ตามที่มีผู้เห็นดวงจันทร์ สำนักจุฬาราชมนตรี ออกประกาศให้ วันที่ 6 พ.ค. ตรงกับวันที่ 1 เดือนรอมฎอน เข้าเทศกาลถือศีลอด ของพี่น้องมุสลิม...

เฟซบุ๊ก สำนักจุฬาราชมนตรี ออกประกาศ ผลการดูดวงจันทร์ เพื่อกำหนดวันที่ 1 เดือนรอมฎอน ฮ.ศ.1440 ในวันอาทิตย์ที่ 5 พฤษภาคม 2562 เวลา 19.40-20.00 น. ปรากฏว่าในเวลาดังกล่าว มีผู้เห็นดวงจันทร์

โดยระบุว่า ตามที่มีผู้เห็นดวงจันทร์ จึงกำหนดให้วันที่ 1 เดือนรอมฎอน ฮ.ศ.1440 ตรงกับวันจันทร์ที่ 6 พฤษภาคม 2562.

ที่มา เฟซบุ๊ก สำนักจุฬาราชมนตรี