สุดเจ๋ง นักศึกษาไทย สร้างสรรค์ผลงานนวัตกรรม "ไส้กรอกเป๋าฮื้อน้ำจืด" คว้ารางวัลภาคภูมิใจจากเวทีแข่งขันระดับสากล

วันที่ 22 มิถุนายน 2567 มีรายงานว่า นักศึกษาไทยได้คิดค้นและสร้างสรรค์ผลงาน "ไส้กรอกเป๋าฮื้อน้ำจืด" ซึ่งสามารถคว้ารางวัลจากเวทีระดับสากลมาได้มากมาย โดยทางสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ (พีไอเอ็ม) เผยเส้นทางการสร้างนักจัดการมืออาชีพ "แอน" ชนกนันท์ จันทิมาตย์ นักศึกษาสาขาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ (Modern Trade Business Management) หนึ่งในว่าที่บัณฑิตคุณภาพที่กำลังจะก้าวสู่การทำงานจริง ในบทบาทของผู้ประกอบการรุ่นใหม่ 

โดยตั้งแต่ปี 2566 ถึงปัจจุบันได้ลงสนามฝึกเตรียมเติมศักยภาพบนเวทีการแข่งขันทั้งในและต่างประเทศจำนวนมาก กับผลงานโดดเด่น ไส้กรอกเป๋าฮื้อน้ำจืด คว้าเหรียญทอง 2 รางวัล ได้แก่ The Winner Award, Life Science Category "Gold medal" Jakarta Indonesia 2024 และ The Special Award "Gold medal" MIICA, Malaysia Innovation, Invention and Creativity Association 2024 โครงงานนวัตกรรม "ไส้กรอกเปปไทด์จากหอยเชอรี่สีทองเสริมสารสกัดกาบาจากข้าวสังข์หยด (Peptide Sausage Products from Golden Apple Snail, fortified with GABA from Sangyod Rice)" ภายใต้ชื่อ ผลิตภัณฑ์ Alip (เอ-ลิป) จากเวทีการแข่งขัน “World Science, Environment and Engineering (WSEEC 2024)” ณ กรุงจาการ์ตา ประเทศอินโดนีเซีย โดยผลงานดังกล่าวได้เข้ากระบวนการจดอนุสิทธิบัตรจากกรมทรัพย์สินทางปัญญาอย่างเป็นรูปธรรมแล้ว  

...

"แอน" ชนกนันท์ ตัวแทนโครงงาน เปิดเผยว่า "จากการได้ลงแข่งขันเวทีระดับสากล ซึ่งมีความกดดันสูง แต่ด้วยความเชื่อมั่นและความพร้อมที่ได้รับจากการเรียนควบคู่กับการฝึกงาน Work-based Education รวมถึงพัฒนาศักยภาพด้วยการคิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆ กับโอกาสที่ได้ลงแข่งขันหลายเวทีด้านนวัตกรรมมาแล้ว ทำให้เราได้เรียนรู้และภูมิใจกับประสบการณ์ที่มีค่ามาก มีทั้งทีมเพื่อน คณาจารย์และครอบครัวที่คอยสนับสนุนในทุกๆ ด้าน

รู้สึกขอบคุณตัวเองที่ชอบเรียนรู้รอบด้าน การเรียนไปฝึกงานไป ได้เจอปัญหา ได้เจอคนหลากหลาย ทำให้เราได้เรียนรู้จากมุมมองของมืออาชีพ ซึ่งทั้งหมดคือสิ่งที่สำคัญมากที่นำมาพัฒนาต่อยอดศักยภาพให้ไม่ลดละความมุ่งมั่นกับสิ่งที่ตั้งใจลงมือทำ แพ้ได้แต่ต้องลุกสู้ใหม่ และเชื่อว่าพรุ่งนี้เราจะทำได้ดีกว่าวันนี้แน่นอนค่ะ"

ด้านผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิรวุฒิ หลอมประโคน คณบดีคณะบริหารธุรกิจ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ กล่าวว่า "ทางสถาบันฯ ให้ความสำคัญกับการคิดค้นนวัตกรรมของนักศึกษา โดยมีศูนย์นวัตกรรม คณะบริหารธุรกิจที่ดูแลและให้คำปรึกษาในการคิดค้นสิ่งใหม่ๆ จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ BA INNOVATION DNA โครงการที่จะช่วยส่งเสริม กระตุ้นทักษะสู่นักจัดการมืออาชีพ การจัดสัมมนา การสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับองค์กรพันธมิตรในการสนับสนุนการจัดกิจกรรม กระบวนการเหล่านี้จะเสริมในเรื่องการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน ดึงความเป็นนวัตกร และ DNA ความถนัดของแต่ละบุคคลให้แสดงออกมา

นอกจากนี้ ยังมีทีมคณาจารย์และพี่โค้ชคอยให้ความช่วยเหลือ ให้คำปรึกษาและกำลังใจ รวมถึงสานพลังเครือข่ายภายในสถาบัน ความเชี่ยวชาญต่างคณะวิชาในพีไอเอ็มที่เกื้อหนุนซึ่งกันและกัน เพื่อมุ่งผลักดันให้นักศึกษาทุกคนก้าวไปสู่ความสำเร็จอย่างที่ตั้งใจ สามารถสร้างอาชีพเป็นผู้ประกอบการในอนาคตได้ และพร้อมเป็นส่วนหนึ่งที่จะพัฒนาชุมชน สังคม ประเทศต่อไป"

สำหรับผลิตภัณฑ์ Alip (เอ-ลิป) ไส้กรอกจากวัตถุดิบเป๋าฮื้อน้ำจืด หรือ หอยเชอรี่สีทอง ได้เสริมสารสกัดกาบาจากข้าวสังข์หยด โปรตีนทดแทนในรูปแบบ Sausage จากสัตว์เนื้อแดงไขมันต่ำ ด้วยกรรมวิธีและวัตถุดิบท้องถิ่น แหล่งโปรตีนสูงกว่าเนื้อไก่ 2 เท่าอุดมไปด้วยวิตามิน 12 โอเมก้า 3 และใยอาหารสูง เริ่มต้นจากการคิดค้นในรายวิชาร่วมกับเพื่อนในชั้นเรียนจนเกิดเป็นผลงานนวัตกรรม จากนั้นส่งผลงานประกวดเวทีด้านนวัตกรรม โดยความร่วมมือระหว่างคณะบริหารธุรกิจและคณะการจัดการธุรกิจอาหาร เพื่อนำเงินสนับสนุนส่วนหนึ่งมาพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์ให้เกิดเป็นธุรกิจจริง อาทิ 

- โครงการ STARTUP THAILAND LEAGUE 2023 รอบทีมระดับประเทศ ตัวแทนสถาบันรอบ DEMO DAY ได้รับเงินรางวัลสนับสนุนผลงาน 25,000 บาท

- งาน THAILAND INNOVATION AWARDS 2023 การประกวดรางวัลนวัตกรรมแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 23 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 รับโล่เกียรติยศและทุนการศึกษา 20,000 บาท

- งาน FOOD INGREDIENTS AISA 2023 START-UP INNOVATION F&B PRODUCTS COMPETITION ครั้งที่ 5 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 รับทุนการศึกษา 8,000 บาท

- กิจกรรม Smart Start Idea by GSB Startup โครงการสร้างผู้ประกอบการ Micropreneur Academy ประจำปี 2566 ได้รับรางวัลและเงินสนับสนุนเริ่มต้นธุรกิจ 250,000 บาท

- โครงการยุววิหสากิจเริ่มต้น TED FUND ประจำปี 2566 ประเภท IDE (Ideation) ได้รับทุนสนับสนุน 100,000 บาท

- งาน Higher Education Innovation Awards 2024 ประกวดผลงานนวัตกรรมสายอุดมศึกษา ประจำปี 2567 

ซึ่งทุกเวทีเป็นองค์ประกอบของเส้นทางการสร้าง "นวัตกร" ที่สะท้อนให้เห็นถึงความสามารถ ความพยายาม และความมุ่งมั่นของคณะทำงานที่ไม่หยุดพัฒนาผลิตภัณฑ์

ปัจจุบัน ไส้กรอกเป๋าฮื้อน้ำจืด ผลิตภัณฑ์โปรตีนทดแทนจากหอยเชอรี่และแป้งข้าวสังข์หยด ได้ยื่นขอทรัพย์สินทางปัญญา ประเภทอนุสิทธิบัตร เลขที่ 2403001354 และ 2403001346 จากกรมทรัพย์สินทางปัญญา และจะพัฒนาอย่างยั่งยืนขยับไปสู่รูปแบบเชิงพาณิชย์อย่างเป็นทางการ นอกจากนี้ ยังอยู่ระหว่างประกวดมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ ภายใต้ผลงาน "การสร้างคุณค่าจากหอยเชอรี่สีทองสู่ความยั่งยืนทางอาหาร" เพื่อเป็นการพัฒนากระบวนการเพาะเลี้ยงหอยเชอรี่สีทองอย่างครบวงจรห่วงโซ่อุปทาน ต้นน้ำ กลางน้ำ ปลายน้ำ ตอบโจทย์ความยั่งยืนด้านอาหาร 

นับเป็นอีกความภาคภูมิใจที่แสดงถึงศักยภาพของนักศึกษาพีไอเอ็ม ที่มีความมุ่งมั่นในการคิดค้นนวัตกรรมต่อยอดสู่ธุรกิจจริง เป็นนักนวัตกรที่มีคุณภาพเก็บเกี่ยวประสบการณ์จริงจากเวทีระดับสากล สะท้อนความแข็งแกร่งด้านการเรียนการสอนรูปแบบ Work-based Education การเรียนรู้ควบคู่กับการฝึกปฏิบัติงาน สร้างบัณฑิตสำเร็จการศึกษาพร้อมมีอาชีพ พีไอเอ็มพร้อมเดินหน้าสู่ความเป็นสากล มุ่งเป็นมหาวิทยาลัยแห่งองค์กรธุรกิจชั้นนำของอาเซียน ASEAN's LEADING Corporate University เพื่อสร้างประโยชน์ พัฒนาสังคม และ ประเทศชาติต่อไป.