สรุปดราม่า อุทยานศรีเทพ แจงเหตุยกเลิก "วงไทยซิมโฟนีออร์เคสตรา" จากปัญหาโชว์ "กันตรึม" หัวหน้าอุทยานฯ ขอรับผิดชอบ ย้ายออกจากพื้นที่ ยันไม่มีเจตนาไม่เคารพวัฒนธรรม

กลายเป็นประเด็นดราม่าที่ถูกพูดถึงในโลกออนไลน์ เมื่อ รศ.ดร.สุกรี เจริญสุข ผู้ก่อตั้งมูลนิธิอาจารย์สุกรี เจริญสุข ได้โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัว กล่าวถึงการยกเลิกการแสดงวงไทยซิมโฟนีออร์เคสตรา ที่อุทยานประวัติศาสตร์มรดกโลกศรีเทพ

โดยระบุว่า การยกเลิกวงไทยซิมโฟนีออร์เคสตรา ที่อุทยานประวัติศาสตร์มรดกโลกที่ศรีเทพ ในวันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2567 เพราะเห็นว่า หัวหน้าอุทยานกีดกัน โดยอ้าง "วันที่ทีมงานมาประชุม ได้ยินว่าจะมีการแสดงของกันตรึมของน้ำผึ้งเมืองสุรินทร์ ทางอุทยานเห็นว่ากันตรึมไม่ใช่วัฒนธรรมทางนี้" จากข้ออ้างของหัวหน้าอุทยาน จึงขอยกเลิกทั้งหมด เพราะเป็นความเหลื่อมล้ำทางวัฒนธรรม เป็นการกีดกันศิลปิน ดูหมิ่นและเป็นการไม่ให้เกียรติศิลปินพื้นบ้าน

โดยย้ายไปแสดงที่พาสาน เมืองปากน้ำโพ จังหวัดนครสวรรค์ โดยทำเพลงชุดนครสวรรค์ใหม่ ไปแสดงวันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2567 เวลา 17.00-20.00 น. โดยมีรายการประลองวงเยาวชนดนตรียอดฝีมือ ระดับอุดมศึกษา 6 วงสุดท้าย ถ้วยรางวัลพระราชทาน ทุกวงห่อด้วยวงไทยซิมโฟนีออร์เคสตรา

ซึ่งหลังจากเรื่องราวดังกล่าวถูกเผยแพร่ออกไป ต่างก็มีคนเข้ามาแสดงความคิดเห็นเป็นจำนวนมาก มีทั้งบอกว่าเป็นการสร้างความเหลื่อมล้ำทางวัฒนธรรม และกีดกันศิลปินจริง บ้างก็บอกว่าเสียดายโชว์ยิ่งใหญ่ ที่ควรจะได้มีโอกาสแสดงให้หลายคนได้เห็น ขณะที่บางส่วนก็แนะนำให้รอคำชี้แจงจากทางอุทยานฯ ก่อน 

...

ต่อมา ทางเพจเฟซบุ๊ก อุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ ได้โพสต์ภาพเอกสารบันทึกข้อความ พร้อมชี้แจงเรื่องดังกล่าว ระบุว่า เรื่องการจัดแสดงของมูลนิธิ อ.สุกรี เจริญสุข ณ อุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ นั้น อุทยานฯ ขอชี้แจง ดังนี้

1. อุทยานฯ ได้จัดทำบันทึกข้อความ รายงานกรมศิลปากรเพื่อตอบหนังสือมูลนิธิ อ.สุกรี เจริญสุข ขอให้กรมศิลปากรเป็นเจ้าภาพร่วม โดยแสดงความเห็นในภาพรวมสนับสนุนการจัดงาน โดยจะจัดขึ้นบริเวณโบราณสถานปรางค์ศรีเทพ อุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ กรมศิลปากร โดยในเบื้องต้น แจ้งขอสนับสนุน โต๊ะ เก้าอี้ และการอำนวยความสะดวกในพื้นที่ (ภาพที่ 1 และ 2)

2. กรมศิลปากรได้มีหนังสือตอบรับการเป็นเจ้าภาพร่วม และยินดีให้ใช้สถานที่จัดงานแล้ว (ภาพที่ 3)

3. มูลนิธิได้มีการเข้ามาสำรวจพื้นที่อีก 2-3 ครั้ง ซึ่งในช่วงระหว่างนั้น เจ้าหน้าที่มูลนิธิ ได้แจ้งให้อุทยานฯ ทราบว่า ในการแสดงออร์เคสตราครั้งนี้ จะมีการแสดงร่วมกับการแสดงพื้นบ้าน ซึ่งได้เลือกการแสดงพื้นบ้าน "กันตรึม" มาแสดงร่วม ซึ่งการแสดงกันตรึมเป็นวัฒนธรรมทางสุรินทร์ และได้เคยจัดแสดงร่วมกับทางมูลนิธิฯ ไปแล้ว ที่ปราสาทพนมรุ้ง

อุทยานฯ ได้พูดคุย เจรจา ถึงความเป็นไปได้ในการปรับให้เป็นการแสดงพื้นบ้าน/การแสดงพื้นถิ่นของคนในพื้นที่อำเภอศรีเทพ หรือในจังหวัดเพชรบูรณ์ เพราะไม่อยากให้มีการสื่อสารที่ผิดพลาด ว่าการแสดงกันตรึมเป็นการแสดงคนในพื้นที่อำเภอศรีเทพ หรือจังหวัดเพชรบูรณ์ 

4. การสื่อสารระหว่างอุทยานฯ กับเจ้าหน้าที่มูลนิธิ ยังมีมาโดยตลอด โดยก่อนหน้าที่ทางมูลนิธิฯ จะตัดสินใจยกเลิกการแสดง ณ อุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ ทางอุทยานฯ ได้แสดงความเห็นที่จะให้การสนับสนุนเพิ่มเติมในการจัดงานในส่วนของไฟส่องสว่างตามทางเดิน ลานจอดรถ เนื่องจากมูลนิธิฯ มีงบประมาณที่ไม่เพียงพอในการจัดไฟให้ความสว่าง ในพื้นที่ที่ไม่ใช่พื้นที่จัดแสดง

5. อย่างไรก็ตาม ในการโทรศัพท์ครั้งล่าสุดระหว่าง อ.สุกรี เจริญสุข กับหัวหน้าอุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ อาจารย์สุกรี ได้แจ้งความประสงค์จะยกเลิกการแสดง ณ อุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ เพราะไม่พอใจการสื่อสารของอุทยานฯ ในเชิงไม่เห็นด้วยกับการแสดงกันตรึม ร่วมกับวงออร์เคสตรา ณ อุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ ซึ่ง อ.แจ้งว่าเป็นการก้าวล่วงการแสดง จึงตัดสินใจที่จะเปลี่ยนสถานที่จัดงานแสดง

6. ในการโทรศัพท์ครั้งสุดท้ายนี้เอง หัวหน้าอุทยานฯ แจ้งอย่างชัดเจน ว่าไม่มีอำนาจในการอนุญาต หรือไม่อนุญาต ให้การจัดแสดงฯ แต่มีความจำเป็นต้องสอบถาม เพื่อให้ได้ข้อมูลอย่างละเอียดถึงแรงบันดาลใจในการจัดแสดง เพื่อนำเสนอผู้บังคับบัญชาพิจารณาเพิ่มเติม เนื่องจากไม่ได้แนบข้อมูลเกี่ยวกับการแสดงกันตรึม ไว้ในเรื่องการขออนุญาตตั้งแต่แรก

7. อุทยานฯ ขอชี้แจงว่า ไม่มีเจตนาใดๆ ที่จะไม่เคารพในวัฒนธรรมใดๆ ที่มีอยู่ ในพื้นที่ต่างๆ และเข้าใจว่าทุกการแสดงทางด้านมรดกทางวัฒนธรรม มีคุณค่าในตัวเอง และมีอิสระในการจัดแสดง ได้ในทุกสถานที่ 

8. สุดท้ายนี้ เมื่อการสื่อสารของทางอุทยานฯ ทำให้เกิดความไม่สบายใจกับหลายๆ ภาคส่วน โดยที่สำคัญที่สุด คือกับประชาคนที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์ และจังหวัดสุรินทร์ ซึ่งอาจนำไปสู่ความวุ่นวายที่เกินกว่าเหตุในอนาคตได้ หัวหน้าอุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ จึงขอแสดงความรับผิดชอบ ในการเขียนขอย้ายออกนอกพื้นที่ เพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายต่อภาพลักษณ์อุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพเพิ่มเติม โดยจะรีบทำเรื่องยื่นต่อกรมศิลปากรเพื่อพิจารณาโดยด่วนที่สุดต่อไป 

ขอแสดงความนับถือ

นายสิทธิชัย พูดดี

หัวหน้าอุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ

 

ขอบคุณข้อมูลจากเพจเฟซบุ๊ก สุกรี เจริญสุข Sugree Charoensook, อุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ