ติ๊กต่อก เพิ่มนโยบายการใช้งานใหม่ โดยกำหนดเป็นค่าเริ่มต้นให้กับผู้ใช้งานที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี ใช้งานแอปได้อย่างจำกัดเพียง 1 ชั่วโมง

ติ๊กต่อก ได้ประกาศนโยบายใหม่ โดยวัยรุ่นที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี สามารถใช้ชีวิตอยู่บนแพลตฟอร์มแห่งนี้ได้เพียง 1 ชั่วโมงต่อวันเท่านั้น เมื่อครบกำหนดจะมีข้อความแจ้งเตือนว่าหมดเวลาสำหรับการใช้งานในวันนี้แล้ว อย่างไรก็ดี การตั้งค่าเหล่านี้ สามารถเปลี่ยนแปลงด้วยตัวเองได้

ในเวลาเดียวกัน ถ้าหากผู้ใช้งานที่เป็นวัยรุ่นใช้ติ๊กต่อกมากกว่า 100 นาทีต่อวัน ระบบจะแจ้งให้ผู้ใช้งานตั้งค่าข้อจำกัดการใช้งานแอปพลิเคชันใหม่อีกครั้ง

TikTok จำกัดเวลาการใช้งานในวัยรุ่น
TikTok จำกัดเวลาการใช้งานในวัยรุ่น

แต่ในกรณีที่เป็นผู้ใช้งานมีอายุต่ำกว่า 13 ปี ผู้ปกครองสามารถผูกบัญชีติ๊กต่อกของเด็กในการดูแลเชื่อมโยงกับบัญชีของผู้ปกครอง เพื่อเข้มงวดการใช้งานมากขึ้นได้ นอกจากนี้ ผู้ปกครองสามารถตั้งเวลากำหนดเวลาการแจ้งเตือน (Notification) ในช่วงเวลากลางคืนได้ ซึ่งเป็นการทำให้แน่ใจว่าเด็กที่อยู่ในการดูแลจะไม่ถูกรบกวนในตอนดึก

...

อันที่จริง ติ๊กต่อก ไม่ได้มองว่าการจำกัดเวลาการใช้งานแอปพลิเคชันในแต่ละวันควรขึ้นอยู่กับวัยรุ่นเพียงอย่างเดียวเท่านั้น แต่ที่จริงแล้ว ผู้ใช้งานติ๊กต่อกทุกคนสามารถใช้ฟีเจอร์กำหนดเวลาการใช้งานได้เช่นเดียวกัน เพื่อลดการใช้เวลาบนหน้าจอสมาร์ทโฟน

TikTok เพิ่มระบบแดชบอร์ด และการปิดการแจ้งเตือน
TikTok เพิ่มระบบแดชบอร์ด และการปิดการแจ้งเตือน

ที่มา: TikTok Newsroom