วันพุธที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
'กอบกาญจน์' พูดถึงมาเลย์หลังเสนอเปลี่ยนชื่อซีเกมส์เป็นอาเซียน

'กอบกาญจน์' พูดถึงมาเลย์หลังเสนอเปลี่ยนชื่อซีเกมส์เป็นอาเซียน

  • Share:

มาเลเซียเสนอไอเดีย เปลี่ยนชื่อมหกรรมกีฬาซีเกมส์ เป็นอาเซียนเกมส์ กอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร รัฐมนตรีกีฬา เผยเป็นเพียงแนวคิด เพราะที่ประชุมรัฐมนตรีกีฬาอาเซียน ไม่ได้ออกความเห็นเป็นมติใดๆ ว่าเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วย แต่เหมือนเป็นการแจ้งให้ทราบเพราะเรื่องการดำเนินการจริงๆแล้วเป็นหน้าที่ของสหพันธ์กีฬาซีเกมส์ที่มีตัวแทนจากทุกชาติเข้าร่วมอยู่แล้ว...

วันที่ 13 ต.ค.60 นางกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา แถลงผลการดำเนินงานของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาประจำสัปดาห์ ที่กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เมื่อวันที่ 12 ต.ค.ที่ผ่านมา ว่า จากการเดินทางไปร่วมประชุมรัฐมนตรีกีฬาอาเซียน ที่ประเทศเมียนมา เมื่อวันที่ 11 ต.ค.ที่ผ่านมา

แต่ละประเทศสมาชิกหยิบยกประเด็นที่มีความสำคัญต่อการส่งเสริมกีฬาในกลุ่มอาเซียน ได้แก่ การมีส่วนร่วมของประชาชนโดยเฉพาะในทุกกลุ่มคนทุกเพศวัย โดยเป็นการเข้าถึงกีฬาอย่างเท่าเทียม การสร้างเครือข่าย ส่งเสริมกีฬาในกลุ่มผู้หญิงและเด็ก เพื่อให้ประชาชนในประเทศมีสุขภาพที่ดี นำไปสู่ความสันติสุข ซึ่งรัฐมนตรีกีฬาของมาเลเซีย เสนอต่อที่ประชุมว่า ให้มีการเปลี่ยนชื่อการแข่งขันกีฬา “ซีเกมส์” เป็น “อาเซียนเกมส์” ซึ่งทุกชาติที่ร่วมประชุมไม่ได้ออกความเห็นเป็นมติใดๆว่าเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วย แต่เหมือนเป็นการแจ้งให้ทราบเพราะเรื่องการดำเนินการจริงๆแล้วเป็นหน้าที่ของสหพันธ์กีฬาซีเกมส์ที่มีตัวแทนจากทุกชาติเข้าร่วมอยู่แล้ว

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กล่าวต่อว่า ส่วนผลการประชุมระดับรัฐมนตรีอาเซียน และญี่ปุ่น ครั้งที่ 1 ญี่ปุ่นได้นำเสนอวิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการความร่วมมือระหว่างอาเซียน และญี่ปุ่น ภายใต้แผนปฏิบัติการอาเซียนด้านกีฬา ปี ค.ศ.2016-2020 ซึ่งมีกว่า 900 โครงการ โดยมี 95 โครงการที่สนับสนุนกีฬาในประเทศไทย ยกระดับศักยภาพการแข่งขันของอาเซียน เพื่อเตรียมการสู่การแข่งขันโอลิมปิกเกมส์ ในปี ค.ศ.2020 อีกทั้งการบูรณาการกับภาคเอกชน ด้วยรูปแบบการสนับสนุนนักกีฬา สร้างเยาวชน และจัดแข่งขัน ผลิตสินค้าและบริการที่เป็นประโยชน์ต่อการออกกำลังกาย รวมทั้งส่งเสริมการจัดประชุม สัมมนาทางด้านกีฬา เพื่อให้ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญและมีส่วนร่วม

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้