"การทางพิเศษแห่งประเทศไทย" เปิดให้ขึ้น ทางด่วนฟรี 3 วัน 60 ด่าน ในช่วงวันหยุดราชการ เดือนกรกฎาคม 2567 อย่าลืมเช็กชัดๆ มีวันไหนบ้าง

เฟซบุ๊ก การทางพิเศษแห่งประเทศไทย โพสต์ข้อความโดยระบุว่า รวมวันหยุดราชการประจำเดือนกรกฎาคม 2567 ที่ กทพ. ยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษ 3 สายทาง

  • ทางพิเศษเฉลิมมหานคร จำนวน 19 ด่าน
  • ทางพิเศษศรีรัช จำนวน 31 ด่าน
  • ทางพิเศษอุดรรัถยา จำนวน 10 ด่าน

สำหรับวันหยุดราชการในเดือนกรกฎาคม 2567 ซึ่งเป็นวันหยุดราชการประจำปีตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี โดยเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงคมนาคมที่ปรากฏในสัญญาสัมปทาน ฉบับแก้ไขใหม่ ระหว่าง กทพ. บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (BEM) และบริษัท ทางด่วนกรุงเทพเหนือ จำกัด (NECL) ให้มีการยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษของทางพิเศษ รวม 3 สายทางข้างต้น มีจำนวน 3 วัน ดังนี้

  • วันเสาร์ 20 กรกฎาคม 2567 (วันอาสาฬหบูชา)
  • วันอาทิตย์ 21 กรกฎาคม 2567 (วันเข้าพรรษา)
  • วันอาทิตย์ 28 กรกฎาคม 2567 (วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10)

สำหรับวันจันทร์ที่ 22 กรกฎาคม 2567 (หยุดชดเชยวันเข้าพรรษา) และวันจันทร์ที่ 29 กรกฎาคม 2567 (หยุดชดเชยวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10) ไม่ใช่วันหยุดราชการประจำปี ตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ดังนั้น กทพ. จึงไม่ได้ยกเว้นค่าผ่านทางสำหรับ 2 วันดังกล่าว

...

ทั้งนี้ ผู้ใช้ทางพิเศษสามารถสอบถามข้อมูลการเดินทาง สภาพการจราจร และขอความช่วยเหลือจากศูนย์บริการข้อมูลผู้ใช้ทางพิเศษ EXAT Call Center โทร 1543 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง.

ขอบคุณเฟซบุ๊ก การทางพิเศษแห่งประเทศไทย