ผู้เชี่ยวชาญคาด อุณหภูมิปี 2024 มีเสี่ยงสูงที่จะร้อนกว่าปี 2023 ชี้สามารถหลีกเลี่ยงได้ ต้องเฝ้าระวังกันต่อไป

วันที่ 10 มกราคม 2567 มีรายงานว่า รศ.ดร.เสรี ศุภราทิตย์ ผู้อำนวยการศูนย์การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติ มหาวิทยาลัยรังสิต และรองประธานฯ ที่มูลนิธิสภาเตือนภัยพิบัติแห่งชาติ ได้โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัว เรื่องโลกร้อนสุด 2023 อะไรจะเกิดขึ้นตามมาในปี 2024 นอกเหนือการควบคุม โดยระบุว่า 

ปี 2023 เป็นปีที่นักวิทยาศาสตร์ ไม่ได้มีการคาดการณ์ไว้ว่า จะเป็นปีที่ร้อนที่สุด แต่อุณหภูมิเฉลี่ยกลับเพิ่มขึ้นกว่า 1.48oC เมื่อ 100 ปีที่แล้ว และสูงกว่าปี 2016 ที่เคยเป็นสถิติสูงสุด ปัจจัยสำคัญอันหนึ่ง มาจากปรากฏการณ์ El Nino ที่กำลังเกิดขึ้น

และคาดการณ์ว่าจะแตะระดับสูงสุด ในเดือนมกราคมปีนี้ ดังนั้นการเกิดเหตุการณ์ความรุนแรง สภาพอากาศสุดขั้วต่างๆ จึงเกิดตามมา โดยไม่สามารถควบคุมได้ ดังตัวอย่างการเกิดคลื่นความร้อน และไฟป่าในแคนาดา US และยุโรป น้ำท่วมใหญ่ในแอฟริกาตะวันออก รวมทั้งน้ำท่วมรุนแรง ในภาคใต้ประเทศไทย

จากข้อมูลอุณหภูมิเฉลี่ยรายวันในปี 2023 ยังบ่งชี้ว่า ตั้งแต่เดือนมิถุนายน อุณหภูมิเฉลี่ยรายวัน ทำสถิติสูงสุดเป็นประวัติการณ์ (173 วันที่อุณหภูมิสูงเกิน 1.5 oC) ตั้งแต่มนุษย์เริ่มมีการใช้พลังงานฟอสซิล ดังนั้นนักวิทยาศาสตร์ จึงยังคงไม่มั่นใจว่า เหตุการณ์ความรุนแรง จากสภาพอากาศสุดขั้วใด จะเกิดขึ้นบ้าง และจะเกิดขึ้นเมื่อไรในอนาคต

แม้แต่การคาดการณ์ปริมาณฝน ยังมีความคลาดเคลื่อนสูง และไม่สามารถคาดการณ์ได้ล่วงหน้าในระยะยาวเป็นรายเดือน รายฤดูกาล เป็นต้น เนื่องจากอุณหภูมิน้ำทะเล ก็ยังสูงขึ้นเป็นประวัติการณ์เหมือนกัน

ดังนั้นด้วยโมเมนตัม และการถ่ายทอดพลังงานความร้อนต่อเนื่อง จากปี 2023 ทำให้ปี 2024 จึงเป็นปีที่มีความเสี่ยงสูงที่จะร้อนกว่าปี 2023 การเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิดังกล่าว บ่งชี้การเกินขีดจำกัด 1.5oC ตามข้อตกลงปารีส ซึ่งเป็นค่าเฉลี่ยในรอบ 20-30 ปี

...

และอาจจะแตะ 3oC จากการประเมินรายงาน NDC (National Determined Contribution) ของแต่ละประเทศที่ส่งมาในปัจจุบัน ดังนั้นเหตุการณ์ความรุนแรง จากสภาพอากาศสุดขั้ว จึงไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ และต้องเฝ้าระวังกันต่อไป.


ขอบคุณข้อมูลจาก เฟซบุ๊ก รศ.ดร.เสรี ศุภราทิตย์