วันพุธที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

สื่อสารกับสมอง

ในงานแสดงนวัตกรรมใหม่ที่งาน GIPSA-lab จัดที่ศูนย์วิจัยวิทยาศาสตร์แห่งชาติฝรั่งเศส นักวิจัยกำลังทดสอบการทำงานของเบรน คอมพิวเตอร์ อินเตอร์เฟซ (Brain-Computer Interface) ที่เป็นการสื่อสารระหว่างคอมพิวเตอร์กับสมอง โดยอุปกรณ์สวมครอบบนศีรษะมีลักษณะคล้ายหมวกคลุมเรียกว่า “เบรน อินเวเดอร์ส” (Brain Invaders) ซึ่งชุดคลุมศีรษะนี้จะค้นหาสัญญาณจากสมองด้วยอิเล็กโทรดที่เป็นลวดเชื่อมหรือขั้วไฟฟ้าที่ติดตั้งอยู่โดยรอบ.

ในงานแสดงนวัตกรรมใหม่ที่งาน GIPSA-lab จัดที่ศูนย์วิจัยวิทยาศาสตร์แห่งชาติฝรั่งเศส นักวิจัยกำลังทดสอบการทำงานของเบรน คอมพิวเตอร์ อินเตอร์เฟซ (Brain-Computer Interface) ... 29 พ.ย. 2560 12:24 29 พ.ย. 2560 12:56 ไทยรัฐ