่วยและเสียชีวิตอย่างรวดเร็วเป็นจำนวนมาก โดยคาดการณ์ว่าเกิดจากการบริโภคสัตว์ป่าประเภทค้างคาว ทำให้ติดเชื้อ “โคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่” หรือไวรัสอู่ฮั่น เพียงชั่วเวลาไม่ถึงเดือนจำนวนผู้ป่วยเพิ่มมากขึ้นเป็นแสนคน ทำให้จีนต้องประกาศภาวะฉุกเฉินทั่วประเทศ และในวันที่ 30 ม.ค.63 องค์การอนามัยโลกได้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินด้านสาธารณสุขระหว่างประเทศ หลังพบมีการแพร่ระบาดจากคนสู่คนนอกประเทศจีน ถัดมาในวันที่ 12 ก.พ.2563 องค์การอนามัยโลกได้กำหนดชื่ออย่างเป็นทางการว่า....“ไวรัสโควิด-19

สำหรับประเทศไทยพบผู้ป่วยรายแรกเป็นนักท่องเที่ยวชาวจีนจากเมืองอู่ฮั่น เมื่อวันที่ 13 ม.ค.63 และตรวจพบนักท่องเที่ยวชาวจีนและต่างชาติป่วยติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง จนมาพบการแพร่ระบาดในประเทศไทย จากคนขับรถแท็กซี่ เมื่อวันที่ 31 ม.ค.63 ต่อมาในวันที่ 1 มี.ค.63 ไทยมีผู้เสียชีวิตเป็นคนแรก วันที่ 6 มี.ค.63 พบการระบาดเป็นกลุ่มที่สนามมวยเวทีลุมพินี และในวันที่ 9 มี.ค.63 พบการติดเชื้อเป็นกลุ่มก้อนจากนักเที่ยวสถานบันเทิงย่านทองหล่อ สถานการณ์การแพร่ระบาดในไทยทวีความรุนแรงขึ้นตามลำดับ จนเมื่อวันที่ 17 มี.ค.63 รัฐบาลตัดสินใจประกาศใช้ พ.ร.ก.สถานการณ์ฉุกเฉินทั่วราชอาณาจักรไปจนถึง 15 ม.ค.64 และได้ประกาศ “ล็อกดาวน์ประเทศ” เมื่อวันที่ 2 เม.ย.63 ส่งผลให้ธุรกิจต่างๆได้รับผลกระทบเป็นวงกว้าง โดยเฉพาะ “สายการบินทั่วโลก” ที่ได้รับผลกระทบรุนแรงที่สุด และเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้ “การบินไทย” ต้องยื่นล้มละลายและเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูในปัจจุบัน

และก่อนถึงวันสิ้นปี 63 ไม่กี่วัน ป้อมปราการโควิดของไทยก็...แตก!!! เมื่อตรวจพบผู้ป่วยติดเชื้อรอบใหม่จากตลาดกลางกุ้ง จ.สมุทรสาคร ตัวเลข ผู้ป่วยพุ่งพรวดจากหลักสิบเป็นหลักร้อย อย่างรวดเร็ว ลามไปทั่วกว่า 30 จังหวัด 

ทำให้ต้องจัดแบ่งโซน 4 สี เพื่อควบคุมการระบาดของโควิด หมดสิทธิ์... เคาต์ดาวน์ไปตามระเบียบ

ขณะเดียวกัน...สถานการณ์ทั่วโลกก็ยังน่าห่วง แม้ว่าในหลายประเทศจะเริ่มการฉีดวัคซีนแล้วก็ตาม ตัวเลขผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 ทั่วโลกจนถึงสิ้นปี 2563 คาดว่าอาจจะทะลุ 80 ล้านคน เสียชีวิตไม่ต่ำกว่า 2 ล้านคน!!!!

“ม็อบราษฎร” ดันปฏิรูปครั้งใหญ่

การชุมนุมทางการเมืองของนักเรียนนักศึกษาในนามม็อบ “ราษฎร” ก่อตัวอย่าง เต็มรูปแบบ ขยายวงกว้างต่อเนื่องตลอดทั้งปี 2563 เริ่มตั้งแต่กิจกรรมวิ่งไล่ลุง เมื่อวันที่ 12 ม.ค.63 จัดโดย...นายธนวัฒน์ วงค์ไชย ประธานยุทธศาสตร์ สหภาพนักเรียนนิสิตนักศึกษาแห่งประเทศไทย (สนท.) ตามด้วยการจัดแฟลชม็อบเป็นระลอก แต่มาสะดุดลงช่วงหนึ่งเพราะโควิดระบาด กระทั่งมีการนัดหมายชุมนุมทางการเมืองอีกครั้งในวันที่ 18 ก.ค.63 โดย...กลุ่มเยาวชนปลดแอก–Free YOUTH และกลุ่ม สนท.ที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย ยื่นข้อเรียกร้องให้นายกฯยุบสภา หยุดคุกคามประชาชน และร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ จากนั้นวันที่ 10 ส.ค.63 มีการชุมนุมของกลุ่มแนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุม ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์รังสิต เปิดข้อเรียกร้อง 10 ข้อปฏิรูปสถาบันกษัตริย์ เกิดการชุมนุมกระจายไปตามมหาวิทยาลัยและสถานที่ต่างๆ ต่อเนื่องมาถึงวันที่ 19 ก.ย.63 มีการชุมนุมที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ แล้วค้างคืนที่สนามหลวง และ...“ปักหมุดคณะราษฎร” กลางท้องสนามหลวง

ถัดมาวันที่ 8 ต.ค.63 กลุ่มมวลชนนักเคลื่อนไหวกว่า 30 กลุ่ม อาทิ กลุ่มเยาวชนปลดแอก กลุ่มธรรมศาสตร์และการชุมนุม กลุ่มนักเรียนเลว ประกาศรวมตัวกันภายใต้ชื่อ “คณะราษฎร” มีแกนนำหลากหลายเช่น...นายอานนท์ นำภา (ทนายอานนท์) น.ส.ปนัสยา สิทธิจิรวัฒนกุล (รุ้ง) นายจตุภัทร์ บุญภัทรรักษา (ไผ่ ดาวดิน) นายภาณุพงศ์ จาดนอก (ไมค์ ระยอง) นายทัตเทพ เรืองประไพกิจเสรี (ฟอร์ด) น.ส.จุฑาทิพย์ ศิริขันธ์ (อั๋ว) นัดชุมนุมใหญ่วันที่ 14 ต.ค.63 ที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยแล้วเคลื่อนขบวนไปที่ทำเนียบรัฐบาล ประกาศย้ำข้อเรียกร้อง 3 ข้อ ให้นายกฯลาออก ให้แก้ไขรัฐธรรมนูญ และปฏิรูปสถาบันกษัตริย์ ระหว่างนั้นมีเหตุการณ์สำคัญคือ การตะโกนใส่ขบวนเสด็จฯ ที่หน้าสนามม้านางเลิ้ง ทำให้รัฐบาลประกาศใช้ พ.ร.ก.ฉุกเฉินร้ายแรง ตามจับแกนนำผู้ชุมนุม ส่งผลให้การเคลื่อนไหวทวีความรุนแรงขึ้น มีการนัดหมายในพื้นที่เศรษฐกิจ ทั้งแยกราชประสงค์ แยกปทุมวัน เจ้าหน้าที่ตำรวจเข้าสกัด ใช้ น้ำผสมสารเคมีฉีดใส่ผู้ชุมนุม เร้าอารมณ์แนวร่วมม็อบยิ่งขึ้น ถึงขั้นไปยื่นหนังสือเรียกร้องที่สถานเอกอัครราชทูตเยอรมนีประจำประเทศไทย ตามด้วยการ เดินขบวนไปสำนักพระราชวังเพื่อส่งจดหมายถึงกษัตริย์

ขณะเดียวกัน “กลุ่มปกป้องสถาบัน” ก็เริ่มออกมาแสดงพลังเช่นกัน ท่ามกลางความกังวลจะเกิดม็อบชนม็อบ กระทั่งในวันที่รัฐสภาพิจารณาร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญของฝ่ายค้านและรัฐบาล รวมถึงร่างฉบับประชาชนของไอลอว์ ม็อบ 2 ฝ่าย ก็เปิดฉากปะทะกัน มีการใช้กระสุนปืนที่ไม่แน่ชัดมาจากฝ่ายไหน จนเจ้าหน้าที่ต้องใช้รถฉีดน้ำผสมสารเคมีสลายมวลชน ต่อมาวันที่ 10 ธ.ค.63 วันรัฐธรรมนูญ แกนนำม็อบราษฎรเรียกร้องให้มีการยกเลิกประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 112 และประกาศจะยกระดับการชุมนุมปี 64 ดุเดือดเข้มข้นขึ้น และเห็นแสงสว่างปลายอุโมงค์

อย่างไรก็ตาม หลังจากที่แกนนำเปิดเกมรุกหนักขึ้น ก็ทำให้ถูกดำเนินคดีตามมามากมาย ทั้งข้อหากระทำผิดกฎหมาย ชุมนุมสาธารณะ ฝ่าฝืน พ.ร.ก.ฉุกเฉิน โดย เฉพาะ ข้อหาหนักคือ...ความผิดตามมาตรา 112!!!

ผอ.สุดโหดปล้นทองฆ่า 3 ศพ

ประเดิมคดีสะเทือนขวัญเมื่อวันที่ 9 ม.ค.2563 คนร้ายบุกปล้นร้านทองออโรร่า ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน กลางเมืองลพบุรี ยิง นายธีรฉัตร นิ่มมา รปภ.ห้างเสียชีวิต พร้อมด้วย น.ส.ธิดารัตน์ หรือ กวาง ทองทิพย์ พนักงานสาวร้านทองกระสุนยังไปโดน ด.ช.ภาณุวิทธน์ หรือ น้องไตตั้น วงศ์อยู่ หนูน้อยวัย 2 ขวบ รวม 3 ศพ มีผู้บาดเจ็บอีก 4 ราย กวาดทองรูปพรรณไปมูลค่า 6 แสนกว่าบาท ตำรวจระดมทีมสืบสวนมือพระกาฬจากหลายหน่วยแกะรอยไล่ล่านานเกือบครึ่งเดือนลากคอ นายประสิทธิชัย หรือ กอล์ฟ เขาแก้ว ผอ.ร.ร.วัดโพธิ์ชัย อ.เมืองสิงห์บุรี คนร้ายใจอำมหิตมาดำเนินคดีได้สำเร็จ.

คดีสยองขวัญ “ไอซ์ หีบเหล็ก”

ห้วงเวลาไล่เลี่ยกัน กก.ดส.บช.น.ขยายผล “ขี้ยา” นำไปสู่การจับกุม นายอภิชัย หรือ ไอซ์ องค์วิศิษฐ์ อายุ 40 ปี ทายาทเจ้าของตลาดองค์วิศิษฐ์ย่านบางแค ฆาตกรฆ่าหญิงสาวไซด์ไลน์ยัดหีบเหล็กฝังดินไว้ในบ้านเลขที่ 58 ซอยเพชรเกษม 47 แขวงและเขตบางแค กทม. ขยายผลยังพบเหยื่อสาวอีกหลายคนโดนฆาตกรรมในลักษณะเดียวกัน มีหลักฐานเป็นโครงกระดูกมากมายอยู่ใต้สระน้ำภายในบริเวณบ้านดังกล่าว กลายเป็นเรื่องราวสยองขวัญที่สื่อมวลชนตั้งฉายา “ไอซ์ หีบเหล็ก”.

จ่าคลั่งกราดยิงดับเกลื่อน 27 ศพ

ต่อมาเมื่อวันที่ 8 ก.พ.2563 คงไม่มีโศกนาฏกรรมใดในรอบปีที่เศร้าสลดใจบันทึกไว้เป็นประวัติศาสตร์ หลังจาก จ.ส.อ.จักรพันธุ์ ถมมา อายุ 32 ปี ทหารกองพันสรรพาวุธกระสุนที่ 22 ค่ายสุรธรรมพิทักษ์ จ.นครราชสีมา คลั่งบุกยิง พ.อ.อนันต์ฐโรจน์ กระแสร์ อายุ 48 ปี ผู้บังคับบัญชาตายพร้อม นางอนงค์ มิตรจันทร์ อายุ 63 ปี แม่ยาย ที่บ้านพักเลขที่ 187 หมู่ 3 ต.หนองจะบก อ.เมืองนครราชสีมา

หลังจากนั้นได้อาละวาดกราดยิงตำรวจ สภ.เมืองนครราชสีมา และชาวบ้านเป็นศพสุดอนาถ เลือดนองเกลื่อนถนน ก่อนหลบเข้าไปในห้างสรรพสินค้าเทอร์มินอล 21 กลางเมืองโคราช บานปลายเป็นวิกฤติตัวประกัน พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา ผบ.ตร.ในขณะนั้น เรียกกำลังหน่วยปฏิบัติการพิเศษหลายสังกัดปิดล้อมข้ามคืนกว่าจะปิดฉากชีวิตทหารคลั่งรายนี้ แต่ต้องสังเวยชีพ ร.ต.อ.ตระกูล ทาอาษา และ ด.ต.เพชรรัตน์ กำจัดภัย คู่หน่วยอินทราช 26 คนกล้า สรุปยอดผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์รวม 27 ราย บาดเจ็บอีก 57 คน.

“ประหาร” พ.ต.ท.บรรยินอดีต รมช.

อุกอาจเย้ยบัลลังก์ตุลาการแห่งปียากหาใครเทียบเคียง ไม่พ้น พ.ต.ท.บรรยิน ตั้งภากรณ์ อดีต รมช.พาณิชย์ และอดีต ส.ส.นครสวรรค์ พรรคพลังประชาชน จำเลยในคดีการตายของ นายชูวงษ์ แซ่ตั้ง ถูกตำรวจกองปราบปรามตามรวบตัวกับพวก ฐานร่วมกันอุ้มฆ่าเผานั่งยาง นายวีรชัย ศกุนตะประเสริฐ อายุ 67 ปี พี่ชาย น.ส.พนิดา ศกุนตะประเสริฐ ผู้พิพากษาอาวุโสในศาลอาญากรุงเทพใต้ เจ้าของสำนวนคดีปลอมแปลงเอกสารโอนหุ้น นายชูวงษ์ แซ่ตั้ง เกือบ 300 ล้านบาท หวังข่มขู่กดดันให้ยกฟ้อง เหตุเกิดเมื่อวันที่ 4 ก.พ.2563 อดีตนักการเมืองคนดังคุมทีมลูกน้องไปดักอุ้มเหยื่อเองถึงหน้าศาลอาญากรุงเทพใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กทม. นำไปฆ่าแล้วเผานั่งยางในถิ่นตัวเองที่เขาใบไม้ จ.นครสวรรค์...ล่าสุดศาลชั้นต้นพิพากษาให้ประหารชีวิต พ.ต.ท.บรรยิน แต่ให้การรับสารภาพ ลดโทษเหลือจำคุกตลอดชีวิต.

สังเวย 2 ศพ คดีเก้งเผือกหาย

ส่งท้ายด้วยนาทีหฤโหดเมื่อวันที่ 3 ต.ค.2563 น.สพ.ภูวดล สุวรรณะ หัวหน้าฝ่ายอนุรักษ์วิจัยและสุขภาพสัตว์ ของสวนสัตว์สงขลา ระเบิดกระสุนใส่ นายสุริยา แสงพงศ์ ผอ.องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย เพราะไม่พอใจผู้ตายที่ตั้งกรรมการสอบสวนเอาผิดเชื่อมโยงขบวนการค้าสัตว์ป่า และการหายไปของลูกเก้งเผือก หลังก่อเหตุนายสัตวแพทย์เลือดร้อนหลบกลับไปยังบ้านพักแล้วจ่อขมับยิงตัวตายหนีผิด.

ดวลเดือดบ่อนกลางกรุง 4 ศพ

กลางดึกวันที่ 3 ส.ค.2563 เสียงปืนดังสนั่นภายในอาคารพาณิชย์เลขที่ 501/137 ถนนพระราม 3 ซอย 66 แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กทม. ทราบ ภายหลังเป็นบ่อนพนันขนาดใหญ่ ชนวนขัดแย้งทำ นายถาวร สีสด เสี่ยเจ้าของโรงงานนักเล่นระดับวีไอพีฟิวส์ขาด ลั่นไกดับ พ.ต.ต.วัทธเศรษฐ์ สำเนียงประเสริฐ สว.(สอบสวน) สน.แสมดำ คาโต๊ะบาคารา แล้วยังสาดกระสุนใส่ น.ส.พีรญา นุ่มละมุล และ นางเมา สะแลเปา ชาวกัมพูชา เสียชีวิต ก่อนที่ตัวเองจะโดนมือปืนคุมบ่อนตามไปกระหน่ำยิงตายในห้องน้ำเป็นศพที่ 4 ท่ามกลางกระแสวิพากษ์วิจารณ์ถึงอิทธิพลบ่อนดังเขย่าเก้าอี้นายพลนครบาล.

ผู้พิพากษายิงตัวตายเขย่า “ตาชั่ง”

อีกเรื่องราวสะเทือนวงการ “ตาชั่ง” แห่งความยุติธรรม เกิดเมื่อวันที่ 7 มี.ค.2563 นายคณากร เพียรชนะ อายุ 30 ปี อดีตผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นศาลจังหวัดยะลา ช่วยราชการกองผู้ช่วยศาลอุทธรณ์ภาค 5 จังหวัดเชียงใหม่ ใช้ปืน 9 มม. ยิงตัวตายในบ้านเลขที่ 90/ 61-62 หมู่บ้านกาญจน์กนก 2 ถนนวงแหวนรอบสาม หมู่ 8 ต.สันปูเลย อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ หลังจากก่อนหน้าเคยยิงตัวเองภายในศาลจังหวัดยะลาจนบาดเจ็บเมื่อวันที่ 4 ต.ค.2562 ระบายความน้อยใจจากการถูกตั้งกรรมการสอบสวนกรณีพยายามฆ่าตัวตายที่ศาลยะลา.

ฉาวโลกอิทธิฤทธิ์ “บอส อยู่วิทยา”

แต่ที่ฉาวไปทั่วโลกถึงขนาดสำนักข่าวซีเอ็นเอ็นรายงานเมื่อวันที่ 23 ก.ค.2563 อัยการสูงสุดมีคำสั่งเด็ดขาดไม่ฟ้อง นายวรยุทธ หรือ บอส อยู่วิทยา ในทุกข้อกล่าวหา โดยสำนักงานตำรวจแห่งชาติไม่มีความเห็นแย้ง ทำให้คดีที่พัวพันซิ่งเก๋งชน ด.ต.วิเชียร กลั่นประเสริฐ ผบ.หมู่ ป.สน.ทองหล่อ เสียชีวิตเมื่อวันที่ 3 ก.ย. 2555 เป็นอันสิ้นสุด ก่อให้เกิดกระแสสังคมเรียกร้อง ให้มีการตรวจสอบข้อเท็จจริงว่ามีอะไรแอบแฝงหรือไม่ ทำให้ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ต้องตั้งกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงพิจารณาหาเบื้องหน้าเบื้องหลังที่เกิดขึ้นจนกระทบกระเทือนกระบวนการยุติธรรมเกือบทั้งแท่ง.

อ่านเพิ่มเติม...

วิดีโอแนะนำ

“ทนายเดชา” เผยภาพลับ “แตงโม” หลุด แต่แม่ไม่อยากแจ้งความ แม่ไม่อยากฟังเรื่องเครียดๆ
03:08

“ทนายเดชา” เผยภาพลับ “แตงโม” หลุด แต่แม่ไม่อยากแจ้งความ แม่ไม่อยากฟังเรื่องเครียดๆ

thairath-logo

ApplicationMy Thairath

ios-app-logoandroid-app-logohuawei-app-logo
วันจันทร์ที่ 23 พฤษภาคม 2565 เวลา 23:54 น.
ติดต่อโฆษณาร่วมงานกับเราติดต่อเรา
เกี่ยวกับไทยรัฐมูลนิธิไทยรัฐศูนย์ข้อมูลไทยรัฐบริการข่าวไทยรัฐ - App & SMSFAQศูนย์ช่วยเหลือนโยบายความเป็นส่วนตัวเงื่อนไขข้อตกลงการใช้บริการไทยรัฐโลจิสติคส์