"ครูก้อย" ผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนอ่านออกเขียนได้ เตือน การเร่งให้เด็กอนุบาล "อ่านออก-เขียนได้" อาจจะเป็นระเบิดเวลาที่ทำให้พัฒนาการของเด็กถดถอยลง

วันที่ 24 มิถุนายน 2567 มีรายงานว่า เพจเฟซบุ๊ก เด็กอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้แก้ง่ายนิดเดียว ของครูก้อย ในดวงตา ปัทมสูติ ผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนอ่านออกเขียนได้ ได้โพสต์ข้อความระบุว่า เป็นเรื่องชวนหดหู่ใจยิ่งนัก เมื่อผู้บริหารโรงเรียนรัฐและเอกชนหลายแห่ง ต่างเร่งให้เด็กอนุบาล "อ่านออก-เขียนได้" เพื่อชิงจำนวนเด็ก ทว่า สิ่งที่ผู้ปกครองอาจยังไม่รู้ก็คือ การเร่งรัดเช่นนั้น คือระเบิดเวลาลูกใหญ่ 

เพราะเมื่อขึ้น ป.1 จะมีเด็กจำนวนมากที่พัฒนาการค่อยๆ ถดถอยลงไปเรื่อยๆ (จะรอดก็เพียงเด็กที่เก่งและพื้นฐานดีเป็นทุนเดิม) เพราะเด็กจะไม่สะกดคำตามที่ครูสอน แต่จะลักไก่ด้วยการจำเป็นคำๆ ตามสัญชาตญาณที่ถูกฝึกมา ซึ่งหากครู ป.1 ไม่สังเกต ก็จะเข้าใจว่าเด็กอ่าน-เขียนได้ แต่เปล่าเลย เด็กแค่จำคำมาเขียน

เมื่อเห็นเช่นนี้ ครู ป.1 ก็จะเร่งปูพื้นฐานอ่าน-เขียน พยัญชนะ-สระ เพียงคร่าวๆ (เพราะเห็นเด็กอ่านเขียนได้แล้วไง) ส่งผลให้ยามที่ครู ป.1 พาประสมคำ หรือสะกดคำ เด็กกลับไม่รู้จักเสียงพยัญชนะ กลับนึกหน้าพยัญชนะ สระ ไม่ออก เด็กบางคนจึงอ่านได้ แต่กลับเขียนไม่ได้

ร้ายแรงที่สุดคือ 

  • หากครู ป.1 เริ่มสอนผิดวิถีภาษาไทย หรือไม่รู้วิธีสอน
  • พลาดในการเลือกใช้แบบฝึกหัด ที่ไม่เรียงตามลำดับทักษะ
  • หรือแจกลูก สะกดคำ ผันเสียงไม่เป็น ไม่แม่นยำ

...


ขอบคุณข้อมูลจาก เฟซบุ๊ก : เด็กอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้แก้ง่ายนิดเดียว