พาส่องราคาประเมินที่ดิน ตามแนวเขตอุทยานแห่งชาติทับลาน ราคา 'อาจจะ' เริ่มต้นที่เท่าไร หากถูกปรับแนวเขตอุทยานฯ จริง!?

จากกรณี ที่จะมีการกำหนดพื้นที่อุทยานแห่งชาติทับลาน เพื่อให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2566 ที่เห็นชอบแนวทางของคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (คทช.) ใช้เส้นปรับปรุงการสํารวจแนวเขตปี พ.ศ. 2543 ในการปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการ มาตราส่วน 1 : 4000 (One Map)

ซึ่งหากปรับแนวเขตอุทยานฯ ตามแผนดังกล่าวจริง จะส่งผลให้อุทยานฯ มีเนื้อที่ลดลงประมาณ 265,286.58 ไร่ กินพื้นที่ อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี และ อ.ปักธงชัย, อ.วังน้ำเขียว, อ.ครบุรี และ อ.เสิงสาง จ.นครราชสีมา

ด้วยเหตุนั้น ทำให้ #Saveทับลาน ยังคงดำเนินต่อไปท่ามกลางความเห็นจากหลายฝ่าย โดยตั้งแต่วันนี้ ถึง 12 กรกฎาคม 2567 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช จะยังคงดำเนินการรับฟังความคิดเห็น และการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย ชุมชนที่เกี่ยวข้อง และประชาชน

หนึ่งในข้อสงสัยที่เกิดขึ้นกับ #Saveทับลาน คือการที่สังคมบางส่วนตั้งคำถามว่า หากมีการปรับแนวเขตจริง ราษฎรที่ได้รับประโยชน์ในพื้นที่ หรือเป็นผู้ทำกินในท้องถิ่นแต่เดิม จะสามารถควบคุมดูแล ไม่ให้มีการซื้อขายเปลี่ยนมือไปอยู่ในมือของกลุ่มนายทุนได้หรือไม่?

...

อย่างไรก็ตาม คุณผู้อ่านเคยสงสัยหรือไม่ว่า หากมีการซื้อขายเปลี่ยนมือจริง ราคาที่ดินตามแนวเขตอุทยานแห่งชาตินี้ น่าจะมีราคาอยู่ที่ประมาณเท่าไร?

วันนี้เราจะลองพาไปส่องราคาประเมินกัน!

ราคาประเมินที่ดิน สูงสุด-ต่ำสุด :

อ้างอิงข้อมูลสรุปราคาประเมินที่ดินรายหน่วยที่ดิน รอบบัญชี ปี พ.ศ. 2566-2569 โดยสำนักงานที่ดิน จ.ปราจีนบุรี สาขากบินทร์บุรี และสำนักงานที่ดิน จ.นครราชสีมา สาขาปักธงชัย, สาขาครบุรี พบว่า 

พื้นที่สำนักงานที่ดินจังหวัดปราจีนบุรี สาขากบินทร์บุรี อำเภอกบินทร์บุรี และอำเภอนาดี

ราคาประเมิน ต่ำสุด 250 บาท/ตารางวา = 100,000 บาท/ไร่

ราคาประเมิน สูงสุด 16,000 บาท/ตารางวา = 6,400,000 บาท/ไร่

พื้นที่สำนักงานที่ดินจังหวัดนครราชสีมา สาขาปักธงชัย อำเภอปักธงชัย และอำเภอวังน้ำเขียว

ราคาประเมิน ต่ำสุด 200 บาท/ตารางวา = 80,000 บาท/ไร่

ราคาประเมิน สูงสุด 14,000 บาท/ตารางวา = 5,600,000 บาท/ไร่

พื้นที่สำนักงานที่ดินจังหวัดนครราชสีมา สาขาครบุรี อำเภอครบุรี และอำเภอเสิงสาง

ราคาประเมิน ต่ำสุด 200 บาท/ตารางวา = 80,000 บาท/ไร่ 

ราคาประเมิน สูงสุด 6,600 บาท/ตารางวา = 2,640,000 บาท/ไร่

หมายเหตุ : สรุปราคาประเมินที่ดินรายหน่วยที่ดินนี้ เป็นการสรุปภาพรวมของราคาประเมินรายถนนเท่านั้น ไม่สามารถใช้เป็นข้อมูลอ้างอิงราคาที่ดินรายแปลงได้ ดังนั้น ผู้ที่ต้องการขอทราบราคาประเมินที่ดินเฉพาะแปลง จะต้องตรวจสอบกับสำนักงานที่ดิน หรือสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ที่ดินนั้นตั้งอยู่ กองประเมินราคาทรัพย์สิน หรือกองมาตรฐานการประเมินราคาทรัพย์สิน กรมธนารักษ์

...

ข้อสงสัยที่เคยเกิดขึ้นมาก่อน : 

สืบเนื่องจากข้อสงสัยของสังคมที่เรากล่าวไว้ข้างต้น อาจจะไม่ใช่เรื่องที่ใหม่เท่าไร แต่คงเป็นความกังวลจากเหตุการณ์ที่เคยเกิดขึ้นมาแล้ว…

ข้อมูลประกอบการรับฟังความคิดเห็นและการมีส่วนร่วม โดย อุทยานแห่งชาติทับลาน เผยว่า มีคดีที่กล่าวโทษดำเนินคดีไว้แล้ว ตาม พ.ร.บ.อุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2504 และอยู่ระหว่างการดำเนินการ จำนวน 495 คดี รวมเนื้อที่ 11,083 ไร่ 3 งาน 20 ตารางวา โดยเป็นนายทุนและผู้ถือครองรายใหม่ จำนวน 470 ราย และมีการเปลี่ยนสภาพการใช้ประโยชน์ จำนวน 23 ราย 

จากข้อมูลดังกล่าว สอดคล้องกับคำกล่าวของ 'นายอรรถพล เจริญชันษา' อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ที่ให้สัมภาษณ์กับเราผ่านสกู๊ป #Saveทับลาน ปัดเอื้อนายทุน รีสอร์ตบุกรุก 495 คดี ยังเอาผิดต่อ! ว่า

...

"เราเห็นใจประชาชนที่อยู่กันมา รัฐบาลพยายามแก้เรื่องนี้กันมานานมาก ทาง สคทช.มีการประชุมตลอด กลั่นกรองหลายขั้นเยอะแยะไปหมด… การดำเนินงานที่ผ่านมา ติดขัด เพราะในพื้นที่มีทั้งคนถูกและคนผิด ผิดน้อย ผิดปานกลาง ผิดมาก ผสมกันเต็มไปหมด ดังนั้น จะใช้มาตรฐานเดียวกันแก้ไขก็ไม่ได้อีก เรื่องของการคัดกรองคุณสมบัติของผู้อาศัยและทำกิน จึงเป็นเรื่องที่สำคัญ มันไม่ใช่เรื่องที่แก้ง่ายๆ เพราะทับซ้อนกันหมด"

อย่างไรก็ตาม เราต้องย้ำว่าการเพิกถอนอุทยานแห่งชาติ ไม่ว่าจะทั้งหมดหรือบางส่วน ต้องมีการรับฟังความเห็น และการมีส่วนร่วมของประชาชน ตาม ม.8 วรรค 3 แห่ง พ.ร.บ.อุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2562 เพื่อนำไปประกอบการพิจารณาดำเนินคดี

ฉะนั้น #Saveทับลาน จึงยังคงเป็นเรื่องที่ต้องรอข้อสรุป และติดตามกันต่อไป

...

.........

อ่านบทความที่น่าสนใจ :