king10
Thairath Logo
กีฬา

มจร.รุกเปิด "สันติศึกษา" ที่โปแลนด์

Share :
line-share-logo

จากการที่พระราชปริยัติกวี รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ และพระมหาหรรษา ธมฺมหาโส ผอ. วิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร.) ลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมกับ ม.จาจิโลเนียน คราเคา ที่ประเทศโปแลนด์ นำโดย ศ.อาวุโส ดร.พิออตร์ คลอครอฟสกี และศ.ดร.ฮาบิล มัลกอซาตา กอสซอวาสกา คณบดีคณะปรัชญา ม.จาจิโลเนียน เพื่อสร้างความร่วมมือทางวิชาการ และจัดทำหลักสูตรร่วมกัน ซึ่งหลักสูตรที่จะเปิดร่วมกันครั้งแรกในปี 2562 คือ หลักสูตรปริญญาโทและเอก สาขาสันติศึกษา ทั้งนี้ ศ.อาวุโส ดร.พิออตร์กล่าวว่า การลงนามครั้งนี้เป็นประวัติศาสตร์ ครั้งสำคัญของทั้งสองมหาวิทยาลัยในเอเชียและยุโรป

พระราชปริยัติกวีกล่าวว่า เป็นก้าวสำคัญด้านการจัดการศึกษาในโลกยุคปัจจุบัน เนื่องจากขณะที่โลกกำลังเผชิญหน้ากับสถานการณ์ต่างๆ สถาบันการศึกษาจะมีบทบาทสำคัญในการตอบคำถาม และประเด็นใหม่ให้แก่สังคม

ด้านพระมหาหรรษากล่าวว่า เป็นอีกช่องทาง ในการนำพระพุทธศาสนาสู่นานาชาติ และเปิดพื้นที่สถาบันการศึกษาพระพุทธศาสนาสู่สายตาของโลก การใช้สถาบันการศึกษาเป็นเครื่องมือเชื่อมโยงระหว่าง มจร.กับ ม.จานิโลเนียน เป็นอีกหน้าประวัติ-ศาสตร์ที่จะนำพระพุทธศาสนาเข้าสู่ทวีปยุโรป.

อ่านเพิ่มเติม...
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยจาจิโลเนียน คราเคาสันติศึกษาพระราชปริยัติกวีพระพุทธศาสนาการศึกษา