นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค เปิดเผยว่า ปี 2561 ไทยมีจำนวนผู้เสียชีวิต จากโรคพิษสุนัขบ้า 18 ราย โดยอยู่ใน จ.บุรีรัมย์ ระยอง สงขลา และ ตาก จังหวัดละ 2 ราย สุรินทร์ ตรัง นครราชสีมา ประจวบคีรีขันธ์ พัทลุง หนองคาย ยโสธร กาฬสินธุ์ มุกดาหาร และ สุราษฎร์ธานี จังหวัดละ 1 ราย นับว่าเป็นการระบาดใหญ่ครั้งหนึ่ง แต่ในเรื่องร้ายๆ ยังมีข้อดีอยู่บ้างคือ ทำให้มีการปรับแก้ระเบียบ กฎหมายที่เป็นอุปสรรคต่อการควบคุมป้องกันโรคได้ ทั้งเรื่องของการปูพรมฉีดวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้าทั้งในสัตว์ที่มีเจ้าของและสัตว์จรจัด

อธิบดีกรมควบคุมโรคกล่าวต่อว่า อย่างไรก็ตาม การมีผู้เสียชีวิตสะท้อนว่าในพื้นที่มีสัตว์ติดเชื้อพิษสุนัขบ้าแน่นอน รวมถึงพื้นที่ใกล้เคียงก็ย่อมมีความเสี่ยงด้วย ดังนั้น เมื่อเร็วๆนี้หลังจากมีผู้เสียชีวิตแล้วทางปศุสัตว์ได้มีการลงพื้นที่ไปฉีดวัคซีนสัตว์ในพื้นที่โดยรอบตามหลักเกณฑ์

เมื่อถามว่า แสดงว่าในพื้นที่ที่เคยมีคนเสีย ชีวิตยังถือว่าเป็นพื้นที่เสี่ยงอยู่หรือไม่ นพ.สุวรรณชัยกล่าวต่อว่า แน่นอน เพราะการมีผู้เสียชีวิต แปลว่ามีสัตว์ติดเชื้อในพื้นที่นั้น แล้วเราไม่รู้ว่าสัตว์ตัวนั้นไปแพร่เชื้อให้กับสัตว์ตัวอื่นๆ อีกมากน้อยแค่ไหน ยิ่งตอนนี้เป็นช่วงหน้าร้อนซึ่งทำให้สัตว์หงุดหงิดทำให้สัตว์กัดกันเอง ถ้าตัวใดตัวหนึ่งมีเชื้อก็เสี่ยงติดต่อกันได้ง่าย นอกจากกัดกันเองแล้วก็ยังเสี่ยงกัดคนที่เข้าไปใกล้มันด้วย.