โรงพยาบาลเมดพาร์ค ชี้แจง ประเด็นข้อความส่งต่อในโซเชียล ยันยังไม่มีการเปิดขายวัคซีนโควิด-19 ทางเลือก

โรงพยาบาลเมดพาร์ค ออกหนังสือชี้แจง กรณีมีการส่งต่อข้อความในโซเชียล ระบุว่าโรงพยาบาลเมดพาร์คได้โฆษณาขายวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 บางยี่ห้ออยู่ในขณะนี้ ว่า ข้อความดังกล่าวไม่เป็นความจริง ข้อความและเนื้อหาดังกล่าวนั้น อาจเกิดจากมีผู้เข้าใจในเรื่องการบริหารจัดการวัคซีนคลาดเคลื่อน และนําไปบอกต่อโดยไม่ตรงกับเจตนา และไม่ตรงกับข้อเท็จจริงแต่ประการใด

โรงพยาบาลเมดพาร์คขอเรียนว่า โรงพยาบาลมีความตั้งใจและประสงค์ที่จะร่วมมือ กับรัฐบาล ประชาชน และทุกภาคส่วน ในการช่วยแก้ไขวิกฤตการณ์การแพร่ระบาดของโรค โควิด-19 อย่างเต็มที่ โรงพยาบาลจึงจัดกระบวนการต่างๆ เพื่อเตรียมการให้ผู้ที่มีสิทธิ์รับวัคซีนจากรัฐบาล ได้มารับการฉีดวัคซีนที่โรงพยาบาลเมดพาร์คโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ