วันเสาร์ที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
ส่ง “โขน-นวดไทย” ขึ้นยูเนสโก

ส่ง “โขน-นวดไทย” ขึ้นยูเนสโก

  • Share:

นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รมว.วัฒนธรรม (วธ.) เปิดเผยภายหลังประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า ที่ประชุม ครม.มีมติเห็นชอบให้ วธ.นำเสนอโขนและนวดไทยขึ้นทะเบียนเป็นรายการตัวแทนมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติต่อองค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ หรือยูเนสโก โดยหลังจากนี้จะนำเสนอเอกสารโขนและนวดไทยไปยังยูเนสโกกรุงปารีส สาธารณรัฐฝรั่งเศส ตามข้อกำหนดของอนุสัญญาว่าด้วยการสงวนรักษามรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ ภายในวันที่ 31 มี.ค.นี้ จากนั้นจะต้องใช้เวลาในการพิจารณาอีกอย่างน้อย 1 ปี เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการระหว่างรัฐบาลในการประชุมสมัชชาสมัยสามัญ ซึ่งในปี 2560 จะประชุมสมัชชาสมัยสามัญครั้งที่ 12 วันที่ 4-8 ธ.ค.นี้ ที่สาธารณรัฐเกาหลี

นายวีระกล่าวอีกว่า ทั้งนี้ โขน ได้รับการประกาศขึ้นทะเบียนมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของไทยประเภทศิลปะการแสดง ปี 2552 ขณะที่นวดไทยได้รับการประกาศขึ้นทะเบียนมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของไทย สาขาความรู้เกี่ยวกับธรรมชาติและจักรวาล ปี 2554 ทั้งโขนและนวดไทยมีคุณสมบัติตรงตามหลักเกณฑ์ของยูเนสโก.

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้