วันเสาร์ที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2560
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

สื่อสารกับสมอง

ในงานแสดงนวัตกรรมใหม่ที่งาน GIPSA-lab จัดที่ศูนย์วิจัยวิทยาศาสตร์แห่งชาติฝรั่งเศส นักวิจัยกำลังทดสอบการทำงานของเบรน คอมพิวเตอร์ อินเตอร์เฟซ (Brain-Computer Interface) ที่เป็นการสื่อสารระหว่างคอมพิวเตอร์กับสมอง โดยอุปกรณ์สวมครอบบนศีรษะมีลักษณะคล้ายหมวกคลุมเรียกว่า “เบรน อินเวเดอร์ส” (Brain Invaders) ซึ่งชุดคลุมศีรษะนี้จะค้นหาสัญญาณจากสมองด้วยอิเล็กโทรดที่เป็นลวดเชื่อมหรือขั้วไฟฟ้าที่ติดตั้งอยู่โดยรอบ.