สถานทูตประกาศเตือนคนไทย ไม่มีความจำเป็น ให้พิจารณาเดินทางออกจากอัฟกานิสถาน เนื่องจากสถานการณ์ความไม่สงบในประเทศ หากต้องอยู่ แนะเลี่ยงการเดินทางโดยไม่จำเป็น

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงอิสลามาบัด ประกาศแจ้งเตือนคนไทย เกี่ยวกับสถานการณ์ในอัฟกานิสถาน โดยระบุว่า สืบเนื่องจากสถานการณ์ในอัฟกานิสถานปัจจุบัน ซึ่งส่งผลให้มีการปิดเส้นทาง การเดินทาง และคมนาคมภายในประเทศในหลายพื้นที่ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงอิสลามาบัด ขอแนะนําให้คนไทยหลีกเลี่ยงการเดินทางไปในอัฟกานิสถาน และขอให้ชาวไทยที่ไม่มีความจําเป็นต้องอยู่ในอัฟกานิสถาน พิจารณาเดินทางออกจากอัฟกานิสถานในโอกาสแรก

สําหรับคนไทยที่ยังมีความจําเป็นต้องอยู่ในอัฟกานิสถาน ขอให้พยายามอยู่ในพื้นที่ปลอดภัย และหลีกเลี่ยงการเดินทางที่ไม่จําเป็น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่หรือบริเวณใกล้เคียงที่มีความเสี่ยง รวมทั้งโปรดติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด

ทั้งนี้ คนไทยที่ต้องการความช่วยเหลือในอัฟกานิสถาน สามารถติดต่อสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงอิสลามาบัด ได้ที่หมายเลข (+92) 315 900 9949 หรือติดต่อหมายเลขบริการ 24 ชั่วโมงของกรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ ได้ที่หมายเลข (+55) 02 572 8442 หรือทางไลน์ไอดี @Thaiconsular

...