• วัคซีนพาสปอร์ต ใบเบิกทาง เดินทางท่องเที่ยวในต่างประเทศ
  • ขั้นตอนการเตรียมเอกสาร ยื่นขอวัคซีนพาสปอร์ต ไม่ยุ่งยากอย่างที่คิด

หากใครที่ติดตามข่าว พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เดินทางเข้ารับการฉีดวัคซีนแอสตราเซเนกา ป้องกันโควิด-19 เข็มที่ 2 เมื่อช่วงเช้าวันนี้ (24 พ.ค.) หลังฉีดวัคซีนเข็มแรกไปเมื่อวันที่ 16 มี.ค.64 จากนั้น อธิบดีกรมควบคุมโรค ได้มอบ "วัคซีนพาสปอร์ต" ให้กับนายกฯ ใช้ในการเดินทางไปต่างประเทศ โดยแนบกับหนังสือเดินทาง เพื่อเป็นการยืนยันว่า ปราศจากเชื้อโควิด และได้รับการฉีดวัคซีนครบแล้ว 2 โดส ซึ่งบางคนคงมีคำถามว่า "วัคซีนพาสปอร์ต" คืออะไร และสามารถใช้เดินทางเข้าประเทศไหนได้บ้าง

เมื่อเร็วๆ นี้ สหภาพยุโรป 27 ประเทศ รวมทั้งนอร์เวย์ ไอซ์แลนด์ สวิตเซอร์แลนด์ มีการเร่งให้มีการประกาศใช้ Vaccine Passport หรือ Green Digital Certificate สำหรับการเดินทางท่องเที่ยวในช่วงฤดูร้อน เดือนกรกฎาคม ที่กำลังจะมาถึง เพื่อกระตุ้นอุตสาหกรรมด้านการท่องเที่ยว

ซึ่งวัคซีนพาสปอร์ตนี้ จะออกให้กับผู้ที่ฉีดวัคซีนโควิด-19 แล้ว หายป่วยจากโรคโควิด หรือมีผลตรวจโควิดเป็นลบ เพื่อที่จะสามารถเดินทางท่องเที่ยวในยุโรปได้

ส่วน สหราชอาณาจักรเอง ก็กำลังจะออกวัคซีนพาสปอร์ตเช่นกัน เพื่อใช้ในการเดินทางท่องเที่ยวในอังกฤษ ยุโรป และ ประเทศที่อังกฤษอนุญาตให้เดินทางไปกลับได้โดยไม่ต้องกักตัว 

...

โดยก่อนหน้านี้ ศูนย์วิจัยด้านตลาดการท่องเที่ยว ททท. (TATIC) ได้เผยแพร่บทความ เกี่ยวกับ วัคซีนพาสปอร์ต ว่า น่าจะเป็นอีกหนึ่งความหวังที่ทำให้ภาคธุรกิจท่องเที่ยวกลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้ง แม้จะต้องพกวัคซีนพาสปอร์ต คู่ไปกับพาสปอร์ตเล่มปกติ เพื่อยืนยันว่า ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 แล้ว ซึ่งก็มีหลายประเทศ ที่เปิดโอกาสให้ผู้ที่ฉีดวัคซีนแล้ว หรือมีวัคซีนพาสปอร์ต สามารถเดินทางท่องเที่ยว เข้ามาทำงานในประเทศได้ โดยไม่ต้องกักตัว 14 วัน

สำหรับคนไทยเองนั้น เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2564 ราชกิจจานุเบกษา ออกประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง แบบหนังสือรับรองการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) พ.ศ. 2564 


สาระสำคัญ ให้กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข จัดทำวัคซีนพาสปอร์ต โดยมีหน้าปกระบุข้อความเป็นภาษาอังกฤษว่า “DEPARTMENT OF DISEASE CONTROL, MINISTRY OF PUBLIC HEALTH THAILAND” มีเครื่องหมายตราครุฑ ระบุข้อความ “COVID-19 CERTIFICATE OF VACCINATION” (หนังสือรับรองการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019) ด้านล่างระบุว่า Issue to ... (ออกให้กับ) Passport No. ... (เลขที่หนังสือเดินทาง) or National identification ... (หรือ เลขประจำตัวประชาชน)

เนื้อหาในหนังสือรับรอง ให้มีข้อความดังต่อไปนี้ เอกสารรับรองการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค กรณีวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด-19 เพื่อใช้สำหรับการเดินทางระหว่างประเทศ

Immunization certificate for international travel: Coronavirus disease 2019 (COVID-19) Vaccine.

 

 

เงื่อนไขคือ เอกสารรับรองนี้เป็นการรับรองเฉพาะการได้รับวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด-19 โดยต้องเป็นวัคซีนที่ได้รับการขึ้นทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยยาของราชอาณาจักรไทย หรือได้รับการรับรองจากองค์การอนามัยโลก จะต้องมีลายมือชื่อของอธิบดีกรมควบคุมโรค หรือผู้ที่อธิบดีกรมควบคุมโรค มอบหมายให้ออกเอกสารรับรอง พร้อมประทับตราหน่วยงานของผู้ที่ออกเอกสารรับรองนั้น เจ้าหน้าที่อาจไม่รับพิจารณาเอกสารรับรองที่มีรอยแก้ไข ขูดลบ ขีดฆ่า หรือมีข้อความไม่สมบูรณ์

ให้กรอกข้อมูลในเอกสารรับรองเป็นภาษาอังกฤษอย่างครบถ้วน ทั้งนี้ จะมีข้อความภาษาอื่นๆ ควบคู่กับภาษาอังกฤษด้วยก็ได้ เอกสารรับรองนี้รับรองเป็นรายบุคคลเท่านั้น ไม่ให้ใช้ร่วมกันเป็นหมู่คณะ และต้องออกเอกสารรับรองแยกสำหรับเด็กด้วย ให้บิดา มารดา หรือผู้ปกครองลงลายมือชื่อในเอกสารรับรองแทน หากเด็ก (อายุต่ำกว่า 7 ปี) ยังเขียนหนังสือไม่ได้ สำหรับผู้ไม่สามารถอ่านออกเขียนได้ ให้ผู้นั้นพิมพ์ลายนิ้วมือแทน (ปกติให้ใช้นิ้วหัวแม่มือขวา)

ขณะที่ ขั้นตอนการทำ International vaccination certificate หรือ วัคซีนพาสปอร์ต หลังจากที่รับวัคซีนครบ 2 โดสแล้วนั้น สามารถทำได้ไม่ยุ่งยาก โดยเตรียมเอกสาร และค่าดำเนินการ ดังนี้

1.ใบรับรองการฉีดวัคซีน
2. หนังสือเดินทาง (Passport)
3. หลักฐานการเดินทาง เช่น ตั๋วเครื่องบิน
4. ค่าเอกสาร 50 บาท

และ สามารถขอรับเอกสารรับรองได้ที่ :
1. ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
2. คลินิกเวชศาสตร์การเดินทางและท่องเที่ยว สถาบันบำราศนราดูร จ.นนทบุรี
3. กองโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค
4. สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง (สปคม.) เขตบางเขน กทม.