ไทยสื่อถึงส่วนที่จืดว่า ‘หาง’ อย่างหางสุรา บางครั้งของที่คุณภาพด้อยลงไป เราเรียกว่าหางของสิ่งนั้น เช่น ‘หางนม’ ในภาษาอังกฤษคล้ายกับภาษาไทยครับ tail แปลว่า ‘หาง’ tailings หมายถึง ‘หางแร่’ หรือ ‘ปลายข้าว’ ส่วน ‘ไฟท้ายรถ’ ฝรั่งใช้ tail lamp หรือ taillight

‘หางตา’ ฝรั่งเรียกว่า tail of the eye ‘ปลายท่อ’ เช่น ปลายท่อไอเสีย ก็ใช้ tailpipe เครื่องบินเมื่อเสียการทรงตัว ก็จะควงหางของเครื่องบิน ฝรั่งเรียก ‘การควงหาง’ ว่า tailspin ส่วน ‘ลมส่งท้าย’ คือ tail wind

ท่านคงเคยได้ยินคำกล่าวที่ว่าไก่งามเพราะขน คนงามเพราะแต่ง ประโยคว่า ‘คนงามเพราะแต่ง’ นั้น ฝรั่งจะพูดว่า The tailor makes the man. สื่อถึง ‘ช่างตัดเสื้อนั่นแหละเป็นผู้ทำให้เราดูเป็นอย่างไร’ คำว่า tailor ในประโยคนี้เป็นคำนามหมายถึง ‘ช่างตัดเสื้อ’

คนที่นั่งตัวตรง นั่งตัวแข็ง ฝรั่งมักจะเปรียบว่าเหมือนกับนั่งราวกับช่างตัดเสื้อ พ่อถามครูสอนขี่ม้าว่า จอห์นขี่ม้าเป็นอย่างไร ครูตอบว่า John rides like a tailor. จอห์นขี่ม้าอย่างกับช่างตัดเสื้อ หมายถึง ‘นั่งตัวแข็ง’ อย่างกลัวตก

Tailor เป็นกริยาก็ได้ หมายถึง ‘ตัดเสื้อผ้า’ Rosemary tailors for a living. โรสแมรี่รับจ้างตัดเสื้อผ้าเป็นอาชีพ ส่วน tailoring หมายถึง ‘ธุรกิจการตัดเย็บเสื้อผ้า’

นอกจากนั้น กริยา tailor ยังสื่อถึง ‘การตกแต่งให้เหมาะสมกับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง’ นวนิยายผจญภัยในป่าลึกของไทยถูกนำไปสร้างเป็นภาพยนตร์รัสเซีย The story is tailored to fit the Russian stars. เรื่องถูกตัดแต่งให้เหมาะสมกับผู้แสดงชาวรัสเซีย.

...

นิติการุณย์ มิ่งรุจิราลัย
pasalok1998@gmail.com