กัญชามีประโยชน์...ติดนิดๆถ้าใช้ผิด (ตอนที่ 1)

ข่าว

กัญชามีประโยชน์...ติดนิดๆถ้าใช้ผิด (ตอนที่ 1)

ไทยรัฐฉบับพิมพ์

2 ธ.ค. 2561 05:02 น.

บันทึก

ผลการสัมมนาที่กรมส่งเสริมการบริการสุขภาพ เรื่องกัญชาจัดโดย ป.ป.ส. อย. มีแพทย์ ตัวแทนสมาคมประสาท จิตเวช มะเร็ง ป.ป.ส. อย. ประชาชน และคนป่วยที่ใช้จริงเมื่อวันที่ 14 พ.ย.2561

ลักษณะออกมาดูเหมือนเละตุ้มเป๊ะ ท่าทางกัญชาจะไม่รอดอีกสองชาติหน้า แต่อย่างไรก็ตามได้พบความดีงามซ่อนอยู่หลายประการ

ประการแรก ทางประชาชนซึ่งมาจากครอบครัวผู้เจ็บป่วยและผู้ป่วยเองและสามารถรักษากันเองจนถึงกับหาย หรือโรคที่เป็นอยู่สามารถควบคุมได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของมะเร็งเด็กที่เกิดมาพิการหรือเด็กที่เกิดมาแล้วมีน้ำคั่งในโพรงสมอง แต่ถึงกับใส่ท่อระบายน้ำแล้วก็ยังไม่ค่อยดี ยังมีอาการชัก มีอาการแข็งเกร็ง แต่ในที่สุดกัญชาและสารสกัดกัญชาในรูปต่างๆก็พบว่ามีประโยชน์และรักษาคุมอาการได้ และ เป็นหลักฐานสำคัญซึ่งแสดงให้เห็นถึงประโยชน์ของกัญชาในทางการแพทย์

ประการที่สอง พวกเราในกลุ่มต่างๆนี้มีความต้องการที่จะให้กัญชาเป็นพืชที่ถูกกฎหมายและสามารถปลูกพึ่งพาอาศัยใช้กันได้ในชุมชนในครัวเรือน แต่ทั้งนี้ทาง ป.ป.ส. กำหนดให้ประชาชนปลูกได้ต้องเป็นนิติบุคคล เสียค่าธรรมเนียม และอื่นๆ ซึ่งเป็นไปไม่ได้สำหรับครอบครัวคนป่วย

แต่สิ่งดีๆที่เกิดขึ้นคือท่านรองเลขา ป.ป.ส. ท่านวิชัย ไชยมงคล ได้เล่าตัวเลขให้ฟังตั้งแต่เรื่องของยาบ้า กระท่อมและกัญชาว่า แท้ที่จริงแล้วเรื่องเหล่านี้ไม่ได้ก่อให้เกิดปัญหาเสพติดมากมายอย่างที่คิด ทั้งนี้ ในเรื่องของยาบ้าและกระท่อมนั้นคนที่ใช้หลักจะเป็นคนที่ใช้แรงงาน จัดเป็นพืชทรหดให้ทนงานได้ ไม่ใช่เป็นเรื่องของการเสพเอาเมา ซึ่งจริงอยู่แม้จะมีอยู่บ้างแต่แท้จริงแล้วไม่ได้เป็นปัญหารุนแรงอย่างที่คิดนัก

และในส่วนของกัญชาก็ทราบกันดีถึงความเสี่ยงที่จะเกิดติดซึ่งจะเป็นในรูปของการใช้สูตรเข้มข้นปริมาณสูงของสารที่ออกฤทธิ์ออกมาในรูปของเมาหรือเกิดอารมณ์ศิลปินอย่างมาก

ดังนั้น ถ้าสามารถให้คำแนะนำ ให้ความรู้และสามารถเปิดโอกาสให้ใช้โดยถูกต้องตามกฎหมาย ไม่ต้องหลบๆซ่อนๆ หรือแม้แต่ใช้กัญชาในบางโอกาสที่มีที่จำหน่ายและควบคุมได้อย่างชัดเจนโดยที่ราคาไม่สูงจะทำให้ สิ่งที่คิดว่าเป็นยาเสพติดอันตรายเหล่านี้หมดค่าลงทันที และน่าจะช่วยไม่ให้เสาะแสวงหายาเสพติดที่มีโทษและอันตรายต่อชีวิตที่รุนแรงไปมากกว่านี้ โดยเป็นสิ่งที่ใช้เพื่อทนงาน หรือเพื่อผ่อนคลายในบางขณะ

และแน่นอนในอนาคตก็น่าจะมีทางผ่อนคลายให้ใช้เพื่อสุขภาพในครอบครัว รักษาความเจ็บป่วยหรือใช้ในกลุ่มที่รู้จักพืชกัญชาในการรักษาโรค

ท่านรองเลขา ป.ป.ส. ยังมีความคิดในทางผสมผสาน อ่อนโยนทางเรื่องกัญชาโดยเฉพาะในทางการแพทย์นั้นชัดเจนอยู่แล้ว มาถึงในเรื่องอยากใช้เพื่อผ่อนคลาย ระดับสนุกบ้าง ถ้ามีการให้ความรู้อย่างต่อเนื่อง แม้กระทั่งยาทรหดให้ทำงานทน เช่น พืชกระท่อม ยาบ้า โดยอาจมาถึงสูตรที่มีปริมาณน้อยลงหรือควบกับอะไรบางอย่างที่ไม่อันตรายและใช้กันอยู่แล้ว เช่นคาเฟอีนก็จะทำให้มีการยอมรับได้มากขึ้นไปอีก

ประการที่สาม คือประเด็นที่มีโอกาสได้เปิดให้คนไทยรับทราบทั่วประเทศคือเรื่องของกรมทรัพย์สินทางปัญญาและกระทรวงพาณิชย์ทำผิดพลาดปล่อยให้บริษัทต่างประเทศยื่นคำขอจดสิทธิบัตรจนกระทั่งมีหลายคำขอล่วงเลยมาจนขั้นตอนสุดท้าย

ดังนั้น ในกรณีเช่นนี้สิ่งที่ที่ประชุมได้รับทราบทั่วกันคือการที่ยังคงสภาพสิ่งเสพติดนี้ไว้ก่อน จะสามารถใช้ให้คำร้องต่างๆทั้งหมดเป็นโมฆะได้ และทั้งนี้ยังต้องตรวจสอบไปถึงการร้องขอสิทธิบัตรที่ผ่านทางภาคีนานาชาติซึ่งกรมทรัพย์สินทางปัญญายังมิได้ตรวจสอบว่ามีการขอไปอีกกี่รายการ ซึ่งมีการขอทั้งสารที่อยู่ในกัญชาในรูปแบบต่างๆทั้งหมดของพืช รวมทั้งข้อกำหนดในการใช้รักษาโรคมะเร็งและโรคลมชักอีกด้วย

ดังนั้น การที่ยังไม่หลุดออกมาจากสิ่งเสพติด ณ ปัจจุบันอาจจะยังคงเป็นสิ่งที่ดีเพื่อกำจัดบริษัทต่างชาติ แต่ในอนาคตพืชเหล่านี้คงจะต้องถึงขั้นตอนถอนจากยาเสพติด

ประการที่สี่ ในกระบวนแพทย์ด้วยกัน แม้จะมีความเข้าใจในบริบทของกัญชามากขึ้น แต่ยังมีความยึดติดในประเด็นคำว่าเป็นยาเสพติด การเกิดติด เกิดอาการทางจิต ซึ่งถ้าใช้ในทางการแพทย์ แน่นอนปริมาณเริ่มต้นและการเพิ่มปริมาณจะไม่ช่วยส่งเสริมให้เกิดการติดอย่างแน่นอน

ทั้งนี้ เป็นการสู้กันด้วยวิธีคิด โดย หมอทุกวันนี้ไม่ได้เคยใช้กัญชา ไม่ได้เคยรักษาคนป่วยด้วยกัญชา และไม่เคยได้พบผู้ป่วยที่ดีขึ้นและรอดชีวิต พ้นทรมานจากการใช้กัญชา อาจจะเรียกว่าเป็นหมอมือสอง คือมีแต่ตำราอย่างเดียว

การสรุปแสดงจุดยืนของสมาคมแพทย์ทางจิตเวชหรือทางมะเร็งหรือทางระบบประสาทเองก็ตามนั้น ยึดถือตามตำรา ตามวารสาร

ทั้งนี้ ในที่ประชุมได้มีการแสดงข้อมูลหลักฐานลุ่มลึกในกลไกทางวิทยาศาสตร์ ทั้งนี้ เป็นการแสดงให้เห็นว่าการออกฤทธิ์ของกัญชานั้น แท้จริงแล้วเป็นการส่งสัญญาณให้ระบบกัญชาธรรมชาติในร่างกายทำงาน ในคนปกตินั้น ระบบกัญชาธรรมชาติมีไว้เพื่อปรับสมดุลไม่ว่าจะเรื่องที่เกี่ยวข้องกับทางสมอง ความจำ ความคิด อารมณ์ การควบคุม การเคลื่อนไหว การควบคุมการตอบสนองต่อความเจ็บปวด และยังควบคุมเลยไปถึงความสมดุลของระบบกล้ามเนื้อ การใช้พลังงาน สมดุลของไขมัน กระดูก ลำไส้ อวัยวะภายในต่างๆ

และยังรวมถึงระบบของภูมิคุ้มกันให้ทำงานเหมาะเจาะพอดีในการต่อสู้กับอันตรายไม่มากไปและไม่น้อยไป

สัปดาห์หน้ามาตอกย้ำว่ากันต่อถึงระบบ “กัญชา” ในธรรมชาตินะครับ.

อ่านเพิ่มเติม...

วิดีโอแนะนำ

"กัญชา" ข้อดี ข้อเสีย และข้อควรพึงระวัง
02:34

"กัญชา" ข้อดี ข้อเสีย และข้อควรพึงระวัง

thairath-logo

ApplicationMy Thairath

ios-app-logoandroid-app-logohuawei-app-logo
วันพฤหัสที่ 30 มิถุนายน 2565 เวลา 21:57 น.
ติดต่อโฆษณาร่วมงานกับเราติดต่อเรา
เกี่ยวกับไทยรัฐมูลนิธิไทยรัฐศูนย์ข้อมูลไทยรัฐบริการข่าวไทยรัฐ - App & SMSFAQศูนย์ช่วยเหลือนโยบายความเป็นส่วนตัวเงื่อนไขข้อตกลงการใช้บริการไทยรัฐโลจิสติคส์