คำค้นหา

ประยุทธ์ จันทร์โอชา

ประยุทธ์ จันทร์โอชา

ประยุทธ์ จันทร์โอชา ผบ.ทบ.

ประยุทธ์ จันทร์โอชา

ข่าว

พรรคพลังประชารัฐ ชู 3 เหตุผลสำคัญ หนุน บิ๊กตู่ เข้าชิงเก้าอี้นายกฯ

คลิปวีดีโอ

กีฬา

คำสัญญารอบใหม่ของบิ๊กตู่

ลม เปลี่ยนทิศ13 มิ.ย. 2562 05:01 น.
SHARE

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯแต่งตั้ง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นนายกรัฐมนตรีแล้ว โดย นายสรศักดิ์ เพียรเวช เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร อัญเชิญพระบรมราชโองการไปให้ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ที่ทำเนียบรัฐบาล เมื่อเวลา 13.20 น. วันอังคารที่ 11 มิถุนายน มีหัวหน้าพรรคและแกนนำพรรคร่วมรัฐบาลเข้าร่วมพิธี 15 พรรค เป็นอันว่าจากนี้ไป การฟอร์มคณะรัฐมนตรีชุดใหม่ ถือเป็นหน้าที่ของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีคนใหม่

ไปฟัง คำสัญญารอบใหม่ ของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา กันดูครับ จะเหมือนเพลง คืนความสุขให้ประเทศไทย หรือไม่ “เราจะทำตามสัญญา ขอเวลาอีกไม่นาน แล้วแผ่นดินที่งดงามจะกลับคืนมา” แต่รอนานถึง 5 ปีได้นายกฯคนหน้าเดิม ยังไม่มีอะไรดีขึ้นทั้งการเมือง เศรษฐกิจ การศึกษา สังคม ไม่รู้ต้องรอไปอีก 8 ปีหรือไม่

พล.อ.ประยุทธ์ แถลงหลังรับพระบรมราชโองการว่า “ผมขอยืนยันว่า จะทุ่มเททำงานตามมาตรฐานจริยธรรม ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โดยยึดถือผลประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนเป็นสำคัญ จะเพียรพยายาม มุ่งมั่นทำงาน พร้อมเปิดรับฟังความคิดเห็นของทุกกลุ่มทุกฝ่าย ทุกสาขาอาชีพ ทุกช่วงวัย ในการขับเคลื่อนและพัฒนาประเทศในทุกด้าน ทั้งความมั่นคง เศรษฐกิจ สังคม การต่างประเทศ กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม และป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน

ลดความเหลื่อมล้ำ กระจายรายได้ สร้างความเข้มแข็ง ยกระดับคุณภาพชีวิตให้กับผู้มีรายได้น้อย เกษตรกร ผู้ประกอบอาชีพอิสระ ที่เป็นประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศ ด้วยการ ใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐอย่างโปร่งใส มีประสิทธิภาพ เป็นไปตามพระราชบัญญัติการเงินการคลังและเอกชนมีส่วนร่วม ตลอดจนพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ให้สอดคล้องกับปัจจัยภายในและภายนอกประเทศ

เปิดโอกาสให้เยาวชนรุ่นใหม่ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ เพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงโลกยุคดิจิทัลและเทคโนโลยี สร้างสรรค์สังคมให้มีความรัก ความสามัคคี ปรองดอง สมานฉันท์ เกื้อกูลกันในทุกโอกาส เพื่อความกินดี อยู่ดี และความมั่นคงปลอดภัยของประชาชน พร้อมจะปกป้องรักษาไว้ซึ่งเกียรติภูมิแห่ง สถาบันชาติ ศาสนา ตลอดจนจงรักภักดีต่อ สถาบันพระมหากษัตริย์ อันเป็นที่รักยิ่งของปวงชนชาวไทย”

ในตอนท้าย พล.อ.ประยุทธ์ ขอให้ทุกคนเป็นพลังเกื้อหนุนร่วมแรงร่วมใจกับรัฐบาล เพื่อนำพาประเทศไทยของเราให้มี ความร่มเย็น มั่นคง มั่งคั่ง อย่างยั่งยืน ตลอดไป

ทั้งหมดนี้เป็น “คำสัญญารอบใหม่” ของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีสมัยที่ 2 จะเหมือนเดิมอย่างเพลง “คืนความสุขให้ประเทศไทย” ที่คนไทยได้ยินทุกเย็นและค่ำวันศุกร์ตลอด 5 ปี ที่ผ่านมาหรือไม่ ก็ต้องรอดูต่อไป

นิด้าโพล เคยสำรวจ ระดับความสุขของคนไทยในโอกาสครบรอบ 5 ปี คสช. เมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาพบว่า 21.64% มีความสุขเพิ่มขึ้น 44.63% มีความสุขเท่าเดิม 33.73% มีความสุขลดลง รวมแล้วมีความสุขเพิ่มขึ้น 21.64% ไม่มีความสุขเพิ่มขึ้นถึง 78.36% ถือว่าผลงาน 5 ปี คสช.สอบตก

บทพิสูจน์แรกที่ พล.อ.ประยุทธ์ จะต้องพิสูจน์ให้ประชาชน 70 ล้านคนเห็นก็คือ การแต่งตั้งรัฐมนตรีร่วมรัฐบาล ที่มีพรรคการเมือง 18 พรรค พล.อ.ประยุทธ์ จะ แบ่งกระทรวง และ แต่งตั้งรัฐมนตรี ร่วมรัฐบาลด้วย “มาตรฐาน จริยธรรม และความซื่อสัตย์สุจริต” อย่างที่ประกาศหรือไม่ รวมทั้ง การป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน เพราะ บางกระทรวงที่มีผลประโยชน์ทับซ้อนชัดเจน ถ้า รายชื่อ ครม.ชุดแรกออกมาดี ประชาชนพอรับได้ ก็ถือว่า พล.อ.ประยุทธ์ สอบผ่านในบทแรก.

“ลม เปลี่ยนทิศ”

อ่านเพิ่มเติม...

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ประยุทธ์ จันทร์โอชาคำสัญญาลดความเหลื่อมล้ำความซื่อสัตย์มุ่งมั่นทำงานหมายเหตุประเทศไทยลม เปลี่ยนทิศ

ข่าวแนะนำ

MOST VIEWED

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้