วันจันทร์ที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

Get somebody noticed

Notice หมายถึง แจ้งให้ทราบ หรือ สังเกตเห็น หลายคนชอบใช้...✘...can หรือ could notice something ที่ถูกควรจะใช้เป็น ...✔...notice something เช่น I noticed that something was wrong. ผมสังเกตเห็นว่าอะไรบางอย่างมันผิดไป

ส่วนวลี be noticed หรือ get noticed หรือ get somebody noticed หมายถึง ได้รับความสนใจ หรือ ทำให้บางคนได้รับความสนใจ โอปอลมีความเชื่อในเรื่องวัตถุนิยมสูง สิ่งที่โอปอลเชื่อก็คือ Expensive cars will get her noticed and enhance her image. รถ
ราคาแพงจะช่วยให้เธอได้รับความสนใจและเสริมภาพลักษณ์

บางสิ่งบางอย่างเราไม่อยากรู้อยากเห็น ไม่พยายามสนใจ แต่เห็นเอง ทราบเอง อย่างนี้จะใช้ประโยค Somebody can’t help noticing something. หรือ Somebody can’t help but notice something. แดนนี (Danny) กับ เบ็ทซี (Betsy) ทะเลาะกันบ่อย หลายครั้งถึงขั้นตบตีกัน เมื่อเช้านี้เบ็ทซีมาสอนพร้อมกับรอยฟกช้ำที่แขน Students couldn’t help noticing the bruises on her arm. นักเรียนไม่ได้อยากจะสอดรู้สอดเห็น แต่เห็นรอยฟกช้ำที่แขนของเธอ

ที่ใช้กันบ่อยก็คือ notice ที่มีธรรมชาติของคำเป็นคำนาม เช่น take notice, not take any notice หรือ not take much notice เช่น She waved but they took no notice. เธอโบกมือแต่ไม่มีใครสังเกตเห็น

แลมเบิร์ท (Lambert) เป็นคนที่รู้กฎหมายดีมากและชอบเตือนเพื่อนๆ ในเรื่องทำโน่นได้ ทำนี่ไม่ได้เสมอ เพื่อนคนหนึ่งมีปัญหาแล้วจึงมาบ่นเสียดายว่านี่เป็นเพราะ ฉันไม่ฟังคำแนะนำของแลมเบิร์ท I didn’t take much notice of Lambert’s suggestions.

นิติการุณย์ มิ่งรุจิราลัย
pasalok1998@gmail.com 

12 มี.ค. 2560 13:21 12 มี.ค. 2560 13:21 ไทยรัฐ