ประชาชนชาวไทย ร่วมถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ผ่านโซเชียล ติดแฮชแท็ก #พระราชพิธีบรมราชาภิเษก #ทรงพระเจริญ #รัชกาลที่10

วันที่ 4 พ.ค. 2562 ซึ่งเป็นวันประกอบพระราชพิธีบรมราชาภิเษก และถือเป็นวันแห่งประวัติศาสตร์ที่สำคัญยิ่งอีกวันหนึ่งของปวงชนชาวไทยที่ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 เสด็จขึ้นเถลิงถวัลยราชสมบัติบรมราชาภิเษก เป็น พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว สร้างความปีติแก่พสกนิกรทุกหมู่เหล่า

ทั้งนี้ มีประชาชนชาวไทยจำนวนไม่น้อย รวมทั้งชาวต่างชาติ ได้ถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ผ่านโซเชียล ขณะที่พบว่าในทวิตเตอร์มีการติดแฮชแท็กที่เกี่ยวข้องถึง 4 แฮชแท็ก คือ #พระราชพิธีบรมราชาภิเษก #ทรงพระเจริญ #รัชกาลที่10 และ #RoyalCoronation2019