"นกแอร์" แจง ยึดความปลอดภัยผู้โดยสารเป็นหลัก จำเป็นต้องให้รอบนเครื่อง หลังเกิดเหตุไม่มีรถนําอุปกรณ์บันไดมาเทียบอากาศยานได้ ประกอบกับฝนตกหนัก มีน้ำขัง อาจได้รับอันตรายจากสัตว์โดยรอบ


บริษัท สายการบินนกแอร์ จำกัด (มหาชน) ชี้แจงกรณีเที่ยวบิน DD108 เส้นทาง ดอนเมือง - เชียงราย ลื่นไถลออกนอกรันเวย์ ณ ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2565 เวลา 21.06 น. โดยระบุว่า เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2565 เวลา 21.06 น. เที่ยวบิน DD108 เส้นทางดอนเมือง-เชียงราย ทําการบินด้วย เครื่องบินแบบ Boeing 737-800 บรรทุกผู้โดยสาร 164 ท่าน พร้อมลูกเรือ 6 ท่าน ออกเดินทางจากท่าอากาศยานดอนเมือง เวลา 20.03 น. (เวลาท้องถิ่น) ลื่นไถลออกนอกรันเวย์ขณะลงจอดที่ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย เวลา 21.06 น. สายการบินนกแอร์ ต้องขออภัยเป็นอย่างสูงต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น รวมทั้งการที่อาจจะไม่ได้รับความสะดวก และการสื่อสารที่คลาดเคลื่อนเกี่ยวกับการดูแลอํานวยความสะดวกผู้โดยสารที่ประสบเหตุในครั้งนี้

สายการบินนกแอร์ได้ปฏิบัติตามระเบียบด้านความปลอดภัยสูงสุดในการให้บริการ โดยมีการพิจารณาจากทางลูกเรือบนเที่ยวบิน และได้มีการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการนําผู้โดยสารเที่ยวบิน DD108 ลงจากอากาศยานตามขั้นตอน ด้วยวิธีการใช้ตัวสไลด์ที่ประตูด้านหน้าของอากาศยาน เนื่องจากไม่สามารถรถนําอุปกรณ์บันไดมาเทียบกับอากาศยานได้ ประกอบกับในช่วงเวลาดังกล่าว ณ ท่าอากาศแม่ฟ้าหลวง เชียงราย มีฝนตกหนัก พื้นที่โดยรอบเป็นพื้นดิน มีน้ำขัง ซึ่งอาจสร้างความไม่สะดวกสําหรับผู้โดยสาร หรือมีสัตว์อันตรายอาศัยอยู่โดยรอบ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อผู้โดยสารได้ ลูกเรือจึงจําเป็นต้องแจ้งให้ผู้โดยสารรอบนอากาศยานจนกว่าจะได้รับการยืนยันว่ามีความปลอดภัย

อีกทั้งสายการบินต้องขออภัยในการสื่อสารที่คลาดเคลื่อน และข้อมูลที่ไม่ชัดเจนในสื่อที่เผยแพร่สู่สาธารณชน เกี่ยวกับการดูแลอํานวยความสะดวกแก่ผู้โดยสารในเครื่องบินดังกล่าว

ทางสายการบินนกแอร์ สายการบินของคนไทย เพื่อคนไทย ขอยืนยันว่าทางสายการบินปฏิบบัติตามขั้นตอนด้านความปลอดภัยสูงสุดสําหรับการให้บริการมาโดยตลอด และจะพยายามแก้ไขและบริหารจัดการเพื่อให้มีผลกระทบน้อยที่สุด และกลับมาให้บริการผู้โดยสารทุกท่านโดยเร็วที่สุด ทั้งนี้ สายการบินนกแอร์ขออภัยในความไม่สะดวกสำหรับทุกท่านมา ณ โอกาสนี้

...