ข่าว

เศรษฐกิจโลก

Samsung ปรับลดการผลิตสมาร์ทโฟนในเวียดนาม รับมือสถานการณ์เศรษฐกิจชะลอตัว