วันสารทจีน 2565 ตรงกับวันที่ 12 สิงหาคม โดยวันสารทจีนของทุกๆ ปี ชาวไทยเชื้อสายจีน หรือชาวจีนแท้ๆ ที่อยู่ในบ้านเรา เชื่อว่าจะเป็นวันที่ลูกหลานชาวจีนได้แสดงถึงความกตัญญู โดยมีการจัดพิธีเซ่นไหว้บรรพบุรุษที่ล่วงลับไปแล้ว นอกจากนี้ยังถือว่าเป็นวันที่ประตูนรกเปิดให้วิญญาณคนตายกลับมาโลกมนุษย์เพื่อรับบุญกุศล 

นอกจากนี้ ยังมีข้อห้ามทำในวันนี้ เพราะเนื่องจากเป็นวันที่ประตูนรกเปิด จึงมีวิญญาณมากมายมาสู่โลกมนุษย์ ทั้งวิญญาณที่ดีและไม่ดี ฉะนั้นเพื่อความปลอดภัย ชาวจีน และชาวไทยเชื้อสายจีน เชื่อว่าไม่ควรทำสิ่งเหล่านี้

1. ห้ามซื้อ-ห้ามย้ายบ้านในเดือนนี้

2. ห้ามเดินทางบ่อยในเดือนนี้

3. ห้ามแต่งงานในเดือนนี้

4. ห้ามเริ่มงานก่อสร้างในเดือนนี้

5. ห้ามว่ายน้ำตอนกลางคืนในเดือนนี้

6. ห้ามดำเนินการเริ่มธุรกิจในเดือนนี้

7. ห้ามอยู่นอกบ้านช่วงกลางดึกในเดือนนี้

ข้อห้าม คือ ห้ามทำอย่างเด็ดขาด มิเช่นนั้นอาจจะทำให้คุณซวย หรือมีโชคไม่ดีในตลอดปี

และนี่เป็นเพียงความเชื่อที่มีมาแต่โบราณเท่านั้น อย่างไรก็ดี ทำทุกอย่างให้อยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสม และใช้วิจารณญาณในการอ่าน