การดับทุกข์ด้วยอริยสัจสี่

ข่าว

  การดับทุกข์ด้วยอริยสัจสี่

  ลม เปลี่ยนทิศ

   24 ก.ค. 2564 05:03 น.

   วันเสาร์สบายๆท่ามกลางความทุกข์โศกของคนไทยจากโรคระบาดใหญ่วันนี้ ตรงกับ “วันอาสาฬหบูชา” วันกำเนิด “พระพุทธศาสนา” อันยิ่งใหญ่ของพวกเราชาวพุทธ เป็นวันที่ พระพุทธเจ้าทรงแสดงพระธรรมที่ตรัสรู้เป็นครั้งแรกในโลก ถือเป็นการประกาศ “พระพุทธศาสนา” ขึ้นในโลกเป็นครั้งแรกด้วย ทรงเป็น “สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า” พระพุทธเจ้าที่สามารถแสดงสิ่งที่ตรัสรู้ให้แก่ผู้อื่นรู้ตามได้ ซึ่งแตกต่างจาก “พระปัจเจกพุทธเจ้า” แม้จะตรัสรู้เองได้ แต่ไม่สามารถนำสิ่งที่ตรัสรู้ไปสอนให้ผู้อื่นทำตามได้

   วันนี้เรามาคุยเรื่อง การดับทุกข์ ที่ พระพุทธเจ้า ทรงตรัสรู้และสอนพวกเรากันนะครับ

   ก่อนที่ พระพุทธเจ้า จะตัดสินใจแสดงธรรมที่ทรงตรัสรู้ พระองค์ได้ทรงพิจารณาสัตว์โลกทั้งหลายด้วยพุทธจักษุ ทรงเห็นสัตว์โลกที่ยังสอนได้มีอยู่หลายระดับ เปรียบเสมือนดอกบัว 3 จำพวก บัวหลวง บัวขาว บัวขาบ ที่เกิดขึ้นในนํ้า เจริญในนํ้า บางเหล่ายังไม่พ้นนํ้าจมอยู่ในนํ้า นํ้าหล่อเลี้ยงไว้ บางเหล่าตั้งอยู่เสมอนํ้า บางเหล่าตั้งขึ้นพ้นนํ้า นํ้าไม่ติด ก็เหมือนหมู่สัตว์โลก จะพึงสอนให้รู้ได้ง่ายก็มี จะพึงสอนให้รู้ได้ยากก็มี เมื่อทรงพิจารณาบุคคลเปรียบด้วยบัวสามเหล่าดังกล่าว พระองค์จึงตัดสินพระทัยที่จะแสดงธรรม อาศัยบุคคลที่สามารถตรัสรู้ธรรมตามพระองค์ได้เป็นหลัก

   บุคคลกลุ่มแรกที่พระพุทธองค์ทรงระลึกถึงก็คือ อาฬารดาบส และ อุทกดาบส พระอาจารย์ของพระองค์ก่อนปลีกตัวออกแสวงหาโพธิญาณด้วยพระองค์เอง แต่ท่านทั้งสองได้เสียชีวิตไปแล้ว พระองค์จึงระลึกถึง ปัญจวัคคีย์ทั้ง 5 ที่เคยอุปัฏฐากพระองค์ระหว่างที่ทรงบำเพ็ญทุกรกิริยา ทรงทราบด้วยพระญาณว่าพำนักที่ป่าอิสิปตนมฤคทายวัน จึงเสด็จไปหาเพื่อแสดงธรรมโปรดปัญจวัคคีย์ พระพุทธองค์ทรงตรัสหลายครั้งว่าเราตถาคตเป็นพระอรหันต์ ตรัสรู้เองโดยชอบ ปัญจวัคคีย์จึงยอมเชื่อและเงี่ยโสตสดับตั้งจิตเพื่อรู้ยิ่ง ฟังพระธรรมจากพระองค์

   พระพุทธองค์ทรงแสดง ธัมมจักกัปปวัตนสูตร เป็น “ปฐมเทศนา” เผยแผ่พระธรรมเป็นครั้งแรกในโลกด้วย ความจริงอันประเสริฐ 4 ประการ หรือ “อริยสัจสี่” ที่ทำให้พระองค์ตรัสรู้ เพื่อหลุดพ้นจากความทุกข์ โดยแก้ที่สาเหตุของทุกข์ กล่าวคือ ทุกข์ ควรรู้ สมุทัย ควรละ นิโรธ ควรทำให้แจ้ง มรรค ลงมือปฏิบัติ ระหว่างที่ทรงแสดงพระปฐมเทศนาอยู่ พระโกณฑัญญะ หนึ่งในปัญจวัคคีย์ เกิดดวงตาเห็นธรรม สำเร็จเป็นพระอริยบุคคล ได้กราบทูลขอบรรพชาอุปสมบท พระพุทธองค์ทรงบวชให้ด้วยพระองค์เอง พระอัญญาโกณฑัญญะ จึงเป็น พระอริยสงฆ์องค์แรกในพุทธศาสนา เมื่อวันเพ็ญกลางเดือนอาสาฬหะ (เดือน 8) คือวันนี้ จึงเป็น “วันอาสาฬหบูชา” วันที่ “พระรัตนตรัย” บังเกิดขึ้นในโลกเป็นครั้งแรก มี “พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์” ครบบริบูรณ์

   พระพุทธองค์ ทรงตรัสถึงความเป็นทุกข์ทั้งปวงในโลกใน อริยสัจ 4 ประการ ดังนี้

   การยึดถือในสิ่งทั้งปวง เป็นสาเหตุแห่งความทุกข์ การเกิด แก่ เจ็บ ตาย ก็เป็นทุกข์ การเจอสิ่งที่ไม่รักก็เป็นทุกข์ ความพลัดพรากจากสิ่งที่รักก็เป็นทุกข์ ปรารถนาสิ่งแล้วไม่ได้สิ่งนั้นก็เป็นทุกข์ โดยย่อคืออุปทานขันธ์ 5 เป็นทุกข์ พระพุทธองค์ตรัสว่า ทุกข์นั้นสามารถดับได้ โดยการ ดับที่ตัวสาเหตุแห่งทุกข์ ก็คือ สละถอนเสียซึ่งการถือว่ามีตัวตน อันเป็นที่ตั้งของความทุกข์ เมื่อไม่มีที่ตั้งของความทุกข์ ทุกข์ก็ไม่มีที่ยึด จึงไม่มีทุกข์

   มรรค หรือ แนวทางการดับทุกข์ พระพุทธองค์สอนให้ปฏิบัติตาม “ทางสายกลาง 8 ขั้น” หรือ อริยมรรค 8 เพื่อให้หลุดพ้นจากทุกข์

   โดยสิ้นเชิง ดังนี้ ปัญญาอันเห็นชอบ 1 ความดำริชอบ 1 เจรจาชอบ 1 การงานชอบ 1 เลี้ยงชีวิตชอบ 1 พยายามชอบ 1 ระลึกชอบ 1 ตั้งจิตชอบ 1

   พระพุทธองค์ ทรงเรียงวิธีแก้ทุกข์ ให้ดูตั้งแต่ แสดงให้เห็นปัญหา (ทุกข์) สาเหตุของปัญหา (สมุทัย) จุดมุ่งหมายในการแก้ปัญหาเพื่อดับทุกข์ (นิโรธ) และ วิธีปฏิบัติ (มรรค) เพื่อให้พ้นทุกข์ อยู่บ้านหยุดเชื้อในช่วงนี้ ลองหาหนังสือธรรมะมาอ่านดูบ้างนะครับ นำธรรมะมาช่วยลดความทุกข์ สุขภาพจิตสุขภาพกายที่แข็งแรง สำคัญที่สุดครับ.

   “ลม เปลี่ยนทิศ”

   อ่านเพิ่มเติม...

   แท็กที่เกี่ยวข้อง

   วันอาสาฬหบูชาวันอาสาฬหบูชา 2564วันเข้าพรรษาพระพุทธศาสนาอริยสัจสี่ลม เปลี่ยนทิศหมายเหตุประเทศไทย

   คุณอาจสนใจข่าวนี้

   thairath-logo

   ApplicationMy Thairath

   ios-app-logoandroid-app-logohuawei-app-logo
   Trendvg3 logo
   Sonp logo
   inet logo
   วันพุธที่ 20 ตุลาคม 2564 เวลา 07:02 น.
   ติดต่อโฆษณาร่วมงานกับเราติดต่อเรา
   เกี่ยวกับไทยรัฐมูลนิธิไทยรัฐศูนย์ข้อมูลไทยรัฐบริการข่าวไทยรัฐ - App & SMSFAQศูนย์ช่วยเหลือนโยบายความเป็นส่วนตัวเงื่อนไขข้อตกลงการใช้บริการไทยรัฐโลจิสติคส์