คณะสังกะสีการละคอน ชวนชมละครเวทีเรื่อง "บันทึกรักเกาะนางจร" ผลลัพธ์จากกิจกรรม "เชื่อมวัยด้วยไอที" ระหว่างคน 2 กลุ่มคือนักเรียนและผู้สูงอายุ

คณะสังกะสีการละคอน โดยศูนย์การเรียนรู้มูลนิธิศูนย์สารสนเทศเครือข่ายไทย ชวนชมละครเวทีเรื่อง "บันทึกรักเกาะนางจร" หนึ่งในการนำเสนอผลลัพธ์จากกิจกรรม "เชื่อมวัยด้วยไอที" ที่จัดขึ้นเพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างคน 2 กลุ่ม คือกลุ่มผู้สูงอายุและกลุ่มนักเรียน โดยใช้เทคโนโลยีเป็นสื่อกลาง

สำหรับ "บันทึกรักเกาะนางจร" เป็น ละครเวทีของนักเรียนมัธยม 8 คนจากจังหวัดตาก แสดงครั้งแรก เมื่อคืนวันลอยกระทง 27 พฤศจิกายน 2566 ที่ศูนย์การเรียนรู้อินเทอร์เน็ตของมูลนิธิศูนย์สารสนเทศเครือข่ายไทย โดยมีครูจืด เข็มทอง โมราษฏร์ เป็นผู้ฝึกซ้อมและกำกับการแสดง จากการตอบสนองของผู้ชม ทำให้คณะสังกะสีการละคอน มีกำลังใจที่จะนำมาแสดงที่กรุงเทพมหานคร เพื่อเพิ่มทักษะและขัดเกลาผลงานให้ได้ระดับมากขึ้น

อีกทั้งยังให้ความบันเทิง และกระตุกต่อมคิดของผู้เข้าชม พร้อมสร้างปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้ชม อันเป็นสิ่งที่จะมีคุณค่ามากยิ่งขึ้นในสังคมดิจิทัล ที่คืบคลานเข้ามา ทางศูนย์การเรียนรู้มูลนิธิศูนย์สารสนเทศเครือข่ายไทย จึงให้ความสำคัญต่อกิจกรรมศิลปวัฒนธรรม และสนับสนุนให้เด็กที่เข้ามาสัมผัสกับศูนย์การเรียนรู้ฯ ตามหลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ ได้เห็นคุณค่าและพัฒนาตนเองให้รอบรู้ สังเกต ศึกษา วิเคราะห์รูปธรรมนามธรรมได้ อันเป็นคุณสมบัติสำคัญของบุคลากรชั้นนำในสายวิชานี้

ทั้งนี้ ละครเวที “บันทึกรักเกาะนางจร” จะเปิดการแสดงในวันที่ 17-19 พฤษภาคม 2567 วันละ 2 รอบ เวลา 13.00 น. และ 17.00 น. ณ GalileOasis ราชเทวี กรุงเทพมหานคร ซึ่งบริเวณหน้าโรงละคร ยังมีกิจกรรมอื่นๆ อีก ทั้งการเล่นบอร์ดเกม เกมชิงรางวัล ชิมเมี่ยงคำเมืองตาก ช็อปสินค้าพื้นเมืองจากจังหวัดตากและกลุ่มชาติพันธุ์

รวมทั้งยังมีเสวนาหลังละคร ระหว่าง 18.30-19.30 น. ในวันศุกร์ ที่ 17 พฤษภาคม 2567 หัวข้อ “จากนางจรสู่แคดเมี่ยม” วันเสาร์ที่ 18 พฤษภาคม 2567 หัวข้อ “ประวัติศาสตร์กับการละคร” และวันอาทิตย์ที่ 19 พฤษภาคม 2567 หัวข้อ “เบื้องหน้าเบื้องหลัง บันทึกรักเกาะนางจร” 

...

ซึ่งผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เว็บไซต์ : บันทึกรักเกาะนางจร.ไทย