ข้อห้ามวันสารทจีน เป็นสิ่งที่คนจีน และคนไทยเชื้อสายจีนถือยึดปฏิบัติมา ทั้งคนจีนแผ่นดินใหญ่เองก็มีความเชื่อวันประตูผีเปิดแบบหนึ่ง คนจีนในไต้หวัน ฮ่องกง หรือแม้กระทั่งชาวไทยเชื้อสายจีนเองก็มีความเชื่อในข้อห้ามวันสารทจีนที่แตกต่างกัน มาดูว่ามีอะไรบ้าง

วันสารทจีนคือวันอะไร

วันสารทจีนคือวันอะไร วันสารทจีนคือวันที่เชื่อว่าเป็นวันประตูผีเปิด ให้มนุษย์ เทพ สื่อสารกับดวงวิญญาณที่อยู่ในโลกยมบาล ได้เป็นระยะเวลา 1 เดือน ตรงกับวัน 15 ค่ำ เดือน 7 ของทุกปีตามปฏิทินจันทรคติของจีน ซึ่งวันสารทจีน 2566 ตรงกับวันที่ 30 สิงหาคม 

ตำนานวันสารทจีนสอดคล้องกับอิทธิพลพุทธศาสนานิกายมหายานร่วมกับลิทธิเต๋า ถึงพระอัครสาวกชื่อมู่เหลียน หรือบางแห่งคาดว่าคือพระโมคคัลลานะ ที่ลงไปโปรดมารดาในนรกภูมิ ด้วยความที่สงสารมารดา พยายามจะนำข้าวให้กับดวงวิญญาณของมารดารับประทาน แต่ข้าวนั้นกลับลุกเป็นเพลิง พระพุทธองค์จึงตรัสว่าต้องถวายสังฆทานให้แก่พระภิกษุสงฆ์ผู้บริสุทธิ์ เป็นระยะเวลา 1 เดือนที่ประตูนรกเปิดให้ดวงวิญญาณขึ้นมารับส่วนบุญกับญาติพี่น้องได้

...

ดวงวิญญาณบรรพบุรุษที่มีญาติพี่น้องหลงเหลืออยู่ เมื่อได้รับส่วนบุญส่วนกุศลที่ลูกหลานทำไว้ให้ก็จะไปสู่สุคติได้ แต่ก็มีดวงวิญญาณไร้ญาติที่ต้องการส่วนบุญส่วนกุศลนี้ด้วย ทางชาวจีนจึงจัดชุดไหว้เป็น 3 ชุด คือ ไหว้เจ้าที่, ไหว้บรรพบุรุษ และไหว้ผีไม่มีญาติ

วันประตูผีเปิด 2566 คือวันไหน

วันประตูผีเปิด 2566 คือวันสารทจีน ปีนี้ตรงกับวันที่ 30 สิงหาคม 2566 ตรงกับวัน 15 ค่ำ เดือน 7 แต่บางประเทศเชื่อว่าเป็นวัน 1 ค่ำเดือน 7 ตรงกับวันที่ 16 สิงหาคม 2566 ตามปฏิทินจันทรคติของจีน

ข้อห้ามวันสารทจีน 

ข้อห้ามวันสารทจีน ชาวจีนแผ่นดินใหญ่

ชาวจีนแผ่นดินใหญ่ ถือว่าเป็นต้นตำรับของตำนาน ความเชื่อต่างๆ ทั้งลัทธิเต๋า ขงจื่อ พุทธนิกายมหายาน รวมกันเป็นพหุวัฒนธรรม เมื่อถึงเทศกาลเกี่ยวกับผีและวิญญาณ จะมีข้อห้ามปฏิบัติ ดังนี้

1. ห้ามนั่งแถวหน้า ในโรงงิ้ว โรงหนัง

ข้อห้ามวันสารทจีน ห้ามนั่งแถวหน้า ในโรงงิ้ว โรงหนัง ในเดือนประตูผีเปิด เพราะเชื่อว่าเป็นที่วีไอพี สำหรับดวงวิญญาณท้องที่ที่อยากมาชมเหมือนกัน 

2. ห้ามเตะของไหว้ที่วางอยู่บนพื้น

ข้อห้ามวันสารทจีน ห้ามเตะของไหว้ที่วางอยู่บนพื้น เนื่องจากเป็นความตั้งใจของชาวบ้านที่นำของเซ่นไหว้มาไหว้แก่ผีไม่มีญาติ หากใช้เท้าเตะหรือสัมผัส ก็จะทำให้ผีไร้ญาติโกรธได้ และไม่ควรพูดหยอกล้อเกี่ยวกับการวางของไหว้เหล่านี้ เพราะจะทำให้ผีไม่พอใจ

3.  ห้ามนั่งหน้าโต๊ะไหว้

ข้อห้ามวันสารทจีน ห้ามนั่งหน้าโต๊ะไหว้ เพราะเชื่อว่าจะไปขวางทางดวงวิญญาณบรรพบุรุษ หรือเจ้าที่ให้มารับของเซ่นไหว้

4. ห้ามมองใต้แท่นบูชา ตามศาลเจ้า หรือสถานที่ต่างๆ

ข้อห้ามวันสารทจีน ห้ามมองใต้แท่นบูชา ตามศาลเจ้า หรือสถานที่ต่างๆ เพราะบางคนจะเห็นดวงวิญญาณทั้งหลายมารอขออาหาร ของไหว้อยู่ 

5. ห้ามวางเด็กไว้บนโต๊ะของไหว้

ข้อห้ามวันสารทจีน ห้ามวางเด็กที่กำลังให้อุ้ม หัดเดิน ไว้บนโต๊ะของไหว้ เพราะบางทีขณะไหว้อยู่ ผู้ปกครองอาจเมื่อยล้า เผลอวางเด็กๆ ไว้บนโต๊ะ ซึ่งตามความเชื่อของชาวจีน ของทุกอย่างที่อยู่บนโต๊ะถือเป็นของเซ่นไหว้ เพื่อป้องกันการนำวิญญาณเด็กไปด้วย จึงไม่ควรวางเด็กไว้บนโต๊ะไหว้เจ้า

6. ห้ามคนท้องและเด็กอยู่คนเดียวนอกบ้าน เวลากลางคืน

ข้อห้ามวันสารทจีน ห้ามคนท้องและเด็กอยู่คนเดียวนอกบ้าน เวลากลางคืน เพราะดวงวิญญาณภูตผีจะมีพลังในตอนกลางคืน ในขณะที่เด็กๆ และคนท้องจะมีพลังธาตุที่อ่อนกว่า มีความเชื่อว่าดวงวิญญาณอาจจะเข้าสิงเด็กหรือเด็กในครรภ์

7. ห้ามพักร้อน ท่องเที่ยวเดินทางในช่วงเดือน 7

ข้อห้ามวันสารทจีน ห้ามท่องเที่ยวเดินทางทริปใหญ่ๆ ในวันหยุดยาวช่วงเดือน 7 ตามปฏิทินจันทรคติของจีน ทั้งทางเครื่องบิน เรือเดินสมุทร รถยนต์ ฯลฯ เพราะวิญญาณชั่วร้ายอาจจะทำให้เครื่องยนต์ติดขัด

...

8. ห้ามเข้าป่า ปีนเขา ตั้งแคมป์

ข้อห้ามวันสารทจีน ห้ามเข้าป่าในช่วงเดือน 7 เพราะมีความเชื่อว่าดวงวิญญาณไร้ญาติมีพลังหยิน อาศัยอยู่ใต้ร่มไม้ พลังงานของภูตผีอาจส่งผลให้กับคนที่เดินผ่านหรือพักพิง ได้รับบาดเจ็บได้

9. ห้ามหยิบเหรียญตกตามพื้น

ข้อห้ามวันสารทจีน ห้ามหยิบเหรียญที่ตกตามพื้น เพราะบางครั้งเป็นการโยนเงินเพื่อเบิกทาง อุทิศให้สัมภเวสี

10. ห้ามทักเวลาได้ยินเสียงหรือได้กลิ่นแปลกๆ

ข้อห้ามวันสารทจีน ห้ามทักเวลาได้ยินเสียงหรือได้กลิ่นแปลกๆ ไม่ว่าจะเป็นเสียงเพลง เสียงเครื่องดนตรี เสียงความถี่ต่ำ เพราะอาจจะไม่ใช่เสียงจากคนก็ได้

11. ห้ามมีปฏิกิริยาเวลารู้สึกขนลุก

ข้อห้ามวันสารทจีน ห้ามมีปฏิกิริยาเวลาขนลุก เพราะมีความเชื่อที่ว่าดวงวิญญาณต่างๆ เดินผ่านหรืออยู่ใกล้ๆ ถ้าตกใจก็ห้ามร้องไห้ ห้ามแสดงอาการว่าสัมผัสถึงพลังงานบางอย่างได้เพราะวิญญาณจะสื่อสารกับคุณได้

12. ห้ามตอบกลับถ้ามีคนสะกิดบ่าจากข้างหลัง

ข้อห้ามวันสารทจีน ห้ามตอบกลับถ้ามีคนสะกิดบ่าจากข้างหลัง เพราะเชื่อว่าเป็นพลังหยินของวิญญาณที่ทำให้คุณอ่อนแอได้

13. ห้ามทาเล็บสีดำ

ข้อห้ามวันสารทจีน ห้ามทาเล็บสีดำ เพราะมีความเชื่อว่าเล็บของวิญญาณจะเป็นสีดำ ทำให้วิญญาณคิดว่าผู้ทาเล็บสีดำเป็นเพื่อนพวกเดียวกัน ก็อาจจะมาทักทายได้

14. ห้ามตัดผมหน้าม้า

ข้อห้ามวันสารทจีน ห้ามตัดผมหน้าม้า เพราะคนจีนมีความเชื่อเรื่องพลังหยินหยาง การตัดผมหน้าม้าจะปิดบังพลังหยางจากหน้าผากของมนุษย์ ทำให้วิญญาณอยากเข้าใกล้

15. ห้ามสวมเครื่องแต่งกายสีดำหรือสีแดง

...

ข้อห้ามวันสารทจีน ห้ามสวมเครื่องแต่งกายสีดำหรือสีแดง เพราะเชื่อว่าดึงดูดวิญญาณไร้บ้านให้มาหา ติดมากับเสื้อผ้าเหล่านี้ด้วย

16. ห้ามฆ่าแมลง 

ข้อห้ามวันสารทจีน ห้ามฆ่าแมลง เพราะเชื่อว่าดวงวิญญาณบรรพบุรุษ สถิตมากับแมลง เพื่อมาเยี่ยมบ้าน

17. ห้ามย้ายบ้าน

ข้อห้ามวันสารทจีน ห้ามย้ายบ้านในเดือนประตูผีเปิด เพราะการย้ายบ้าน และซื้อเฟอร์นิเจอร์ใหม่ บ้านหลังนั้นจะยังไม่มีคนอยู่ วิญญาณเร่ร่อนที่ออกมาจากยมโลกก็จะมาพักอยู่ก่อน เพื่อหลบหนียมบาลมาตามกลับภพภูมิ

18. ห้ามแต่งงานเดือนนี้

ข้อห้ามวันสารทจีน ห้ามแต่งงานเดือนนี้ เพราะอาจเป็นการเชิญแขกไม่ได้รับเชิญออกมากินโต๊ะจีนด้วย และมีความเชื่อว่าวิญญาณอาจจะทำให้ชีวิตคู่แต่งงานมีชีวิตสมรสไม่ราบรื่น

19. ห้ามไปงานศพ หรือเยี่ยมไข้ที่โรงพยาบาล

ข้อห้ามวันสารทจีน ห้ามเดินทางไปยังโรงพยาบาลเพื่อเยี่ยมไข้ผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัด และไม่เดินทางไปงานศพในช่วงเดือนประตูผีเปิด เพราะจะทำให้เจอวิญญาณต่างๆ อย่างไม่ตั้งใจ

20. ห้ามเปิดประตูหน้าบ้านทิ้งไว้ในตอนกลางคืน

ข้อห้ามวันสารทจีน ห้ามเปิดประตูทิ้งไว้ในตอนกลางคืน เพราะจะทำให้แขกที่ไม่ได้รับเชิญหรือพลังงานลบเข้ามาได้

21. ห้ามพูดคนเดียวในตอนกลางคืน

ข้อห้ามวันสารทจีน ห้ามพูดคนเดียวในตอนกลางคืน เพราะอาจจะมีเสียงตอบโต้พูดด้วยนั่นเอง หรือวิญญาณจะเข้าใจว่าเรียกพวกเขา

22. ห้ามทำกิจกรรมทางน้ำ

ข้อห้ามวันสารทจีน ห้ามทำกิจกรรมทางน้ำ เพราะเชื่อว่ามีดวงวิญญาณที่เคยเสียชีวิตบริเวณนั้นมาหาตัวตายตัวแทน

ข้อห้ามวันสารทจีน ชาวฮ่องกง

...

ฮ่องกงเป็นดินแดนที่อยู่ใกล้กับจีนแผ่นดินใหญ่ รับอิทธิพล วัฒนธรรม และความเชื่อมาอย่างเต็มๆ แต่ผสมผสานระหว่างไลฟ์สไตล์ที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางและธุรกิจในความเชื่อ อาทิ

23. ห้ามยืนใกล้กำแพง

ข้อห้ามวันสารทจีน ห้ามยืนใกล้กำแพง คนฮ่องกงเชื่อว่า กำแพงเป็นสถานที่ที่ปล่อยความเย็นออกมา นั่นอาจจะเป็นจุดที่รวมพลังของภูตผี ปิศาจ เพราะฉะนั้นเวลาจะยืนถ่ายภาพโพสต์รูป อย่าไปยืนใกล้กำแพง

24. ห้ามโดยสารรถเที่ยวสุดท้าย

ข้อห้ามวันสารทจีน ห้ามโดยสารรถเมล์ หรือรถไฟเที่ยวสุดท้าย เพราะเชื่อว่าภูตผีที่ออกมาตอนกลางคืนจะร่วมขบวนด้วย

25. ห้ามถอดรองเท้าสลิปเปอร์เข้าหาเตียง

ข้อห้ามวันสารทจีน ห้ามถอดรองเท้าสลิปเปอร์เข้าหาเตียง เพราะเชื่อว่าเป็นเข็มทิศในการชี้พลังแห่งวิญญาณเข้ามาขณะนอนหลับ

26. ห้ามถ่ายรูปในตอนกลางคืน

ข้อห้ามวันสารทจีน ห้ามถ่ายรูปในเวลากลางคืน เพราะเป็นการเรียกวิญญาณมาขังร่วมเฟรมอย่างไม่รู้ตัว

27. ห้ามโกนขนหน้าแข้ง

ข้อห้ามวันสารทจีน ห้ามโกนขนหน้าแข้ง ชาวจีนโบราณเชื่อว่าขนหน้าแข้ง 3 เส้น ไล่วิญญาณได้ แต่ถ้าโกนขนออกไปหมดทั้งหน้าขา เปรียบเสมือนการเรียกแขก เชิญเชิญดวงวิญญาณให้เข้ามาหาอย่างไม่รู้ตัว

28. ห้ามผิวปากในตอนกลางคืน

ข้อห้ามวันสารทจีน ห้ามผิวปากในตอนกลางคืน เพราะถือว่าเป็นเสียงเรียกภูตผีมาหาอย่างไม่จำเป็น

29. ห้ามจับศีรษะและบ่าของคนอื่น

ข้อห้ามวันสารทจีน ห้ามจับศีรษะและบ่าของคนอื่น เพราะเดือนประตูผีเปิดนี้หลายคนก็กลัวๆ อยู่ ใครที่ถูกจับศีรษะและจุดที่อยู่สูงกว่าหัวไหล่ขึ้นไป อาจจะตกใจได้ เพราะบริเวณนี้เป็นจุดรวมประสาทสัมผัส หรือรวมธาตุไว้ คนไทยเรียกว่าขวัญ โดนสะกิดบริเวณนี้เมื่อไหร่อาจมีอาการขวัญหนีดีฝ่อได้

ข้อห้ามวันสารทจีน ชาวไต้หวัน 

ความเชื่อของคนจีนใน ข้อห้ามวันสารทจีน ชาวไต้หวัน คล้ายคลึงกับชาวฮ่องกง และชาวจีนแผ่นดินใหญ่ แต่มีข้อห้ามเล็กๆ น้อยๆ ที่แตกต่างกันเพิ่มไปอีก อาทิ

30. ห้ามซื้อรถในเดือนประตูผีเปิด

ข้อห้ามวันสารทจีน ห้ามซื้อรถ คาดว่าเพราะอาจได้ของแถมเป็นอย่างอื่นที่ไม่ใช่ชุดแต่งและประกันภัยชั้น 1 อาจจะได้เพื่อนที่มองไม่เห็นติดมากับรถด้วยนั่นเอง 

31. ห้ามตากผ้าในตอนกลางคืน

ข้อห้ามวันสารทจีน ห้ามตากผ้าในตอนกลางคืน เพราะเชื่อว่าดวงวิญญาณ ภูตผีปีศาจ มีพลังในตอนกลางคืน อาจจะติดมากับเสื้อผ้าด้วย

32. ห้ามกางร่มเข้ามาในบ้าน

ข้อห้ามวันสารทจีน ห้ามกางร่มเข้ามาในบ้าน เพราะจะทำให้เจ้าที่เข้าใจผิดว่าเชื้อเชิญดวงวิญญาณแปลกหน้าเข้ามาในบ้านด้วย

33. ห้ามซื้อหุ่น ฟิกเกอร์ หรือตุ๊กตาเข้าบ้าน

ข้อห้ามวันสารทจีน ห้ามซื้อหุ่น ฟิกเกอร์ หรือตุ๊กตาเข้าบ้าน เพราะเชื่อว่าของเหล่านี้มีดวงวิญญาณไร้บ้านมาสถิต หากนำของเหล่านี้เข้าบ้านก็ถือว่าเป็นการนำดวงวิญญาณไร้บ้านเข้ามาด้วย

34. ห้ามพูดว่า “ผี”

ข้อห้ามวันสารทจีน ห้ามพูดว่า “ผี” ตามความหมายง่ายๆ เลย ก็คือการเรียกผี มาหานั่นเอง 

35. ห้ามไปตั้งแคมป์

ข้อห้ามวันสารทจีน ห้ามไปตั้งแคมป์ เพราะเดือนนี้ประตูผีเปิด มีวิญญาณเร่ร่อนที่อาจจะแฝงตัวแวะมาหาในตอนกลางคืน

36. ห้ามหันเฉพาะศีรษะเวลามีคนเรียก

ข้อห้ามวันสารทจีน ห้ามหันเฉพาะศีรษะเวลามีคนเรียกชื่อจากข้างหลัง ให้หันไปทั้งตัว เพราะจะทำให้คนอื่นตกใจ แยกไม่ออกระหว่างมนุษย์และวิญญาณ

37. ห้ามยืนใต้ต้นไม้ใหญ่ หรือป้ายรถเมล์ ในเวลากลางคืน

ข้อห้ามวันสารทจีน ห้ามยืนใต้ต้นไม้ใหญ่ หรือป้ายรถเมล์ ในเวลากลางคืน เพราะจะมีวิญญาณเร่ร่อนมายืนเป็นเพื่อน และตามกลับบ้านนั่นเอง

38. ห้ามว่ายน้ำในสระ คลอง ทะเล ในเวลากลางคืน

ข้อห้ามวันสารทจีน ห้ามว่ายน้ำในสระ คลอง ทะเล ในเวลากลางคืน คาดว่าเป็นกุศโลบายให้ระมัดระวังความปลอดภัยเวลากลางคืน

ข้อห้ามวันสารทจีน ชาวไทยเชื้อสายจีน

ข้อห้ามวันสารทจีน ชาวไทยเชื้อสายจีนในประเทศไทย มีความผสมผสานระหว่างความเชื่อชาวจีนแผ่นดินใหญ่โดยทั่วไปอย่างที่กล่าวมาข้างต้น รวมถึงความเชื่อเกี่ยวกับการดำเนินกิจการต่างๆ เพิ่มเติม ดังนี้

39. ห้ามก่อสร้าง

ข้อห้ามวันสารทจีน ห้ามก่อสร้างในเดือนนี้ เพราะมีความเชื่อว่าจะได้รับการรบกวนจากวิญญาณต่างๆ มาสิ่งสู่ ในกระบวนการก่อสร้าง ทำให้เกิดปัญหาและอุปสรรค

40. ห้ามเริ่มต้นธุรกิจในเดือนนี้

ข้อห้ามวันสารทจีน ห้ามเริ่มต้นธุรกิจในเดือนนี้ เพราะมีความเชื่อว่าการเริ่มต้นในเดือนที่มีวันประตูผีเปิดจะทำให้กิจการต่างๆ ไม่ราบรื่น

อย่างไรก็ดีความเชื่อข้อห้ามวันสารทจีนเหล่านี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคล หากต้องการดำเนินกิจการต่างๆ ที่ขัดกับความเชื่อเหล่านี้ก็ไม่ใช่สิ่งที่ผิด แต่ถ้าหากทำแล้วเกิดความไม่สบายใจ ก็หลีกเลี่ยงในช่วงเดือนวันประตูผีเปิดไปก่อน

วันจ่าย วันไหว้ สารทจีน 2566 ตรงกับวันไหน

วันจ่าย วันไหว้ สารทจีน 2566 วันจ่าย คือ 29 สิงหาคม หรือก่อนหน้านั้น ส่วนวันสารทจีน 2566 ตรงกับช่วงก่อนวันที่ 30 สิงหาคม 

ภาพ : iStock, เอกลักษณ์ ไม่น้อย ช่างภาพไทยรัฐออนไลน์

บทความที่เกี่ยวข้อง