วันอังคารที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

มส.เห็นชอบรูปแบบบัญชีทรัพย์สินวัด

เมื่อวันที่ 10 ต.ค. ที่สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.) พุทธมณฑล จ.นครปฐม พ.ต.ท.พงศ์พร พราหมณ์เสน่ห์ ผอ.พศ. กล่าวภายหลังประชุมมหาเถรสมาคม (มส.) ว่าได้มอบหมายให้นายสมเกียรติ ธงศรี ผู้ตรวจราชการ พศ. เป็นรักษาการ ผอ.สำนักเลขาธิการมหาเถรสมาคม ส่วนตำแหน่งรอง ผอ.พศ.ที่ว่างอยู่ จำนวน 3 ตำแหน่งนั้น ยืนยันว่า ดำเนินการแน่นอน โดยจะทำตามระเบียบ กฎหมาย แต่ยังไม่ขอกำหนดเวลาว่าจะดำเนินการเสร็จเมื่อใด ซึ่งพบว่าคนใน พศ.หลายคนมีคุณสมบัติเหมาะสมกับตำแหน่งดังกล่าว

ด้านนายสมเกียรติแถลงผลการประชุมมส.ว่า ที่ประชุม มส.ได้เห็นชอบรูปแบบการจัดทำบัญชีทรัพย์สินวัด ตามที่สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ได้ร่วมหารือกับ พศ.แล้วมาเสนอ มส. โดยบัญชีทรัพย์สินวัดจะเป็นรูปแบบบัญชีรายรับรายจ่ายอย่างง่าย โดยกำหนดให้วัดจะต้องทำบัญชีรายรับรายจ่ายรายวัน สมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร สมุดบัญชีรายรับ สมุดบัญชีรายจ่าย สมุดบัญชีสรุปประจำปี ซึ่งจะเริ่มนำร่องที่วัดดาวดึงษาราม กรุงเทพฯ ในปีงบประมาณ 2561 จากนั้นจะดำเนินการให้ครอบคลุมทุกวัดทั่วประเทศ อย่างไรก็ตาม ในระหว่างนี้ มส.ได้มอบให้ พศ. ไปดำเนินการจัดทำหนังสือคู่มือการจัดทำบัญชีทรัพย์สินวัด พร้อมดำเนินการจัดอบรมถวายความรู้พระสังฆาธิการให้ครอบคลุมทั่วประเทศด้วย เพื่อจะได้มีความพร้อมและมีแนวทางปฏิบัติไปในทิศทางเดียวกัน.

ที่สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.) พุทธมณฑล จ.นครปฐม พ.ต.ท.พงศ์พร พราหมณ์เสน่ห์ ผอ.พศ. กล่าวภายหลังประชุมมหาเถรสมาคม (มส.) ว่าได้มอบหมายให้นายสมเกียรติ ธงศรี ผู้ตรวจราชการ พศ. เป็นรักษาการ 11 ต.ค. 2560 00:13 11 ต.ค. 2560 03:30 ไทยรัฐ